+371 67324146

Rīgas Valsts tehnikums 2023./2024. mācību gadā īsteno Erasmus+ mobilitātes projektu

Rīgas Valsts tehnikums ir parakstījis dotācijas līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 1. pamatdarbības (KA1) mobilitātes projekta“Efektīva mobilitāte – veiksmīga turpmākā dzīve” īstenošanu.

Projekta nosaukums: Efektīva mobilitāte – veiksmīga turpmākā dzīve

Projekta Nr.: 2023-1-LV01-KA121-VET-000137187

Projekta īstenošanas laiks: no 01.06.2023. līdz 31.08.2024.

Projektam piešķirtais finansējums: 316 404,00 EUR

Projekta mērķi

– veicināt RVT audzēkņu un profesionālās izglītības speciālistu iespējas iegūt starptautisku pieredzi, pilnveidot zināšanas, prasmes un kompetences, lai sekmētu viņu profesionālo un personīgo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū;

– sekmēt profesionālo izglītības programmu satura pilnveidi, audzēkņu un profesionālās izglītības speciālistu mobilitāti, RVT internacionalizāciju un profesionālās izglītības pievilcību;

– nodrošināt pozitīvu un ilgtermiņa ietekmi uz mobilitātes dalībniekiem un to organizācijām.

Projekta svarīgākie rezultāti:

– audzēkņu un personāla profesionālo kompetenču pilnveide;

–  audzēkņu prakses norises dažādošana;

– starptautiskas pieredzes iegūšana.

Projekta dalībnieki: 66 audzēkņi un 25 profesionālās izglītības speciālisti no RVT nodaļām un Krāslavas tehnoloģiju un inovāciju centra.

Projekta partneri/uzņemošās organizācijas: 24 profesionālās izglītības iestādes, organizācijas un/vai uzņēmumi Čehijā, Francijā, Itālijā, Kiprā, Lietuvā, Maltā, Portugālē, Slovēnijā, Somijā, Spānijā, Vācijā un Zviedrijā.

Projekta kontaktpersona:

Arita Ošiņa, Projektu nodaļas galvenā speciāliste

E-pasts: arita.osina@rvt.lv

Mob. tālr.: 20370671

Tuvākajā laikā tiks izsludināta audzēkņu un profesionālās izglītības speciālistu pieteikšanās dalībai mobilitātē. Informācija par pieteikšanos tiks ievietota tehnikuma mājaslapā www.rvt.lv un tehnikuma Facebook un Instagram kontos, audzēkņiem un skolotājiem nosūtīta mācību sociālajā tīklā Mykoob, visiem profesionālās izglītības speciālistiem nosūtīta uz tehnikuma e-pasta adresi.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt www.erasmusplus.lv.

Dalīties

Jaunākās publikācijas

Noark Electric mācību stends

3. jūlijā Rīgas Valsts tehnikuma Enerģētikas nodaļas mācību klasē tika uzstādīts globālā elektroiekārtu ražošanas uzņēmuma Noark Elektric dāvinātais mācību stends. Stendā ir uzstādīta jaunākā uzņēmuma

Traktordiena 2024

Rīgas Valsts tehnikums aicina apmeklēt pasākumu “Traktordiena 2024”, kas norisināsies 29. jūnijā Tērvetē! Šogad pasākumā pirmo reizi piedalīsies arī Rīgas Valsts tehnikuma Auto nodaļas pārstāvji