PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Šajā mācību gadā no 13.maija līdz 17.maijam PIKC Rīgas Valsts tehnikuma Krāslavas teritoriālās struktūrvienības audzēkņi karjeras attīstības atbalsta pasākumu ietvaros ar devīzi “Biznesa garša” tikās ar darba devējiem, uzņēmejiem, lai veiksmīgi plānotu savu turpmāko karjeru un domātu par sava biznesa uzsākšanas, realizēšanas iespējām nākotnē reģionā. Personīgās izaugsmes trenera vadībā audzēkņi izvērtēja savas rakstura īpašības un prasmes, lai noskaidrotu savas stipras un vājās puses.

Nedēļa bija piesātināta un pasākumiem bagāta. Meistarklasē „Biznesa avoti” dalībniekiem tika dota iespēja izprast karjeras iespējas izvelētajā jomā. Mācību ekskursijā “Es gribu zināt” audzēkņi iepazinās ar dažādu uzņēmumu daudzveidīgo produkcijas klāstu, ražošanas telpām un iekārtām, darba apstākļiem, profesiju daudzveidību tādos uzņēmumos kā SIA „IV Plus” un SIA „Vārpa”, IU „Stefani S” un Z/S“Auseklis.

Praktiskajās darbnīcās “Darba garša” topošās tērpu stila speciālistes iepazinās ar fotogrāfa darba ikdienu un izbaudīja kā ir būt par modeli foto sesijas laikā, apzinoties arī šī darba grūto pusi-garās darba stundas.

Savukārt, personīgo izaugsmes treneru vadībā tika organizēts darbs grupās par radošumu un prasmēm sadarboties, lēmumu pieņemšanu, netradicionālām pieejam uzdevumu risināšanā.

Nedēļas noslēgumā notika pasākums „Biznesa garša”, kura laikā katra grupa aizstāvēja savu sapņu projektu, diskutēja par izglītības nepieciešamību un iespējām darba tirgū ar uzaicinātajiem profesionāļiem.

Pasākuma noslēgumā veiksmes vārdus audzēkņu izvēlētajā karjeras ceļā teica Krāslavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja L.Miglāne un darba ar jauniešiem speciāliste J.Moisejenkova.

Pasākumā piedalījās korespondenti no laikrakstiem „Krāslavas Vēstis” un „Latgales laiks”. Rakstu lasīt šeit.

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

10. maijā karjeras ekskursijas “Kompetences mašīnbūvē” ietvaros audzēkņi no Mašīnbūves nodaļas devās uz metālapstrādes uzņēmumu SIA "Preco". Pasākuma laikā jaunieši iepazinās ar graudu pirmapstrādes iekārtam un tās apkalpojošajiem speciālistiem. SIA "Preco" šajā nozarē darbojas kopš 1994. gada un šobrīd ir vienīgie šādu iekārtu ražotāji Latvijā. Uzņēmuma ražotās iekārtas top uz mūsdienīgām pančošanas, lāzergriešanas, plazmas griešanas un metāla locīšanas iekārtām. Audzēkņi satikās ar profesijas pārstāvjiem un pastiprinājās savas teorētiskas zināšanas darba vidē. Uzņēmuma darbinieki dālijas ar savu darba pieredzi, ka īstenot piemērotāko risinājumu jebkura izmēra un specifikas saimniecībai, sākot no neliela ģimenes biznesa līdz lieljaudas ražotnei.

Vasīlijs Samarins SIA "Preco" komercdirektors, atzīmēja cik svarīgi savā profesijā nepārtraukti attīstīties. Veiksmīgas karjeras izaugsme ir atkarīga no cilvēka vēlmes sasniegt arvien jaunas virsotnes un kvalitatīvi organizēta darba vides. Saruna bija motivējoša jauniešiem, lai viņi neapstātos savā karjeras ceļā un turpinātu mācīties pēc tehnikuma absolvēšanas. SIA "Preco" piedāvā audzēkņiem iziet mācību praksi un turpmāko sadarbību.

Pasākums tika organizēts Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Rakstu sagatavoja karjeras konsultante Anita Umbraško

2019. gada 31.oktobrī Ventspils tehnikuma izglītības programmas “Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģija”, kvalifikācijas “Inženierkomunikāciju tehniķis” 2.kursa audzēkņi viesojās Rīgas Valsts tehnikuma Praktisko mācību centrā, kur bija iespēja vērot un piedalīties paraugdemonstrējumos, kuros ietilpa rasēšanas programmu apskats, ciparvadības darba galdu iestatīšana un sagatavotās programmas uzstādīšana, kā arī detaļu izgatavošana uz lāzergriešanas iekārtas un frēzmašīnas.

Ventspils tehnikuma topošos inženierkomunikāciju un mašīnbūves tehniķus un karjeras konsultanti Inetu Maļinovsku laipni sagaidīja SIA "Severstal Distribution" uzņēmumā, kas piedāvā klientiem no Eiropas valstīm plaša klāsta metāla produkciju, kā arī dažādus risinājumus metāla apstrādes sfērā, loģistikā, finansēs utt. 

Uzņēmumā jaunie un topošie speciālisti noskaidroja, ar ko nodarbojas uzņēmums, viesi tika iepazīstināti gan ar uzņēmuma vēsturi, gan ar sniegtajiem pakalpojumiem, gan darbinieku veiksmes stāstiem; neizpalika informācija par mācību prakses iespējām uzņēmumā, kā arī par iespēju saņemt nenovērtējamu darba pieredzi starptautiskā uzņēmumā. Liela uzmanība uzņēmumā tiek pievērsta darba drošībai un aizsardzībai, tāpēc pirms apskatīt ražošanas daļu, tika novadīta drošības instruktāža un, ievērojot darba drošības un aizsardzības noteikumus, jaunieši tika aprīkoti ar atbilstošu ekipējumu - vestēm, ķiverēm, brilles, cimdiem, ausu aizbāžņiem.

Latvijā izvietotais uzņēmums „Severstal Distribution” (agrāk pazīstams kā «Severstallat») ir lielākais metālapstrādes uzņēmums Baltijas valstīs. Tā ir vienīgā cauruļu ražošanas rūpnīca reģionā, kura ražo plānsienu caurules dažādām konstrukcijām, kā arī ūdens un gāzes vadiem. 

“Severstal Distribution” uzņēmumu grupa ir viens no lielākajiem metāla produkcijas piegādātājiem Ziemeļeiropā. Pamata tirgi ir Baltijas valstis, Somija, Zviedrija, Vācija, Polija, Čehija, Slovākija un citas ES valstis.

Paldies Rīgas Valsts tehnikuma Mašīnbūves nodaļas izglītības metodiķim Jānim Markum, profesionālo mācību priekšmeta skolotājam Jevgēnijam Garbuzam, M2 grupas audzēknim Osvaldam Zaļkalnam un karjeras konsultantei Inetai Maļinovskai par sadarbību un iespēju būt pieredzes apmaiņā, kuras laikā tika pilnveidotas audzēkņu profesionālās prasmes.

2019. gada 16. maijā PIKC RVT Laidzes teritoriālajā struktūrvienībā notika karjeras atbalsta pasākums Laidze EXPO, kurā izglītojamie izvērtēja savus iekšējos resursus mērķa sasniegšanai savas karjeras veidošanā. Pirmajā daļā audzēkņi tikās ar lektori Vitu Brakovsku, lai izzinātu savus iekšējos resursus karjeras veidošanā lekcijā „Laimes lācis mīt mūsos pašos”. Audzēkņi lekcijas laikā nostiprināja zināšanas sludinājuma un motivācijas vēstules rakstīšanā, lai veiksmīgāk varētu konkurēt darba tirgū, kā arī uzzināja veiksmīgas darba intervijas knifus.

2019. gada 12. – 13. aprīlī Liepājas Olimpiskajā centrā notika piektā karjeras izglītībai veltītā zinātniski praktiskā konference "Līdzsvars dzīvē – līdzsvars karjerā". Tehnikumu konferencē pārstāvēja karjeras konsultantes: S.Keistere, A.Umbraško, S.Dziedātāja, A.Andendorfa.

Pasākumā lektori pauda atziņas par līdzsvarotas dzīves karjeras būtību, tās iegūšanu un saglabāšanu jeb kā veselīgs darba un personīgās dzīves līdzsvars var novērst izdegšanu.

Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas mājaslapā visiem interesentiem pieejamas prezentācijas no konferences par šo tēmu: http://lkaaa.lv/node/59

 

 

Rīgas Valsts tehnikuma Praktisko mācību centrā 2019.gada 11.aprīlī plkst.11:00 Zobratu telpā notika forums “Tavas karjeras ekspresis”. Foruma mērķis bija saņemt atgriezenisko saiti no darba devējiem, audzēkņiem, RVT pārstāvjiem par karjeras ekskursiju nozīmību karjeras izvēlē, diskutēt par izaicinājumiem un nākotnes darba iespējām nozarē, jo mācību gada laikā audzēkņi dodas karjeras ekskursijās uz uzņēmumiem, lai izzinātu nākotnes darba iespējas nozarē un iepazītu darba vidi.

Forumā piedalīties bija aicināti vairāku mašīnbūves, dzelzceļa auto un enerģētikas uzņēmumu pārstāvji, starp tiem SIA Dayton tehniskais direktors Aivars Linkevičs, RaRe darbnīcas direktors Mārcis Sparāns un izpilddirektors Raivis Heiselis,A/S Baltijas Tranzīta Servisstehniskais konsultants ražošanas jautājumos Andrejs Melderis, SIA Vējstikli vadītājs Normunds Ivdra, SIA Auto Truck Studio Servisa vadītājs Gints Spruncis, AS Eco Baltia personāla atlases speciāliste Dace Goveiko un personāla daļas vadītāja Jolanta Jansone. Rīgas Valsts tehnikumu pārstāvēja PMC vadītāja Inga Šikova, Dzelzceļa nodaļas vadītāja Ilona Grivane, Mašīnbūves un Kokapstrādes nodaļu vadītājs Jānis Markus, kā arī karjeras konsultantes Solveiga Keistere un Sindija Dziedātāja.

Diskusijā piedalījās tehnikuma Auto, Dzelzceļa, Mašīnbūves un Enerģētikas nodaļu 1. un 2. kursa audzēkņi Osvalds Zaļkalns, Mārtiņš Šīrants, Intars Kokorevičs, Ņikita Rogačovs, Edgars Grizāns, Reinis Doveiks, Valērijs Šatilovs un Kristaps Aleksandrovs. Diskusiju vadīja Ieva Duļevska.

Forumu atklāja Dzelzceļa nodaļas audzēkņi ar dzelzceļa vēsturisko tērpu skati, tālāk sanākušie īsi iepazīstināja ar sevi un pasākuma laikā izvērtās aktīva diskusija par audzēkņiem karjeras izvēlē nozīmīgiem aspektiem. Jaunieši pie nozaru pārstāvjiem centās noskaidrot atbildes uz sekojošiem jautājumiem: Kādas prasmes Jūs gaidāt no topošajiem darbiniekiem? Kādas ir metodes, lai palīdzētu ātrāk iejusties uzņēmumā? Kādi šobrīd ir izaicinājumi Jūsu pārstāvētajā nozarē? Kā sevi pareizi prezentēt darba devējam?

Uzņēmumu pārstāvji uzsvēra atbildības un motivācijas lomu uzticēto pienākumu izpildē, kā arī mudināja jauniešus izmantot mācību procesu, lai pēc iespējas vairāk apgūtu nozarē nepieciešamās teorētiskās un praktiskās zināšanas. Visi klātesošie vienprātīgi atzina pasākuma lietderību un vienojās par līdzīgu pasākumu organizēšanas nepieciešamību arī nākotnē. Foruma noslēgumā darba devēju pārstāvji saņēma pateicības rakstus par sadarbību, kā arī audzēkņi nelielas piemiņas dāvanas.

 

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Latvijas Reitingi