PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Cik bieži savā dzīvē saskaraties ar situāciju, kad laiks ir paskrējis nemanot? Noteikti ļoti bieži. Zinātnieki ir atklājuši, ka tā notiek tad, kad ir interesanti, kad izjūtam pozitīvas emocijas, kad vienkārši esam laimīgi.

Grūtībās cilvēks mēdz ,,mākslīgi’’ radīt laimes brīžus, mūsdienās lielisks prieka avots ir internets. Tur ir iespējams skatīties filmas, spēlēt spēles, risināt sarežģītus uzdevumus, būt informētam par pasaules jaunumiem, komunicēt ar draugiem, radiem un radoši izpausties. Šo sarakstu varētu turpināt un turpināt. Izklausās ideāli! Tajā brīdī, kad esi noskumis, ņem tik ,,rokās’’ internetu un atrodi savu laimes ,,atslēdziņu’’. Viss tiešām ir ideāli, ja atceras par vienu svarīgu atslēgas vārdu – mērenība. Interneta lietošanu varētu salīdzināt ar sāls vai cukura lietošanu uzturā – kas par daudz, tas par skādi.

Lai palīdzētu tehnikuma audzēkņiem efektīvi mācīties, plānot savu laiku un atklāt ,,laika zagļus’’, no 11.05.2020. līdz 15.05.2020. tika organizēta kārtējā vienotā audzināšanas stunda ,,Laika plānošana, efektīva mācīšanās’’. Audzināšanas stundas moto – labāk, ja laiku kontrolējat Jūs, nevis laiks kontrolē Jūs! Jauniešu uzdevums bija par šo tēmu noskatīties video, ar QualityTime aplikācijas palīdzību skaitīt neefektīvi pavadīto laiku interneta vietnēs un nosaukt personīgos ,, laika zagļus’’. Savu viedokli izteica jaunieši no 28 grupām un lielākā daļa atzina, ka visbiežāk neefektīvi laiks tiek pavadīts sociālajos tīklos, kā, piemēram, WhatsApp, Youtube, Twitter, Delfi,  Snapchat,  Facebook un Instagram.

wordcloud1

Laika plānošana ir prasme, kuru vērts trenēt, jo ik diena, ik mirklis no dzīves aizrit, veicot daudz un dažādas izvēles. Laika plānošana liek atcerēties par prioritātēm, dzīves mērķiem un ļauj droši skatīties nākotnē.

tn 03 RVT

Aicinām iepazīt un virtuāli izstaigāt Rīgas Valsts tehnikuma Praktisko mācību centru un jauno dienesta viesnīcu. Rīgas Valsts tehnikuma Praktisko mācību centrs ir moderns laboratoriju un darbnīcu komplekss, aprīkots ar mūsdienīgām iekārtām praktisko mācību nodrošināšanai.

Enerģētikas nodaļas audzēkņiem ir pieejamas nepieciešamās iekārtas elektromontāžā un alternatīvās enerģijas ieguvē, KNX programmēšanā, lodēšanā. Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas audzēkņi var iepazīt poligrāfijas ražošanas procesu no ieceres līdz pat gatavam izstrādājumam, Dzelzceļa nodaļas audzēkņi zināšanu apguvē un prasmju izkopšanai izmanto simulācijas iekārtas, Kokapstrādes nodaļā iespējams izgatavot arī sarežģītus kokizstrādājumus, Mašīnbūves nodaļā varam pamatoti lepoties ar CNC darbgaldiem un modernākajām lokšņu apstrādes iekārtām, kādas sastopamas tikai retos Latvijas uzņēmumos. Auto nodaļas audzēkņi var praktiski apgūt ne tikai automehāniķa prasmes, bet arī specializēties auto virsbūvju apstrādē un auto krāsošanā, izmantojot krāsošanas kameru ar visām tās sniegtajām iespējām.

Dienesta viesnīca ir moderni labiekārtota, audzēkņiem ir iespēja dzīvot divvietīgos numuriņos, ir pieejamas telpas mācībām, atpūtai un garšīgu maltīšu pagatavošanai. Nāc, iepazīsti izglītības iespējas Rīgas Valsts tehnikumā jau tagad!

Virtuālo tūri aplūkot šeit.

Laika posmā no 27.04.2020. līdz 30.04.2020 PIKC Rīgas Valsts tehnikums audzēkņu sestās vienotās audzināšanas stundas tēma bija “Emocionālā labsajūta”. Šīs nodarbības mērķis – mudināt jauniešus domāt par savu psihisko veselību un emocionālo labsajūtu, apdomāt emocionālās labsajūtas veicinošos faktorus un veicināt savu emocionālo labsajūtu.
Audzēkņiem tika piedāvāts izlasīt nelielu informatīvu materiālu par emocijām un jūtām, kas kādam no viņiem sniedza jaunas zināšanas, kādam atgādināja par jau zināmo. Pēc materiāla izlasīšanas, audzēkņi tika mudināti padomāt par to, kādas nodarbes viņiem rada patīkamas emocijas un apņemties regulāri veikt pāris no šīm aktivitātēm, lai uzlabotu savu pašsajūtu.
Tāpat audzēkņiem tika piedāvāts aizpildīt anonīmu aptauju, lai noskaidrotu audzēkņu viedokli par emocionālās labsajūtas nozīmi viņu dzīvē un to, kas viņiem sagādā šo labsajūtu. Uz aptaujas jautājumiem atbildi sniedzis 341 audzēknis. 53% jauniešu atzīst, ka emocionālā labsajūta ir ļoti svarīga un 31% atzīst, ka emocionālā labsajūta ir svarīga, lai cilvēks kopumā ikdienā justos laimīgs. Pēc audzēkņu pašvērtējuma 34 % jauniešu ikdienā jūtas emocionāli labi, 51% dažkārt jūtas labi un 15% jauniešu atbildēja, ka ikdienā nejūtas emocionāli labi. Audzēkņi, kā labsajūtu uzlabojošas aktivitātes visbiežāk min: mūzikas klausīšanās 70%, IT aktivitātes 68%, tikšanās ar draugiem 60%, sportošana 55%, būšana kopā ar ģimeni 44%, kā arī tiek minētas citas aktivitātes.

Izvērtējot audzēkņu atbildes, secināms, ka:
1. lielākā daļa audzēkņu uzskata, ka emocionālā labsajūta ir svarīga, lai cilvēks kopumā justos laimīgs;
2. kopumā ikdienā emocionāli labi jūtas, apmēram, trešā daļa no aptaujātajiem, taču puse no aptaujātajiem tikai dažkārt jūtas emocionāli labi, bet gandrīz 15% aptaujāto ik dienā jūtas emocionāli slikti;
3. kā emocionālo labsajūtu uzlabojošās nodarbes, visbiežāk tiek minētās šādas nodarbes: mūzikas klausīšanās, IT aktivitātes, tikšanās ar draugiem un sportošana.

Valstī izsludinātā ārkārtējā situācija Covid-19 dēļ ietekmē mācību procesu pilnīgi visās mācību iestādēs Latvijā, tostarp, arī profesionālajās skolās. Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departaments informē, kā šogad notiks eksāmeni un prakses Latvijas profesionālajās skolās.

Par profesionālās kvalifikācijas un centralizētajiem eksāmeniem

-  Profesionālās kvalifikācijas eksāmeni notiek laika posmā no 8. jūnija. Centralizētie vispārizglītojošo priekšmetu eksāmeni notiek klātienē laika posmā no 2. jūnija līdz 7. jūlijam profesionālo skolu 1., 2., 3. un 4. kursu audzēkņiem. Šajā laika periodā centralizētos eksāmenus kārto arī tie audzēkņi, kuri kādu iemeslu dēļ nav nokārtojuši eksāmenus iepriekšējā mācību gadā.

-  Profesionālās kvalifikācijas centralizēto eksāmenu teorētisko daļu kārto attālināti elektroniskā vidē. Valsts izglītības satura centrs (VISC) nosaka datumus, kuros tie kārtojami.

-   Profesionālās kvalifikācijas eksāmenu praktisko daļu audzēkņi kārto mazās grupās, ievērojot visus drošības nosacījumus. Datumus, kuros audzēkņi kārto praktiskās daļas eksāmenu, nosaka skola.

-   To profesionālo skolu mācību grupas, kuras izglītību apgūst pusotra vai gadu ilgās mācību programmās un kurām bija plānots eksāmena teorētisko daļu kārtot jūnijā, bet praktisko – rudenī, visu eksāmenu – gan teorētisko, gan praktisko – kārtos rudenī.

Latvijas Reitingi