+371 67324146

Projekta partneru koordinatoru sanāksme un mācības Itālijā

Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības labas pieredzes apmaiņas atbalsta projekta „The future VET-teacher” (Nr. 2020-1-BE02-KA202-074660) koordinatoru sanāksme notika š.g. 9. un 10. maijā. Pēc sanāksmes turpinājās mācības no 11.-13. maijam, ko organizēja Associazione Studio L&P. PIKC Rīgas Valsts tehnikumu pārstāvēja Laidzes teritoriālās struktūrvienības vadītāja Baiba Purlica un projektu nodaļas speciālistes: Anastasija Soloveičika un Liena Ādamsone. Projekta koordinatoru sanāksmē tika analizēts projekta progress, izstrādāta pedagogu motivēšanas un jauno pedagogu piesaistes pasākumu shēma Padlet vidē. Tika diskutēts par pedagogu lomu un darbu nākotnē profesionālajās izglītības iestādēs.

Mācībās lektors Antonio Palma mācīja par indivīdu un profesionālo izglītības iestāžu vērtēšanas pieeju, ņemot vērā indivīdu Left cortical, right cortical, right limbic, left limbic, kvadrāta izmantošanu vērtēšanā. Lektores Gabriella Longu un Giovanna Piras vadīja praktiskās mācības par “Empowement” – kā pedagogiem kļūt par spēcīgām personībām, kā mācīt audzēkņus, lai viņi izveidotos par spēcīgām personībām, kā šī “Empowement” pieeja varētu ietekmēt audzēkņu spēju mācīties, kā kļūt par savas dzīves noteicēju, kā kļūt aktīvākiem, vairāk zinātkāriem, vairāk orientētiem uz savu mērķu sasniegšanu. Lektores stāstīja arī par “lamatām”, kas mērķu sasniegšanā var radīt kādus šķēršļus un kā šos šķēršļus veiksmīgi apiet.

Dalīties

Jaunākās publikācijas