+371 67324146

Kas ir Audzēkņu pašpārvalde?

Audzēkņu pašpārvalde ir audzēkņu intereses pārstāvoša organizācija, kuras pamatdarbība ir saistīta ar izglītības procesiem un kultūras, sporta, sociālās labklājības un citām aktivitātēm, kas tiešā vai netiešā veidā saistās ar audzēkņu dzīvi.