+371 67324146

Pedagogu profesionālās pilnveides pasākums uzņēmumā LEXEL Fabrika ”Schneider Electric”

2023.gada 10. martā Rīgas Valsts tehnikuma Komercdarbības nodaļas pedagogi piedalījās profesionālās kompetences pilnveides pasākumā “Pedagogu profesionālo kompetenču paaugstināšana, apgūstot jaunākās tendences ražošanas uzņēmuma ikdienā. Ražošanas pasūtījumu apstrāde, plānošana, izejvielu pasūtīšana, pieņemšana un nosūtīšanu ražošanā un gatavās produkcijas apstrāde”, apmeklējot uzņēmumu LEXEL Fabrika ”Schneider Electric”. Pasākuma mērķis bija paaugstināt pedagogu profesionālās kompetences ražošanas pasūtījumu apstrādē, plānošanā, izejvielu pasūtīšanā, pieņemšanā un nosūtīšanu ražošanā un gatavās produkcijas apstrādē.

Pasākuma laikā skolotāji apskatīja ražotni un jaunākās tehnoloģijas ražošanas procesā, izzināja procesus, kas saistīti ar pasūtījumu apstrādi, plānošanu un citiem procesiem, kā arī uzdeva sevi interesējušos jautājumus, lai paaugstinātu savas kompetences. Izglītojošā pasākumā piedalījās skolotāja Baiba Lapinska, Karmena Freimane, Andrejs Andmanis, Eva Blūma un Ieva Rebiņa-Serjakova.

Skolotājus šajā pasākumā uzņēmumā pavadīja un ar procesiem iepazīstināja uzņēmuma ražošanas nodaļas vadītāja Irēna Damberga un tehnikuma Komercdarbības nodaļas absolvente Kristīne Bulaža.

Dalīties

Jaunākās publikācijas