PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Auto nodaļas A1-2 un A1-3 grupu audzēkņi 2019. gada 21. martā iniciatīvas "Latvijas skolas soma" ietvaros apmeklēja Rīgas Motormuzeju. Audzēkņus Motormuzejā sagaidīja iespēja darbnīcā iepazīties ar elektromotoru darbības pamatprincipiem, varēja pagatavot arī elementāru elektromotora modelīti, lai izprastu tā funkcionalitātes pamatprincipus. Lai arī uzdevums bija it kā pavisam vienkāršs, ne visiem izdevās iegriezt stieplīti - primitīvo elektromotoru. Motormuzejā audzēkņi noklausījās un iepazinās ar prezentāciju par elektroauto attīstību, par plusiem un mīnusiem un iespējamajiem attīstības virzieniem, tendencēm šajā tirgus segmentā.

Otrajā ekskursijas daļā audzēkņiem bija iespēja iepazīties ar Rīgas Motormuzeja ekspozīciju muzeja restaurācijas darbnīcu vadītāja pavadībā. Viņš iepazīstināja jauniešus ne tikai ar muzeja eksponātu vēsturi, bet uzsvars tika likts uz stāstiem  un niansēm par katra modeļa restaurācijas procesu, niansēm, tehnikām, autentiskumu. Interesanti un dažādi bija stāsti arī par to, kā daži modeļi ir tikuši līdz Rīgas Motormuzeja ekspozīcijai. Jauniešiem viesojoties restaurācijas darbnīcās, radās iespēja aplūkot vairākas automašīnas, kā arī motociklu dažādās restaurācijas fāzēs. 

Paldies Rikardai Damrozei-Spruncei un Ievai Dorilai par pasākuma organizēšanu.

Konkursa moto - Lai veidotu nākotni, nekas nav tik nepieciešams kā sapnis par to (Viktors Igo).

Konkursu organizē – PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Audzēkņu pašpārvalde, sadarbībā ar latviešu valodas un literatūras skolotājiem.

Konkursa mērķis – izmantojot jebkuru literatūras žanru, rosināt, atbilstoši konkursa tēmai, radoši paust savas domas un izjūtas.

Konkursa dalībnieki – konkursā var piedalīties ikviens audzēknis, kurš uzrakstījis konkursa nolikumam atbilstošu un nepublicētu darbu latviešu valodā.

Konkursa darbs - autora brīvi izvēlētā žanra daiļdarbs, kura apjoms nepārsniedz A4 formāta lapu. Darbs jānoformē datorrakstā (Times New Roman, burtu lielums 12 punkti, atstarpe starp rindām 1,5 punkti.

Darba iesniegšana – personīgi līdz 1. jūnijam plkst. 16.00 tehnikuma kancelejā, vai elektroniski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Darbam jāpievieno slēgta aploksne vai otrs e-pasta sūtījums, kurā norādīts autora vārds, uzvārds un kontaktinformācija (e-pasta adrese), un konkursa darba nosaukums. Konkursa darbus autoriem neatdod.

Vērtēšanas kritēriji – darba atbilstība konkursa nolikumam un domas oriģinalitāte.

Darbu vērtēšanas komisijas sastāvs – Daiga Ziediņa (vadītāja), Guntars Bernāts Ilgvars Forands, Rebeka Grīnfelde.

Apbalvošana: 1.-3.vietai naudas balvas, kā arī vēl 5 veicināšanas balvas.

Uzvarētāju paziņošana – konkursa uzvarētājus publiski paziņos, sveiks un apbalvos 2019. gada 2. septembrī.

Labākie darbi var tikt publicēti grāmatā „Rīgas Valsts tehnikums 100”. Tehnikums patur tiesības konkursa darbus izdot speciāli konkursam veltītajā grāmatā.

 

Latvijas Reitingi