+371 67324146

Audzēkņu sasniegumi vispārizglītojošo mācību priekšmetu olimpiādēs 

2023./2024.m.g. 1.semestrī tehnikumā norisinājās valsts vispārizglītojošo mācību priekšmetu olimpiāžu 1. un 2.posms angļu valodā, kā arī pirmais tehnikuma mēroga posms ķīmijā, informātikā (programmēšanā), fizikā,  latviešu valodā un literatūrā un ekonomikā.

Tehnikuma mēroga posmos intelektuālajiem spēkiem kopumā mērojās 131 olimpiāžu dalībnieks, un godalgotās vietas ieguva:

Angļu valodas valsts 53.olimpiādes 1.posmā:

GL3-1 grupa Aleksandra Hmeļeva – 1.vieta (skolotāja Svetlana Batura),

DP1-3 grupa Ralfs Stabiņš – 2.vieta (skolotāja Laila Ozoliņa),

MG2 grupa Ervīns Koops – 3.vieta (skolotāja Jeļena Žukova).

Latviešu valodas un literatūras valsts 50.olimpiādes 1.posmā: 

DT3-2 grupa Ričards Koroļs – Atzinība (skolotāja Iveta Rūtiņa),

DP2-1 grupa Anna Hrističa – Atzinība (skolotāja Ingrīda Lasinska).

Fizikas valsts 74.olimpiādes 1.posmā: 

DT2-1 grupa Roberts Grundmanis – 1.vieta,

DT3-1 grupa Edvards Zelčs – 2.vieta, 

DP3-1 grupa Jānis Gailis – 3.vieta (visiem-skolotājs A.Būmanis).

Informātikas (programmēšanas) valsts 37. olimpiādes 1.posmā:

DP1-1 grupa Edvards Mozga/ DP 1-2 Kirills Brežņevs – 1.vieta vecuma grupā, 

DP3-3 grupa Fēlikss Regzdiņš/ DP 2-2 Teodors Čalijs – 1.vieta vecuma grupā, 

DP3-3 grupa Artjoms Ļeonovs/ DP 3-2 Daniels Sproģis – 2.vieta vecuma grupā,

Paldies par ieguldījumu šo audzēkņu izglītošanā Datorikas nodaļas pedagogiem!

Ķīmijas valsts 65.olimpiādes 1.posmā:

S1  grupa Patriks Muižnieks – 1.vieta vecuma grupā, 

S1 grupa Matīss Jusevičs – 2.vieta vecuma grupā, 

S1 grupa Aigars Lučinskis – 3.vieta vecuma grupā, 

S2 grupa Timofejs Svitajs – 1.vieta vecuma grupā, 

S2 grupa Sofija Čučukina – 2.vieta vecuma grupā, 

S2 Vladislavs Gredasovs – 3.vieta vecuma grupā (visiem skolotāja Imanta Brūvere),

DP3-1 grupa Jānis Krišjānis Gailis – 1.vieta vecuma grupā (skolotāja Irina Vdoviča),

S3 grupa Kārlis Butkevičs – 2.vieta vecuma grupā (skolotājas Imanta Brūvere un Velta Fridrihsone), 

S3 grupa Jegors Lisanovs – 3.vieta vecuma grupā (skolotājas Imanta Brūvere un Velta Fridrihsone).

Ekonomikas valsts 25.olimpiādes 1.posmā:

DP3-3 grupa Fēlikss Regzdiņš – 1.vieta (skolotājs Andis Zavadskis),

S1 grupa Matīss Jusēvičs – 2.vieta (skolotājs Atis Papins),

DT3-1 grupa Kristiāns Mucenieks – 3.vieta (skolotājs Andis Zavadskis).

Sveicam audzēkņus un lepojamies!

Paldies mācību priekšmetu jomu koordinatorēm N. Ņižibickai, I.Lasinskai, E.Kazakēvičai, kā arī Ķīmijas nodaļas skolotājai I.Brūverei, Datorikas nodaļas izglītības metodiķim N.Barbānam, Komercdarbības nodaļas metodiskās komisijas vadītājai L.Balceraitei, IT nodaļas speciālistam K.Šīnam un visiem iesaistītajiem pedagogiem par ieguldīto darbu olimpiāžu satura veidošanā, audzēkņu sagatavošanā un olimpiāžu norises organizēšanā!

Dalīties

Jaunākās publikācijas