PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

esfk1

No 2020.gada 28.februāra līdz 1.martam Ķīpsalas izstāžu centrānorisinājās izglītības izstāde “Skola 2020”. Lai iegūtu visaptverošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs, Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” karjeras attīstības atbalsta pasākuma ietvaros, izstādi apmeklēja vairāk nekā 500 PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” visu kursu audzēkņi.

Izglītības izstādes “Skola 2020” Rīgas Valsts tehnikuma stendā tika atvēlēta vieta Karjerasstūrītim, kur pedagogi karjeras konsultanti Anita Umbraško, Ineta Maļinovska un Inese Vārslavāne trīs izstādes dienu laikā sniedza gandrīz 100 individuālās karjeras konsultācijas; gan informatīvās par RVT programmām, iespējām, pasākumiem, gan profesionālās piemērotības noteikšanā. Katram interesentam, tika piemērota atbilstošākā karjeras konsultēšanas metode: veicinot saskarsmi un ieinteresētību ar sajūtu testa palīdzību, motivējot, iedrošinot un improvizējot ar asociāciju kārtīm, veicinot pašizziņu ar profesionālās piemērotības testiem.

Pirmajā izstādes dienā lielākā interesentu grupa bija devīto klašu izglītojamie (gan no tuvējām Rīgas skolām, gan no tālākām - Saldus, Lēdurgas, Bauskas, Cēsīm u.c.), tika sniegta atbalsta palīdzība, iedrošinot un izskaidrojot, lai būtu vieglāk orientēties nākamās profesijas izvēlē un neapjukt daudzveidīgajos skolu piedāvājumos. Otrās un trešās izstādes dienas galvenie karjeras stūrīša apmeklētāji bija ieinteresētie vecāki, kuri domā par savu bērnu karjeras izvēli, un tas noteikti atmaksāsies nākotnē! Tikai darot kopā šo karjeras izglītības un atbalsta darbu, var cerēt, ka jaunieši atradīs savu ceļu dzīvē!

Liels paldies par atsaucību un dalību darba devēju pārstāvjiem, kuri atbalstīja Rīgas Valsts tehnikumu - sniedza intervijas, iedvesmoja, atbildēja uz interesentu jautājumiem: VAS “Latvijas dzelzceļš” – Ā. Tuņķelis; Latvijas Dzelzceļnieku biedrība – M. Riekstiņš; AS “Sadales tīkli” – L. Bernharde; SIA “Dayton” – A. Linkevičs; SIA “Accenture Latvia” – G. Dekena; AS “Olainfarm” – S. Senka-Sevistova; SIA “Livonia Print” – L. Vidze; SIA “Jelgavas Tipogrāfija” – T. Zuke; “Inchape Motors Latvia” – R.Vanags-Daugavvanags”; “Prakse LV” – K. Bērziņš.

RVT pasākums izdevās lielisks! Un lielisks tas bija tāpēc, ka iesaistījās visi un darbojās kā vienota komanda! Lielu atbalstu izstādes laikā sniedza RVT nodaļu vadītāji, pedagogi un audzēkņi. Paldies arī IT puišiem par tehnisko atbalstu!

           Īpaša pateicība par karjeras stūrīša organizēšanu un iekārtošanu, darba devēju piesaistīšanu, lieliskas karjeras atbalsta komandas izveidošanu – Solveigai Keisterei!

Sagatavoja:

Pedagogi karjeras konsultanti Ineta Maļinovska, Inese Vārslavāne, Anita Umbraško

 

2020. gada 3. martā PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” aktu zālē Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 1cnorisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums – “Elektroinženiera karjera”, kurā dalību ņēma Enerģētikas nodaļas otro un trešo kursu audzēkņi.

Pasākumā piedalījās Enerģētikas nozares darba devēju pārstāvji: A/S “Sadales tīkli”, SIA “Reck”, AS “Augstsprieguma tīkls”, “EnergoRemonts RĪGA”, AS Energofirma “Jauda”, kas jauniešus iepazīstināja ar savu uzņēmumu, ar uzņēmuma specifiku, profesijām, darba un karjeras attīstības iespējām, pabeigtiem objektiem un objektiem, kuros noris aktīva darbība, par praksē pieteikšanās nosacījumiem, prakses norisi, informēja par drošības pasākumiem, nepieciešamo aprīkojumu.

Lai gan visi darba devēji pārstāv vienu nozari, tomēr katram ir sava specifika: vieni darbojas tikai Rīgā un Rīgas rajonā, citos var strādāt gandrīz pa visu Latviju, vieni ņem praksē no pilniem 18 gadiem, citur var strādāt arī no 17. Profesionālo izglītības priekšmetu pedagogs Sandis Breiers aicināja audzēkņus ieklausīties darba devēju sniegtajā informācijā un apsverot savas iespējas un vēlmes, izvērtējot savas sekmes un motivāciju, atrast piemērotāko prakses vietu.

 

 

LDDK nozares konsultants Māris Valdis Kalniņš audzēkņiem skaidroja par ESF projektu «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”. Projektā ir iesaistījušies vairāki darba devēji: AS Sadales tīkls, SIA Ditra Networks, SIA Reck, SIA Eltex, SIA Elteks, SIA Rewiss, SIA EK Sistēmas, AS Jauda, SIA Dayton, SIA Lexel fabrika, SIA Rīgas satiksme, SIA Pirtel, SIA RISE JE, SIA Liepājas energomontāža, SIA Elnetworks, SIA AE Partner, SIA Mītavas Elektra, SIA Fortum Latvia, AS Olainfarm, SIA Rehill, SIA Latvijas energoceltnieks, SIA Empower, SIA Energoremonts Rīga, SIA Elsana, AS Latvenergo, SIA Intra EL, AS Latvijas finieris, RPA Rīgas gaisma. Par minēto uzņēmumu darbaudzinātāju kontaktiem var interesēties pie S. Breiera, vai pie I. Maļinovskas 316.telpā.

Sagatavoja:

Pedagogs karjeras konsultants Ineta Maļinovska

2020. gada 6. februārī Komercdarbības nodaļas GK3-1 grupai notika mācību procesā integrētas karjeras atbalsta nodarbības, kurās lektori ar klausītājiem bija viena vecuma, toties jau ar vērā ņemamu komerciālo pieredzi.

Lektori, divi 12. klases izglītojamie – Dāvids Gailītis no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas un Oskars Grava no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas. Abus jauniešus vieno kopīga un mērķtiecīga darbošanās biznesa jomā ar vairāku gadu pieredzi nopietnu Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) izveidošanā.

Jaunie lektori RVT audzēkņus iepazīstināja ar tīkla mārketingu, izklāstot par sava izveidotā uzņēmuma pirmsākumiem un šā brīža darbošanos, par savu aizraušanos, iesaistoties organizācijā “MyWorld”, par aktivitātēm un ieguvumiem pasākumos JAL Līderu Skola, JAL Unlocked 2019.

Lektori atzina, ka viņu izaugsmē liela nozīme bija regulāriem un mērķtiecīgiem “Ēnu dienu” apmeklējumiem, tiekoties un komunicējot ar personībām, mentoriem un koučiem, kas palīdz dzīvē attīstīt un sasniegt karjeras mērķus. Jaunieši iesaka sportot, lasīt Robina S. Šarmas iedvesmojošās grāmatas, viņi atzina, ka galvenais, lai ir vēlme katram pašam būt aktīvam, izvirzīt mērķus, izmantot katru iespēju, lai piepildītu tos un virzītos tālāk.

 

 

Sagatavoja:

PIKC RVT Pedagogs karjeras konsultants

Ineta Maļinovska

Šogad izstādē „Skola 2020” Rīgas Valsts tehnikuma stendā visiem interesentiem būs iespēja ne tikai uzzināt par iespējām apgūt dažādas profesijas, virtuāli iepazīt tehnikuma Praktisko mācību centru un jauno dienesta viesnīcu, bet arī praktiski darboties dažādās ar apgūstamajām profesijām saistītās radošajās darbnīcās. Būs Laimes rats, izstādes apmeklētājiem tiks dota iespēja iesaistīties tehnikuma Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas piedāvātajās aktivitātēs Adobe Photoshop attēlu apstrādē.

Izstādē “SKOLA 2020” PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” stendā darbosies “Karjeras stūrītis”. Rīgas Valsts tehnikuma “Karjeras stūrī” visu trīs dienu garumā notiks sarunas/intervijas ar darba devējiem, sadarbības partneriem un absolventiem par profesionālās izglītības nozīmi karjeras ceļā un profesionāli izglītotu jauniešu/speciālistu lomu,  nozīmi konkrētā tautsaimniecības nozarē. Būs nodaļu prezentācijas un karjeras konsultācijas! Tiekamies izstādē SKOLA - 2020!      

Izstāde "Skola 2020" karjeras "Stūrītis" grafikuskatīt šeit.

12. februārī visā Latvijā norisinājās lielākās izglītības organizācijas Junior Achievement Latvia (JA Latvia) organizētais karjeras izglītības pasākums skolu jauniešiem ĒNU DIENA.
Tehnikuma jaunieši šogad devās mērķtiecīgi ēnot uzņēmumus, kuri saistīti ar izvēlēto profesiju, tādējādi, plānojot savu karjeras attīstības ceļu.
Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas N-1 grupas audzēknes Patrīcija Priedīte un Madara Annija Volodkeviča ēnot devās uz  SIA “Ulme Advert” pilna servisa mārketinga aģentūru, lai uzzinātu, kādam ir jābūt jaunietim, lai varētu strādāt grafiskā dizainera profesijā. Pēc “Ēnu dienas” jaunietes nonāca pie secinājumiem, kas ir svarīgi šajā profesijā, proti:
•  spēt saplānot savu darba laiku un grafiku;
•  radīt unikālus projektus un darbus savam klientam;
•  BŪT RADOŠAM!!!;
•  būt gatavam pieņemt izaicinājumus un izveidot
klienta prasīto no nulles;
•  gribēt mācīties un būt mācāmam;
•  iedvesmot sevi un citus, lai neieslīgtu rutīnā;
•  sekot līdzi modes tendencēm un vispārējiem notikumiem;
•  būt unikālam un spēt sadarboties ar citiem,
jo tas ir KOMANDAS  darbs!
B4 grupas audzēkne Sindija Zimba: “Ēnu diena ir lielisks mācību avots, kur guvu jaunas zināšanas par pārdošanas daļas vadītāja darba ikdienu. Ēnu devējs iepazīstināja ar savu profesiju, saviem kolēģiem, kas pastāstīja, kā labāk iepazīt klientu un to, kas viņiem vislabāk ir vajadzīgs un ko tieši viņiem piedāvāt. Ēnošanas laikā apskatījām SIA “LMT” ēku. Kopumā Ēnu diena šogad bija izdevusies un noteikti arī nākamgad piedalīšos.”
Šogad PIKC "Rīgas Valsts tehnikums" arī piedalījās kā ēnu devējs 2 profesijās: programmētājs pie Normunda Paudera un izglītības psihologs pie Zaigas Kriķes. Tehnikuma psiholoģe pēc šīs dienas veltīja atzinīgus vārdus par jauniešiem – ēnām, kuri bija ieinteresēti psihologa darba ikdienā, ieradās savlaicīgi, uzdeva jautājumus, kopīgi piedalījās komunikācijas stundā un konsultēja vienu tehnikuma pilngadīgu jaunieti.
“Ēnu dienas” mērķis ir veicināt skolēnu izglītības satura sasaisti ar reālo dzīvi, palīdzot skolēniem mērķtiecīgi plānot savu karjeru, izdarīt izvēli par savu nākotnes profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum. Darba devējiem, savukārt, tā ir laba iespēja veidot sava uzņēmuma atpazīstamību un piesaistīt nākamos kolēģus, tāpēc šī tradīcija jāturpina un jāattīsta.
 
 

Tehnikuma aktu zāle 30.janvārī notika karjeras attīstības atbalsta pasākums 2. kursa audzēkņiem „RVT profesiju čempionāts”, lai stiprinātu audzēkņu piederību tehnikumam un savsatarpēji labāk iepazītu apgūstamās profesijas.

Uz pasākumu jaunieši gatavoja mājas darbus – planšetes, kurās radoši attēloja savu redzējumu par apgūstamo profesiju, tās saturu, to kāda izskatās profesijas darba diena, pielietojamie instrumenti/aprīkojums, individuālie aizsardzības līdzekļi, kur var turpināt mācīties pēc tehnikuma absolvēšanas un kādas ir darba iespējas nākotnē.

Pasākumā komandas sacentās Kahoot vietnē veidotajā erudīcijas spēlē, atbildot uz dažādiem jautājumiem par tehnikumā apgūstamajām profesijām, kurā jauniešiem palīdzēja zināšanas, erudīcija un arī veiksme.

Ar projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” atbalstu pasākuma laikā jauniešus iedvesmoja ētera personība, radio Pieci.lv didžejs un labdarības maratona “Dod pieci” dalībnieks – Magnuss Eriņš – par jauniešiem aktuālām tēmām –dzīvi, mūziku, par viņa radio karjeras pirmsākumiem, par to kā jauniešiem sevi motivēt: “Esat ielikuši jau lielus pamatus savā izvēlētajā dzīves ceļā – jūs iegūsiet profesiju. Man ir milzīgs prieks, ka Latvijā ir tādi cilvēki kā jūs. Jūs mācēsiet darīt tik daudzas lietas, un man būs jāmaksā, lai jūs izdariet tās lietas priekš manis, ko es nekad nemācēšu izdarīt. Esiet laimīgi un tas ir pats svarīgākais!”

Šogad 1.,2.vietu izcīnīja Drukas un mediju nodaļas audzēkņi, bet 3.vietu ieguva Dzelceļa nodaļas komanda.

Latvijas Reitingi