+371 67324146

Karjeras attīstības atbalsts pieaugušo izglītībā

31. janvārī notika informatīvs tiešsaistes seminārs tehnikuma vecākiem par iespējām, kuras sniedz iesaistīšanās pieaugušo izglītībā Rīgas Valsts tehnikumā. Par izglītības piedāvājumu vecākus uzrunāja pieaugušo izglītības centra vadītāja Andra Zenčaka. Vecāki varēja uzzināt par konkrētiem pieaugušo izglītības virzieniem: pašizglītību, profesionālās pilnveides izglītības programmu ar ESF līdzfinasējumu 90%, ārpus formālajā izglītībā iegūtās kvalifikācijas atzīšanu kā arī sadarbību ar Nodarbinātības valsts aģentūru un darba devējiem.

Karjeras konsultante Solveiga Keistere iepazīstināja par darba tirgus prognožu rīku- prognozes.nva.gov.lv, kas sniedz informāciju par darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma dinamiku dažādās profesijās, nozaru grupās, dažādos reģionos un valstī kopumā. Interaktīvā veidā atspoguļotas īstermiņa, vidēja un ilgtermiņa prognozes un atalgojuma diapazons dažādās profesijās. Prognozēs ir pieejama informācija par TOP 10 profesijām pēc vidējās algas un pieprasījuma, un būtiskākajām prasmju kopām, kas nepieciešamas atbilstošās profesiju grupas darbiniekiem.

Vecāku piemērs bērniem mācoties, rada motivāciju jauniešos novērtēt mūžizglītības nozīmi.

Dalīties

Jaunākās publikācijas