+371 67324146

Pedagogu piedalīšanās mācībās profesionālās izglītības iestādē „Ida-virumaa-Training vocation center”, Narvā, Igaunijā

Laikā no 2022.gada 1.-3. martam PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Projektu nodaļas vadītāja Sandra Bidzāne, Drukas un mediju, Enerģētikas nodaļas vadītājs Normunds Tiltiņš, skolotājas Baiba Purlica un Laimrota Surska piedalījās Erasmus+  KA2 stratēģiskās partnerības projekta “Blended teaching and learning VET schools” (Nr. 2020-1-LV01-KA226-VET-094501) mācībās par efektīvākajām klātienes mācību metodēm profesionālās izglītības iestādē „Ida-virumaa-Training vocation center”, Narvā, Igaunijā.

Mācību laikā, atraktīvās lektores Alexandra Leštšuk un Olga Feldman,  stāstīja par efektīvākajām klātienes mācību metodēm, kā arī vadīja praktiskās nodarbības, kurās mācību dalībniekiem bija iespēja piedalīties un izspēlēt atsevišķas mācību metodes. Mācībās tikām iepazīstināti ar šādām klātienes mācību metodēm: the board of decision (Timeline), Inventors, Business card, MAP, Philosopher, Fishbone, User story, Polarities (sheep and wolves), Groups, Brainstorming, Negative brainstorming, Six Thinking Hats, RECIPE, ROOM, Living library, MIND MAP, Storytelling, Metaphor, Prediction (Black Box), Research, CUCKOO, Active communication, Mood boards, Mandala, Cinquain, The Insights Game, Gallery, Pyramid etc.

Vizītes laikā, mums bija iespēja iepazīties ar „Ida-virumaa-Training vocation center”, kas ir otra lielākā profesionālās izglītības iestāde Igaunijā. Šajā mācību centrā mācās vairāk kā 2500 audzēkņu, ap 3000 tālākizglītības audzēkņu igauņu un krievu valodā trīs lokācijas vietās: Sillamäe, Narva un Jõhvi. Mums bija iespēja apmeklēt šīs trīs lokācijas vietas, kurās ir iespēja mācīties cilvēkiem sākot no pamatizglītības līdz augstākajai izglītībai. Apskatījām praktiskās laboratorijas un mācību vietas ražošanas un būvniecības, pakalpojumu, inženierzinātņu, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju, uzņēmējdarbības, administrācijas un tiesību, kā arī humanitāro un mākslas zinātņu jomās. Profesionālās izglītības iestādē „Ida-virumaa-Training vocation center” bija novērojama moderna mācību vide, kas aprīkota ar modernām tehnoloģijām un iekārtām, kas palīdz nodrošināt kvalitatīvu un mūsdienu darba tirgus prasībām atbilstošu mācību procesu.  

 Noslēgumā notika svinīga apliecību izsniegšana dalībniekiem par piedalīšanos mācībās.

Dalīties

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Jaunākās publikācijas

KARJERAS NEDĒĻA AUTO NODAĻĀ

No 21.novembra līdz 25. novembrim Auto nodaļā, sadarbībā ar nozares darba devējiem, tika organizēti karjeras pasākumi visu kursu studentiem, lai iepazīstinātu tehnikuma audzēkņus ar profesijas

Komentē & Jautā