+371 67324146

Audzēkņu konkurss WEB izstrāde

22. janvārī 131. kabinetā tiek rīkots WEB izstrādes konkurss, priekš SkillsLatvia2024 atlases. Konkursā būs jāizveido WEB aplikācija pēc dotā uzdevuma formulējuma bez interneta pieslēguma, bet ar dokumentāciju.

Pieteikšanās konkursam notiek caur Google formu

Konkursa laikā var izmantot rīkus pēc savas izvēles. Pielikumā var iepazīties ar infrastruktūras sarakstu, kas jau būs uzstādīts uz datoriem (sk.pielikumā).

Konkursa laikā tiks piešķirts uzdevums, kas būs sadalīts pa moduļiem:

– A modulis – 3 stundu laikā būs jāizstrādā Back-end daļa – bez interneta

– B modulis – 3 stundu laikā būs jāizstrādā Front-end daļa – bez interneta

1 stundu pirms A moduļa vajadzēs sākārtot savu izstrādes vidi, piemēram izveidot laravel projektu, priekš Back-end izstrādes, un izveidot Vue3 projektu, priekš Front-end izstrādes – visu nokonfigurējot. Kā arī lejupielādēt dokumentāciju priekš offline režīma no devdocs.io.

**Back-end prasības: **

1. Jāprot izveidot REST API un autentifikācija (piem. ar JWT).

**Front-end prasības**

1. Jāprot savienoties/komunicēt ar izstrādāto API.

2. Jāprot izveidot vizuālo daļu, kas ietver:

   – Lietotāja autentifikāciju un reģistrāciju.

   – Vizuālo saskarni API datu izvaidei.

**Papildu prasības:**

1. Ievērot labas programmēšanas prakses un izstrādes standartus.

2. Nodrošināt kodu ar komentāriem, lai viegli saprastu darbības principus.

## Papildus

Ir iespējams konkursa laikā lietot savu vada garnitūru, tas ir austiņas, klavietūru, peli. Bezvadu garnitūra ir aizliegta.

Ir iespējams paņemt zibatmiņu ar mūziku, ko varēs klausīties konkursa laikā.

## Grafiks:

– 8:50 – Ierašanās

– 9:00 – Atvēršanas sapulce

– 9:10 – Izstrādes vides sakārtošana, projektu nokonfigurēšana un dokumentācijas sagatavošana (internets būs pieejams.)

– 9:50 – A moduļa uzdevuma prezentēšana 

– 10:00 – A moduļa pildīšanas sākums

– 13:00 – A moduļa beigas un pārtraukums

– 13:50 – B moduļa prezentēšana 

– 14:00 –  B moduļa pildīšanas sākums

– 17:00 – B moduļa beigas

Forma:

Dalīties

Jaunākās publikācijas