+371 67324146

Kas ir Audzēkņu pašpārvalde?

Audzēkņu pašpārvalde ir audzēkņu intereses pārstāvoša organizācija, kuras pamatdarbība ir saistīta gan ar izglītības procesu, gan arī  ar kultūras, sporta, sociālās labklājības un citām aktivitātēm, kas tiešā vai netiešā veidā saistās ar audzēkņu dzīvi. Audzēkņu pašpārvalde darbojas, lai

  • būtu starpnieki starp administrāciju, pedagogiem un struktūrvienībām;
  • būtu, kas aizstāv audzēkņu tiesības un intereses;
  • būtu kultūras un izglītojošie pasākumi;
  • būtu labāka skolas dzīve.