PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Ārkārtējās situācijas laikā apmeklētāju apkalpošana ir ierobežota.

Apmeklētāju pieņemšana notiek iepriekš saskaņojot

pa tālruni 26128169 vai

pa e - pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Pieteikšanās mācībām PIKC Rīgas Valsts tehnikumā ŠEIT!

2021. gada 10. martā PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” uzsāka jauna mācību priekšmeta programmas “Progresīvās tehnoloģijas – bezpilota gaisa kuģu pilotēšana” aprobāciju, kura tika piedāvāta projekta “Autonomian Erasmus+: A digital package for autonomous systems and self-driving vehicles” ietvaros.

Līdz šim brīdim šī mācību priekšmeta izglītojamie paplašināja savas zināšanas atbilstoši mācību priekšmeta programmai. Mācību priekšmets tika realizēts PIKC RVT e.rvt.lv vidē un to vadīja skolotājs Normunds Pauders. Programma paredz iespēju atdalīt teoriju no praktiskiem uzdevumiem.

Papildus ir pieejama informācija arī par citiem informācijas avotiem un atsauces uz projekta laikā izstrādātajiem mācību materiāliem https://robolabor.ee/homelab/.

            Aprobācijas laikā jaunieši iesaistījās mācību stundu procesā, veidojot prezentācijas un daloties savā pieredzē par cietiem droniem un to simulatoriem. Nodarbību laikā jaunieši iepazinās ar DJI pieejamo produkciju un simulatoru. Jaunieši mācību laikā sagatavoja informāciju arī par citu firmu bezpilota gaisa kuģiem. Viens no piemēriem ir “FPV” 1. personas skatu droni. Konkrētā komanda pastāstīja sīkāk par tehnoloģijām, kādas ir nepieciešamas, lai varētu vadīt fpv dronu un par simulatoru, kur iespējams praktiski trenēties, lai uzlabotu savas prasmes tā vadīšanā, neradot draudus apkārtējai videi un sabiedrībai.

Nodarbību laikā jauniešiem bija iespēja iepazīt ārzemēs jau eksistējošo simulatoru “Zephyr drone simulator”, kurš kalpo kā labs mācību materiāls, lai apgūtu likumdošanu par drošu dronu lietošanu.

Šie ir tikai daži piemēri par dronu plašo pielietojumu. Sākot ar hobiju līmeni, beidzot ar bezpilota gaisa kuģu programmēšanu.

Mācību noslēgumā izglītojamiem bija iespēja iepazīties ar jauno Eiropas Parlamenta un Padomes regulu “Par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)”. Šo priekšmeta daļu sagatavoja PIKC RVT direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un inovāciju attīstības jomā Ilvars Tauriņš. Viņš sīkāk stāstīja par Eiropas vispārpieņemtajiem principiem un ko nepieciešams ņemt vērā, veidojot diskusijas kopā ar izglītojamiem.

Kopā ar izglītojamajiem tika arī izrunāta precīzāka informācija, kura attiecas uz drošu dronu lietošanu.

 

No 17. maija līdz 6. jūnijam norisinājās Audzēkņu pašpārvaldes organizēts fotokonkurss, kurā RVT audzēkņiem bija iespēja iesūtīt līdz četrām pašu fotografētām fotogrāfijām ar Latvijas dabasskatiem. Tika saņemtas 28 fotogrāfijas, kuras iesūtīja deviņi jaunieši.
Par, Tavuprāt, foršākajām un skaistākajām fotogrāfijām aicinām nobalsot Audzēkņu pašpārvaldes Instagram kontā rvt_ap, spiežot "patīk" jeb "like" fotogrāfijām, kuras Tev iepatikušās, līdz 27. jūnijam.
Informācija par konkursa uzvarētājiem, kuru fotogrāfijas tiks izvietotas rudenī izstādē Kr. Valdemāra ielas ēkā, tiks publicēta 30. jūnijā.

Audzēkņu pašpārvalde.

Latvijas Reitingi