+371 67324146

Projekta ārzemju partneru vizīte tehnikumā

2021. gada oktobra sākumā projekta “The future VET-teacher” partneri no Lielbritānijas, Beļģijas, Itālijas un Somijas viesojās mūsu PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”. Vizītes mērķis bija veikt situācijas izvērtējumu un sniegt ieteikumus saistībā ar skolotāju trūkuma samazināšanu un jauno pedagogu piesaisti darbam mūsu tehnikumā. Situācijas analīze un novērtējums tika veikts no 4. līdz 6. oktobrim, kā arī izstrādāti ieteikumi 7.oktobrī. Ieteikumi tika iekļauti ziņojumā un prezentēti 8. oktobrī. Projekta pasākumu svinīgi atklāja PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” (RVT) direktore Dagnija Vanaga. Par projektā un mācībās esošajiem galvenajiem izaicinājumiem stāstīja Tim Van Aken no Beļģijas. Skolotāja un projektu nodaļas speciāliste Anastasija Soloveičika (RVT) pastāstīja ārzemju viesiem par PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”. Pieaugušo izglītības centra vadītāja Andra Zenčaka (RVT) iepazīstināja auditoriju ar darba tirgus tendencēm un pieaugušo  izglītības programmām. Rūta Gintaute no Izglītības un zinātnes minitrijas informēja par profesionālās izglītības attīstību un galvenajiem izaicinājumiem. Tehnikumā viesojās arī Dana Kristiāna Skrupska un Marta Voicehoviča no “Iespējamā misija”, kuras rādīja prezentāciju par to kā piesaistīt jaunus skolotājus un nodrošināt viņiem nepieciešamo atbalstu. Ārzemju viesiem bija interesanti redzēt ķīmijas nodaļas laboratorijas un mācību klases. Nākošajā dienā ārzemju partneri viesojās Tehnoloģiju un inovāciju centrā Dārzciema ielā 70. Karjeras konsultante Solveiga Keistere ļoti interesanti stāstīja par darbu karjeras centrā, kas izraisīja interesantas diskusijas. Ārzemju partneriem tika parādīts Tehnoloģiju un inovāciju centrs un tajā esošās nodaļas ar labi aprīkotajām mācību telpām. 6. oktobrī direktora vietnieks informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un inovāciju attīstības jomā Ilvars Tauriņš informēja par IT pakalpojumiem tehnikumā, direktora vietniece mācību darba organizācijā Dace Rozenblate – par mācību procesu un direktora vietniece izglītības kvalitātes un attīstības jomā Ineta Īvāne stāstīja par atbalsta pasākumiem jaunajiem skolotājiem, lai uzlabotu profesionālās izglītības kvalitāti. Vieslektors no Latvijas universitātes Aleksandrs Vorobjovs stāstīja par potenciālajiem ieguvumiem un riskiem izmantojot kompetenču pieeju. Projekta speciāliste Liena Ādamsone informēja par skolotāju aptaujas rezultātiem saistībā ar iekšējās un ārējās motivācijas faktoriem. Projekta dalībnieki priecājās par iespēju intervēt audzēkņus no RVT audzēkņu pašpārvaldes, kā arī intervēt divus jaunos skolotājus. Noslēgumā darba grupa izstrādāja ierosinājumus, kurus iekļāva ziņojumā un svinīgi tika izsniegti sertifikāti par dalību projekta pasākumā. 2022. gada februārī ir plānota profesionālās izglītības iestādes novērtēšana Beļģijā un ierosinājumu izveidošana, lai uzlabotu esošo skolotāju motivāciju un piesaistītu jaunos skolotājus.

Dalīties

Jaunākās publikācijas