+371 67324146

Profesionālās meistarības konkurss “Labākais komersants” 

2024. gada 21. maijā Rīgas Valsts tehnikumā notika Komercdarbības nodaļas audzēkņu profesionālās meistarības konkurss “Labākais komersants”. Konkursa mērķis bija veicināt audzēkņu profesionālās prasmes un zināšanas komercijas jomā, kā arī attīstīt viņu prasmes prezentēt sevi un savas idejas.

Konkursā piedalījās audzēkņi no izglītības programmām “Komercdarbinieks” un “Klientu apkalpošanas speciālists”.

Konkursa žūrija, ko veidoja profesionālo mācību priekšmetu pedagogi L.Sastapa, B. Bržeska, L. Šēra un izglītības programmām “Komercdarbinieks” absolvents L. Andersons vērtēja audzēkņu sniegumu sekojošās disciplīnās:

  • Produkta prezentācijas sagatavošana pēc dotajiem kritērijiem un prezentēšanas meitarība;
  • Problēmsituācijas analīze: Konkursantiem bija jāizanalizē dotajā situācijā radušās problēmas un jāpiedāvā risinājumi.
  • Ergonomisko problēmu identificēšana darba vietas iekārtojumā: Konkursantiem bija jāidentificē ergonomiskās problēmas darba vietas iekārtojumā un jāpiedāvā risinājumi to novēršanai.
  • Kahoot spēle: Konkursa noslēgumā notika Kahoot spēle, kurā audzēkņi varēja pārbaudīt savas zināšanas komercijas jomā.

Profesionālās meistarības konkurss “Labākais komersants” uzvarētāji:

  1. vieta Marutai Opočkinai
  2. vieta Renāram Lagzdiņam
  3. vieta Renātei Skābarniecei

Visi konkursa dalībnieki saņēma atzinības rakstus, bet 1., 2. un 3. vietas ieguvēji – diplomus un veicināšanas balvas.

Konkurss bija vērtīgs pasākums, kas palīdzēja audzēknēm nostiprināt savas zināšanas un prasmes komercijas jomā, kā arī iegūt pieredzi prezentējot sevi un savas idejas.

Konkursa uzdevumus sagatavoja profesionālo mācību priekšmetu pedagogi L. Balceraite, L. Šēra, B. Bržeska, L. Surska, un L. Sastapa.

Dalīties

Jaunākās publikācijas