PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, piedaloties Pedagogam karjeras konsultantam Anitai Umbraško un Pedagogam karjeras konsultantam Inetai Maļinovskai, RVT Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas S1 un S2 grupas audzēkņiem un viņu pedagoģei Laumai Ruselei, 2020.gada 24.janvārī norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas audzēkņiem “Karjeras laboratorija”.

Pateicoties skolu programmas “Dzīvei gatavs” piedāvājumam PIKC RVT Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas S1 un S2 grupas audzēkņiem bija iespēja apmeklēt starptautisko farmācijas uzņēmumu AS “Grindeks”, kas nodarbojās ar oriģinālproduktu, patentbrīvo gatavo zāļu formu un aktīvo farmaceitisko vielu pētniecību, izstrādi, ražošanu un pārdošanu. AS “Grindeks” specializējas sirds un asinsvadu, centrālo nervu sistēmu ietekmējošo un pretvēža medikamentu terapeitiskajās grupās.

Sākotnēji RVT audzēkņus uzrunāja uzņēmuma Kontroles vadītāja vietnieks Jānis, kas pastāstīja par savu karjeras ceļu, par darbinieku iespējām uzņēmumā un attīstību, par darbu ar hromatogrāfiem, kuru darbības procesu audzēkņi varēja arī novērot darbībā. Vairāki Grindeks darbinieki padalījās ar savu stāstu par to kur mācījušies un kāpēc strādā tieši šajā uzņēmumā. Darbinieku attīstības un atlases projektu vadītāja Ilze Virza audzēkņiem izskaidroja kādas ir iespējas doties uzņēmumā praksē, kādu pieredzi var iegūt, kādas grūtības un izaicinājumi viņus sagaida.

Laboratorijās, kur veic tablešu, kapsulu, ziežu, gēlu, sīrupu, injekciju analīzes, aktīvo farmaceitisko vielu analīzes, kopā ar Grindeks darbinieci Madaru tika apskatītas dažādas iekārtas un ierīces, pētīts vielu izskats UV starojumā, ostītas dažādas farmaceitiskās vielas, mēģinot noteikt to sastāvu.

Jauniešiem bija iespēja apmeklēt Latvijā modernāko rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtu staciju, kurā uzturēšanās bija kā jauno ķīmiķu iesvētības, jo smaka nebija vilinoša, bet audzēkņi varonīgi izturēja šo pārbaudījumu. Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšanas iekārtās tiek īstenots modernākais un ķīmiskajā rūpniecībā videi draudzīgākais bioloģiskās attīrīšanas princips, kur slēgtā tipa attīrīšanas iekārtu konstrukcija un tehnoloģijas garantē piesārņojuma likvidāciju notekūdeņos. „Kīmisko vielu kokteilis” tiek pārvērsts nekaitīgos galaproduktos – CO2, N2, H2O un biomasā.

Ekskursanti nonāca pie secinājumiem, ka Grindeksā valda patīkama atmosfēra, strādā zinoši profesionāļi, jauki un jautri cilvēki, kam darbs ir kā aizrautīgs hobijs. Topošie ķīmiķi neslēpa, ka tomēr būtu gribējuši vairāk iejusties laborantu lomā un padarboties tīri praktiski.

Sagatavoja:

Pedagogs karjeras konsultants Ineta Maļinovska

2019.gada 11.decembrī tehnikuma Komercdarbības nodaļas B1  un B2 grupu audzēkņi, Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, devās ekskursijā uz Latvijas Valsts arhīvu.

Liela daļa dokumentu reiz nonāk arhīvā, tāpēc audzēkņi devās noskaidrot, kas ir arhīvs, kādus dokumentus glabā arhīvā un  guva ieskatu jautājumā par dokumentu pārvaldību iestādēs un dokumentu turpmāko glabāšanu arhīvā, iepazinās ar  Personu fondu un trimdas dokumentiem, noskaidroja, kā notiek dokumentu aprakstīšana un sakārtošana, kā arī ieskatījās Latvijas vēsturē caur Latvijas Valsts arhīvā esošajiem dokumentiem.

Mūsu gids - arhīva eksperts Guntis Švītiņš pastāstīja,  ka tieši šogad, saistībā ar RVT simtgadi, ir bijusi ļoti cieša sadarbība ar PIKC "Rīgas Valsts tehnikums", jo tika meklēti dokumenti, kuros ir informācija par mūsu izglītības iestādes vēsturi un svarīgākajiem notikumiem.

Ekskursijas laikā audzēkņi uzzināja jaunu informāciju, kura būs noderīga mācībās un profesionālajā dzīvē, kā arī noskaidroja, ka Latvijas Valsts arhīvs piedāvā prakses iespējas topošajiem speciālistiem. Guntis Švītiņš piebilda, ka Latvijas Valsts arhīvs priecājas arī par jauniem speciālistiem, kuri izrāda interesi par darbu Latvijas Valsts arhīvā.

Liels paldies mācību moduļa “Dokumentēšana” skolotājai Diānai Rogoļevai par noorganizēto ekskursiju.

 

 2020.gada 23.janvārī PIKC Rīgas Valsts tehnikumā pārstāvji - Normunds Pauders (IT nodaļas vadītāja vietnieks) ar diviem Datortehnikas nodaļas audzēkņiem un Rikarda Damroze-Sprunce, Auto nodaļas vadītāja v.i, un Auto nodaļas pedagogs Gints Spruncis devās pārstāvēt un iepazīstināt ar savām profesijām Rīgas 54.vidusskolas sākumskolas skolēnus. "Profesiju kaleidoskopā" piedalījās arī citas profesionālās skolas. Auto nodaļas pārstāvji, lai iepazīstinātu nākamos profesionāļus ar automehāniķa profesiju, bija paņēmuši līdzi dažādas auto detaļas. Bērniem bija iespēja apskatīt un salīdzināt atšķirību starp vieglās un kravas automašīnas degvielas sūkni, paturēt rokā sprauslu, ziņkārīgākie arī izmatoja iespēju to izjaukt un paskatīties, kas lacītim vēderā! Katras grupas ietvaros noskaidrojām, kurš no bērniem var nosaukt visvairāk automašīnu markas - uzvarētājiem dāvinājām RVT pierakstu kladi! Datorikas nodaļas pārstāvji savukārt ļāva bērniem vadīt robotus, sacensties ar tiem un ļāva apskatīties, ko tad īsti var atrast un ieraudzīt datora iekšpusē. Bērni bija priecīgi uzzināt ko tad īsti dažādu profesiju pārstāvji dara un mums, RVT pārstāvjiem, bija prieks dalīties! Noslēgumā aicnājām bērnus pēc pāris gadiem uz tikšanos RVT jau kā mūsu skolniekiem! RVT pārstāvji no Rīgas 54.vidusskolas saņēma arī pateicību par atsaucību!

 

 

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, piedaloties pedagogam karjeras konsultantam Inetai  Maļinovskai, Rīgas Valsts tehnikuma Enerģētikas nodaļas E2-1 un E2-2 grupu audzēkņiem un viņu pedagogam Uldim Heidingeram, 2019.gada 18. decembrī norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums Enerģētikas nodaļas audzēkņiem “Elektroinženiera karjera”.

PIKC RVT Enerģētikas nodaļas E2-1 un E2-2 grupu audzēkņiem bija ekskluzīvaiespēja apmeklēt VAS Latvijas valsts radio un televīzijas centra Televīzijas torni Rīgā, Zaķusalas krastmalā 1, iepazīties ar profesijas pārstāvjiem, darba un darba vides apstākļiem, prakses iespējām, profesijas nozīmi un atbildību. Šobrīd notiek TV torņa pārbūve, tas tiks atvērts apskatei tikai pēc rekonstrukcijas - 2023.gadā.

VAS LVRTC ir viens no vadošajiem elektronisko sakaru pakalpojumu sniedzējiem Latvijā, kas nodrošina telekomunikāciju risinājumus Latvijā pārstāvētajiem mobilo sakaru, interneta un telekomunikāciju operatoriem, kā arī valsts institūcijām. LVRTC ir galvenais radiofonijas un televīzijas programmu zemes apraides tīkla operators valstī. LVRTC nodrošina datu pārraides pakalpojumus, 28 atvērtā tipa Datu centru pakalpojumus, mākoņpakalpojumus, izsniedz un uztur eParaksta pakalpojumus, nodrošina augstkāpēju pakalpojumus.

Pasākuma pirmajā daļā, LVRTC Tīkla vadības direktors Edgars Ālmanis iepazīstināja ar uzņēmuma darbības virzieniem, sniegtajiem pakalpojumiem un jauniem pakalpojumiem, tādiem kā Tabakas izstrādājumu izsekojamības sistēmas, atklāja RVT audzēkņiem LVRTC rekonstrukcijas, attīstības un nākotnes plānus par TV torņa iespējām un izskata maiņu pēc rekonstrukcijas.

LVRTC Energopārvaldības daļas vadītājs Vitālijs Račinskis audzēkņiem atgādināja par elektrodrošību un darba drošību darba vietā, par elektriķa profesijas trim zelta likumiem – “Atslēdzi! Pārbaudi! Sazemē!”, pastāstīja par elektrotehniķa amata pienākumiem un atbildību, profesijas svarīgumu un iespējām uzņēmumā. V.Račinskis atbildēja uz jautājumiem par savu karjeras ceļu, par to, kur apguva enerģētiķa profesiju.

LVRTC Personāla vadītāja Jevgeņija Volosina audzēkņus informēja par prakses un darba iespējām uzņēmumā un lūdza ņemt vērā, ka, lai gan elektriķa profesija ir ļoti pieprasīta, neviens uzņēmums nevēlēsies paturēt slinkus un nemotivētus darbiniekus.

Pasākuma otrajā daļā Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņiem bija nenovērtējama iespēja izstaigāt TV torņa tehniskās un pazemes telpas, apskatīt tornī izvietotās taisngriežu un mikroklimata iekārtas, apskatīt optisko krosu (ODF), pārliecināties, kā norit elektroiekārtu reālā darbība. Lielākajiem interesentiem bija iespēja tikt Tīkla vadības centra iekšienē, redzēt kā tiek monitorēts tīkls.

VAS LVRTC praksē un darbā pie sevis gaida Rīgas Valsts tehnikuma Datorikas, Komercdarbības, Enerģētikas un citu nodaļu audzēkņus, kuri vēlas nopietni strādāt, kuri ir atbildīgi un motivēti mācīties un apgūt praktiskās iemaņas, kuri ir virzīti uz izaugsmi un attīstību.

Sagatavoja: Pedagogs karjeras konsultants Ineta Maļinovska

Atbalstot profesionālo priekšmetu pedagoga Māra Dannes ideju, audzināšanas stundas ietvaros 2019.gada 4.novembrī Datorikas nodaļas D2-2 un D2-3 grupu audzēkņiem un 2019.gada 2.decembrī Datorikas nodaļas D3-2 un D3-5 grupu audzēkņiem norisinājās nodarbība angļu valodā "Creativity in entrepreneurship" (kreativitāte uzņēmējdarbībā), kuru vadīja RTU Rīgas biznesa skolas projektu vadītāja Leila Zabitova. Audzēkņi grupās, balstoties uz asociatīvo skatījumu, ģenerēja un prezentēja biznesa idejas saviem uzņēmumiem, kas ir inovatīvi un apkārtējai videi draudzīgi.

Audzēkņi pārsteidza ar savām labajām angļu valodas zināšanām, interesantām un patiesi radošām idejām, kā piemēram, Taxi busiņš, kurā braucot var nopirkt saldējumu un atsvaidzinošus dzērienus; lidostā profesionālās fotosesijas iespējas (ar maskām un tērpiem); apģērbs no otrreizēji pārstrādātas plastmasas, izrotāts ar LED lampiņām; ādai draudzīgs (izgatavots no dabīgām izejvielām) veļas pulveris; speciāli kruīzi tikai senioriem; koku audzēšana uz debesskrāpjiem; enerģija, kas ražota no skaņas, ko rada lielpilsētas trokšņi; utt..

 pasakums1pasakums2

Sagatavoja:

PIKC RVT Pedagogs karjeras konsultants

Ineta Maļinovska

Jau bērnībā rotaļājoties iejūtamies dažādās lomās. Gribam būt ārsti, skolotāji, policisti, šoferi, datorspēļu veidotāji, lidmašīnas vai lokomotīves vadītāji. Katram ir savs priekšstats par vēlamo nākotnes profesiju, bet, lai izvēlētos sev piemērotāko, nepieciešama plašāka informācija.

Rīgas Valsts tehnikuma Komercdarbības nodaļas B4 grupas audzēknes, kuras savas profesionālās prasmes apgūst tehnikumā, mācību priekšmeta ’’Retorika un prezentācijas māksla’’ noslēgumā veido prezentācijas par noteiktu tēmu. Šajā mācību gadā, sadarbojoties ar PIKC RVT karjeras konsultantēm Solveigu Keisteri un Anitu Umbraško, tika izveidoti stāstījumi par tehnikumā apgūstamajām profesijām. Spēles, krustvārdu mīklas, krāsojamās lapas, attēli, filmu fragmenti atklāj ķīmiķa, galdnieka, dzelzceļnieka, automehāniķa, elektriķa, uzņēmuma vadītāja, programmētāja darba gaitas.

Sagatavotais materiāls noderēs karjeras konsultantiem, iepazīstinot gan bērnus, gan pusaudžus ar tehnikumā apgūstamo profesiju daudzveidību.

Latvijas Reitingi