+371 67324146

ESF projektu mērķis ir veicināt nodarbinātību Eiropas Savienības dalībvalstīs, novērst visu veidu diskrimināciju un nevienlīdzību darba tirgū, kā arī attīstīt cilvēkresursus un veicināt informācijas sabiedrības izveidi.

ERAF projektu ietvaros palīdzība tiek sniegta mazāk attīstītajiem reģioniem, galvenokārt koncentrējoties uz publiskās infrastruktūras uzlabošanu un uzņēmējdarbības veicināšanu.

ESF / ERAF SAM

Sandra Bidzāne

Projektu vadītāja
Tālr. 22307262
sandra.bidzane@rvt.lv

Artūrs Bērziņš

Projektu vadītājs arturs.bersins@rvt.lv

Andra Zenčaka

Projektu vadītāja
Tālr. 27260001
andra.zencaka@rvt.lv

Inga Šikova

Projektu vadītāja
Tālr. 20011907
E-pasts: inga.sikova@rvt.lv

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

  • pabeigti būvdarbi objektā “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūve un āra sporta laukumu labiekārtošana”, notiek objekta nodošana ekspluatācijā;

 

  • pabeigti Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” komunikāciju, sanitāro mezglu, kāpņu telpu un gaiteņu vienkāršotās atjaunošanas darbi ēkās Kronvalda bulvārī 1A un Noliktavas ielā 2.

Publikācijas sagatavošanas datums 08.09.2021.

Nr.

Nosaukums

Ievietošanas datums

Saite

1.

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 īstenošanas progress (09.03.2021. – 08.06.2021.)

08.06.2021.

skatīt šeit.

2.

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 īstenošanas progress (09.12.2020. – 08.03.2021.)

08.03.2021.

skatīt šeit.

3.

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 īstenošanas progress (18.09.2020. – 08.12.2020.)

08.12.2020.

skatīt šeit.

4.

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 īstenošanas progress (18.06.2020. – 17.09.2020.)

17.09.2020.

skatīt šeit.

5.

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 īstenošanas progress (19.03.2020. – 17.06.2020.)

17.06.2020.

skatīt šeit.

6.

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 īstenošanas progress (19.12.2019. – 18.03.2020.)

18.03.2020.

skatīt šeit.

7.

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 īstenošanas progress (04.10.2019. – 18.12.2019.)

18.12.2019.

skatīt šeit.

8.

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 īstenošanas progress (04.07.2019. – 03.10.2019.)

03.10.2019.

skatīt šeit.

9.

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 īstenošanas progress (05.04.2019. – 03.07.2019.)

03.07.2019.

skatīt šeit.

10.

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 īstenošanas progress (05.01.2019. – 04.04.2019.)

04.04.2019.

skatīt šeit.

11.

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 īstenošanas progress (05.10.2018. – 04.01.2019.)

04.01.2019.

skatīt šeit.

12.

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 īstenošanas progress (05.07.2018. – 04.10.2018.)

04.10.2018.

skatīt šeit.

13.

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 īstenošanas progress (05.04.2018. – 04.07.2018.)

04.07.2018.

skatīt šeit.

14.

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 īstenošanas progress (06.01.2018.-04.04.2018.)

04.04.2018.

skatīt šeit.

15.

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 īstenošanas progress (07.10.2017.-05.01.2018.)

05.01.2018.

skatīt šeit.

16.

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 īstenošanas progress (08.07.2017.-06.10.2017.)

06.10.2017.

skatīt šeit.

17.

Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 īstenošanas progress (08.04.2017.-07.07.2017.)

07.07.2017.

skatīt šeit.

18.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” 2017. gada 29. martā parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot tehnikuma modernizāciju.

07.04.2017.

skatīt šeit.

Nr.

Nosaukums

Ievietošanas datums

Saite

1.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kr.Valdemāra ielā 1C, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/18/I/061, īstenošanas progress (27.11.2020.)

27.11.2020.

skatīt šeit.

2.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kr.Valdemāra ielā 1C, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/18/I/061, īstenošanas progress (27.08.2020)

27.08.2020.

skatīt šeit.

3.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kr.Valdemāra ielā 1C, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/18/I/061, īstenošanas progress (27.05.2020)

27.05.2020.

skatīt šeit.

4.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kr.Valdemāra ielā 1C, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/18/I/061, īstenošanas progress (27.02.2020)

27.02.2020.

skatīt šeit.

5.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kr.Valdemāra ielā 1C, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/18/I/061, īstenošanas progress (27.02.2020)

27.02.2020.

skatīt šeit.

6.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” 2019.gada 27.novembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu

27.11.2019.

skatīt šeit.

7.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/058, īstenošanas progress (16.12.2020)

16.12.2020.

skatīt šeit.

8.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/058, īstenošanas progress (17.10.2020)

17.10.2020.

skatīt šeit.

9.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/058, īstenošanas progress (17.07.2020)

17.07.2020.

skatīt šeit.

10.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/058, īstenošanas progress (17.04.2020)

17.04.2020.

skatīt šeit.

11.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/058, īstenošanas progress (17.01.2020)

17.01.2020.

skatīt šeit.

12.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/058, īstenošanas progress (17.10.2019)

17.10.2019.

skatīt šeit.

13.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/058, īstenošanas progress (17.07.2019)

17.07.2019.

skatīt šeit.

14.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/058, īstenošanas progress (17.04.2019)

17.04.2019.

skatīt šeit.

15.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas ēkai Zeļļu ielā 8, Limbažos, Limbažu novadā”, Nr.4.2.1.2/17/I/020, īstenošanas progress (17.04.2019)

17.04.2019.

skatīt šeit.

16.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā”, Nr.4.2.1.2/17/I/019, īstenošanas progress (17.04.2019)

17.04.2019.

skatīt šeit.

17.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā”, Nr.4.2.1.2/17/I/019, īstenošanas progress (01.07.2019)

01.07.2019.

skatīt šeit.

18.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā”, Nr.4.2.1.2/17/I/019, īstenošanas progress (01.07.2019)

01.07.2019.

skatīt šeit.

19.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā”, Nr.4.2.1.2/17/I/019, īstenošanas progress (17.09.2019)

17.09.2019.

skatīt šeit.

20.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā”, Nr.4.2.1.2/17/I/019, īstenošanas progress (03.07.2018)

03.07.2018.

skatīt šeit.

21.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā”, Nr.4.2.1.2/17/I/019, īstenošanas progress (03.01.2019)

03.01.2019.

skatīt šeit.

22.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā”, Nr.4.2.1.2/17/I/019, īstenošanas progress (03.01.2019)

03.01.2019.

skatīt šeit.

23.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas ēkai Zeļļu ielā 8, Limbažos, Limbažu novadā”, Nr.4.2.1.2/17/I/020, īstenošanas progress (03.10.2018)

03.10.2018.

skatīt šeit.

24.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā”, Nr.4.2.1.2/17/I/019, īstenošanas progress (03.10.2018)

03.10.2018.

skatīt šeit.

25.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas ēkai Zeļļu ielā 8, Limbažos, Limbažu novadā”, Nr.4.2.1.2/17/I/020, īstenošanas progress (03.01.2019)

03.01.2019.

skatīt šeit.

26.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” ēkai Ūnijas ielā 31A, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/059, īstenošanas progress (14.02.2019)

14.02.2019.

skatīt šeit.

27.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/021, īstenošanas progress (30.01.2019)

30.01.2019.

skatīt šeit.

28.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/058, īstenošanas progress (21.01.2019)

21.01.2019.

skatīt šeit.

29.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Noliktavas ielā 2, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/058, īstenošanas progress (19.10.2018)

19.10.2018.

skatīt šeit.

30.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” 2018.gada 17.jūlijā parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu

17.07.2018.

skatīt šeit.

31.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” ēkai Ūnijas ielā 31A, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/059, īstenošanas progress (14.11.2018)

14.11.2018.

skatīt šeit.

32.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/021, īstenošanas progress (30.10.2018)

30.10.2018.

skatīt šeit.

33.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/021, īstenošanas progress (30.07.2018)

30.07.2018.

skatīt šeit.

34.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” 2017.gada 28.decembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākums

14.08.2018.

skatīt šeit.

35.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/021, īstenošanas progress

03.04.2018.

skatīt šeit.

36.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā”, Nr.4.2.1.2/17/I/019, īstenošanas progress

03.04.2018.

skatīt šeit.

37.

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas ēkai Zeļļu ielā 8, Limbažos, Limbažu novadā”, Nr.4.2.1.2/17/I/020, īstenošanas progress

03.04.2018.

skatīt šeit.

Nr.

Nosaukums

Ievietošanas datums

Saite

1.

Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Supervīzijas

-08.09.2021.

skatīt šeit.

2.

Profesionālās kompetences pilnveides programma “Individuāla un grupu konsultēšana – profesionālās darbības veids izglītībā”

-08.09.2021.

skatīt šeit.

3.

PROJEKTA “PUMPURS” PĒTĪJUMS: GADĪJUMA IZPĒTES PAŠVALDĪBĀS

-08.09.2021.

skatīt šeit.

4.

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

-08.09.2021.

skatīt šeit.

5.

KLASE. 13. raidījums. Latviešu un krievu attiecības mūsdienu skolas vidē.

-08.09.2021.

skatīt šeit.

6.

Projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Supervīzijas

-08.09.2021.

skatīt šeit.

7.

Rīgas Valsts tehnikumā īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai – PuMPuRS”

-08.09.2021.

skatīt šeit.

Nr.

Nosaukums

Ievietošanas datums

Saite

1.

PIKC RVT ir noslēgts sadarbības līgums ar VIAA

-08.09.2021.

skatīt šeit.

Nr.

Nosaukums

Ievietošanas datums

Saite

1.

Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa “Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci” Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompe

-08.09.2021.

skatīt šeit.

Nr. Nosaukums Ievietošanas datums Saite
1. Darba vidē balstītu mācību un prakses īstenošana uzņēmumā -08.09.2021. skatīt šeit.
2. Darba vidē balstītu mācību un prakses īstenošana uzņēmumā -08.09.2021. skatīt šeit.
3. Darba vidē balstītu mācību un prakses īstenošana uzņēmumā -08.09.2021. skatīt šeit.
4. Darba vidē balstītu mācību un prakses īstenošana uzņēmumā -20.09.2023. skatīt šeit.

Nr.

Nosaukums

Ievietošanas datums

Saite

1.

NOZARU KVALIFIKĀCIJAS SISTĒMAS PILNVEIDE PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAI UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAI PROJEKTS Nr.8.5.2.0/16/I/001

-08.09.2021.

skatīt šeit.

Nr.

Nosaukums

Ievietošanas datums

Saite

1.

Jauniešu garantija

-08.09.2021.

skatīt šeit.