PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Rīgas Valsts tehnikuma Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas 1. un 3. kursu audzēkņi kopā ar skolotāju Antonu Timofejevu un karjeras konsultantu Anitu Umbraško25. janvārī devās ekskursijā uz vienu no Latvijas lielākajiemgrāmatu un žurnālu ražošanas uzņēmumiem SIA „PNB Print”.Ekskursijas mērķis bija iepazīties ar Ofseta iespiedēja un Poligrāfijas ražošanas tehniķa profesijām reālajā dzīvē, aplūkojot tehnoloģiskos posmus no papīra sagatavošanas līdz gatavās produkcijas noliktavai.

Audzēkņiiepazinās ar nozarē pieprasītākajām profesijām, darba un karjeras attīstības iespējām dažādās SIA „PNB Print” struktūrās, uzdeva viņus interesējošus jautājumus uzņēmuma pārstāvjiem.

SIA „PNB Print” ir Rīgas Valsts tehnikuma sadarbības partneris, kurš piedāvā jauniešiem prakses un darba iespējas, kā arī veidot savu karjeru poligrāfijas nozarē un strādāt ar jaunākajām ražošanas iekārtām.

Paldies uzņēmuma darbiniekiem par viesmīlīgo uzņemšanu.

Tehnikuma pedagogi karjeras izglītības elementus iekļauj mācību priekšmetu stundās. Kā vienu no veiksmīgajiem piemēriem var minēt matemātikas skolotājas Genes Ķeres tēmas „Ģeometriskie pārveidojumi un to pielietojums automobiļa uzbūvē” stundu ciklu.

Auto nodaļas jaunieši apguva matemātikas vielu, saistot to ar automobiļa uzbūvi un integrējot karjeras izglītības jautājumus.

Sākumposmā tika apgūta teorija par tēmu „Ģeometriskie pārveidojumi”, izmantojot piemērus no automobiļa uzbūves un piemērojot atslēgas vārdus: simetrija pret taisni, centrālā simetrija, pārvietojums, rotācija, homotētija.

Mājas darbos jaunieši gatavoja radošus darbus, sastādīja CV, kuros atklājās viņu intereses: tehniskās zinātnes, fizika, matemātika, automehānika, automodelēšana, mašīnas, automobiļi, autovadīšana, remonts, auto jaunumi, auto demontāža, drifts, tādējādi padziļinot apgūtās teorētiskās zināšanas. Rakstīja esejas par tēmu kā mācību procesā iespējams apvienot matemātiku un automobiļa uzbūvi. „Matemātika nostiprina tehnisko domāšanu, kas nepieciešama precīzu aprēķinu veikšanai”, raksta A1-2 grupas audzēkņi Kristiāns Skobļonoks, Filips Strautmanis, Emīls Švāns, Jānis Kokmanis, Ralfs Račiņš. Jaunieši gatavoja skices un darbus „Mans sapņu auto”, „Auto logo”. Radošo darbu skate un prezentācijas izvērtās par notikumu, kas raisīja patīkamu pārsteigumu un neviltotu atklāsmi jauniešiem – automehāniķa profesijas apguvē ir zināmas priekšrocības saistībā ar matemātiku. „Pirmā lieta, kas nāk prātā, kad runa ir par simetriju automašīnām, tā ir aerodinamika. Ja mašīnas virsbūve kreisajā / labajā pusē būs ar citu formu, ir paredzams kā gaisa plūsma lielā ātrumā, piemēram driftā, darbosies uz auto kustību. Visi modernie automobiļi ir "izpūsti" vēja tunelī, lai dizaineri varētu izvēlēties optimālo formu, lai samazinātu gaidāmās gaisa plūsmas pretestību. Tas ietekmē dinamiku, degvielas patēriņu un akustisko komfortu salonā”, tā secina A1-2 audzēknis Valērijs Šatilovs.

Noslēgumā audzēkņi rakstīja kontroldarbu matemātikā „Ģeometriskie pārveidojumi”, kura rezultāti bija augsti, kas liecina par tēmas veiksmīgu apgūšanu.

           „Mans galvenais mērķis ir pabeigt tehnikumu ar labām atzīmēm. Pēc četriem gadiem gribu atvērt savu biznesu un savā servisā sniegt pakalpojumus autokrāsošanā tieši tā, kā tas ir manam onkulim Anglijā. Visiem saviem kursa biedriem gribu novēlēt, lai piepildās viņu sapņi un lai vēlmes kļūst par realitāti”, tā savu prezentāciju noslēdza A1-2 grupas audzēknis Valērijs.

Paldies A1-2 grupas jauniešiem, īpaši Aleksandram Stahovskim, kurš atklāja prezentācijas, iedrošinot jauniešus uzstāties. Paldies arī jauniešiem no D1-5 grupas, kuru radošie darbi bija ne mazāk interesanti.

Jauniešu paveikto novēroja karjeras konsultante S. Keistere un matemātikas skolotāja G. Ķere.

Tehnikuma aktu zālē 23. janvārī notika profesionāli atraktīvs pasākums 2. kursa audzēkņiem „RVT profesiju čempionāts”, lai stiprinātu 2. kursa audzēkņu piederību tehnikumam un savsatarpēji iepazītu apgūstamās profesijas. Pasākuma 1. daļā audzēkņi radoši prezentēja savu redzējumu par apgūstamo profesiju, tās saturu, to kāda izskatās profesijas darba diena, pienākumi, pielietojamie instrumenti/aprīkojums, individuālie aizsardzības līdzekļi, kur var turpināt mācīties pēc tehnikuma absolvēšanas un kādas ir darba iespējas nākotnē, potenciālie darba devēji, iespējamais atalgojums.

2. daļā komandas sacentās, pildot praktiskos uzdevumus stacijās, piemēram, servējot galdu atbilstoši galda klāšanas etiķetei, sastādot bilanci, atpazīstot auto detaļas, koksnes veidus vai mašīnbūvē pielietojamos instrumentus u.c. Katrā stacijā eksperts vērtēja paveikto uzdevumu. Sasniegt augstus rezultātus jauniešiem palīdzēja zināšanas, erudīcija un arī veiksme. Noslēgumā konkursa dalībniekus sveica direktore Dagnija Vanaga. Dalībnieki saņēma diplomus un vērtīgas balvas no konkursa atbalstītājiem: PIKC RVT, SIA Knauf un SIA Vējstikli. Pasākuma dalībniekus pirms rezultātu paziņošanas priecēja audzēknes no RVT Krāslavas teritoriālās struktūrvienības izglītības programmas Šūto izstrādājumu ražošanas tehnoloģija ar pašu izgatavotajiem tērpiem. Šoreiz uzvaras laurus plūca Kokapstrādes nodaļas, Dzelzceļa nodaļas un Laidzes teritoriālās struktūrvienības komandas, bet pateicību par dalību pelnījušas visas aktīvās un atraktīvās komandas, kā arī paldies nodaļu vadītājiem, pedagogiem, ekspertiem, visiem atbalstītājiem, kuri palīdzēja pasākuma norisē.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

 

16. janvārī Nacionālo bruņoto spēku pārstāvji viesojās Rīgas Valsts tehnikumā. Pasākuma laikā jaunieši varēja iepazīties ar Latvijas Bruņotajos spēkos apgūstamajām profesijām un iespējamajām karjeras iespējām. Tika aplūkoti pozitīvie profesijas aspekti un jaunieši varēja iesaistīties diskusijās un uzdot visus sev interesējošos jautājumus speciālistiem no Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem.

 

PIKC Rīgas Valsts tehnikuma ķīmijas tehnoloģijas programmas 1. un 2. kursa audzēkņi 8. un 9. janvārī devās ekskursijā uz vienu no lielākajiem Latvijas farmācijas ražotājiem AS „Olainfarm”, lai iepazītos ar ķīmijas tehnologa profesiju reālajā dzīvē. Audzēkņiem bija iespēja iepzazīties ar nozarē nepieciešamajām profesijām, darba un karjeras attīstības iespējām dažādās uzņēmuma struktūrās.

Tika apskatītas organiskās sintēzes laboratorijas, hromatogrāfijas nodaļas, analītiskā nodaļa, kā arī eksperimentālās laboratorijas darba vietas un iegūtas zināšanas par speciālistu nepieciešamo kvalifikāciju un personības īpašībām. Iepazīstot uzņēmuma darbiniekus un darba vidi, jaunieši ieguva izpratni par nepieciešamo izglītību un darba specifiku, lai nākotnē varētu veikt darba pienākumus šajā nozarē un veicinātu savu karjeras izaugsmi. Uzņēmumā pastāv karjeras izaugsmes iespējas, kā arī speciālisti viņiem ir nepieciešami, tādēļ šī tikšanās veicināja audzēkņu motivāciju turpināt apgūt ķīmiķa profesiju.  

AS „Olainfarm” ir Rīgas Valsts tehnikuma sadarbības partneris, tādēļ jaunieši varēja iepazīt uzņēmumu, kurā pastāv iespēja nākotnē iegūt prakses un darba vietas.

Pasākums tika organizēts, pateicoties Eiropas Savienību fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

PIKC RVT karjeras konsultantes Anita Umbraško un Sindija Dziedātāja, ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, audzināšanas stundu laikā vada karjeras ievirzes nodarbības. Stundās audzēkņi mācās aizstāvēt savu viedokli, lai spētu pamatot savas vajadzības darba tirgū. Kā vienu no metodēm var minēt interaktīvu spēli “Viedokļu Rings”, kurā audzēkņi mācās argumentēt savu viedokli par profesionālo izglītību un tās iespējām karjeras izaugsmē. Audzēkņiem tiek piedāvātas situāciju analīzes un darbs grupās, lai attīstītu sadarbības prasmes. Karjeras vadības prasmju apgūšana palīdz jauniešiem paraudzīties uz situācijām no dažādiem aspektiem, kā arī attīstīt prasmes sadarboties grupā, pieņemt lēmumus un pamatot savu izvēli. Stundās tiek izmantoti arī iedvesmojoši video, lai jauniešos radītu vēlmi sasniegt vairāk savā karjeras ceļa izvēlē. Stundas tēma tiek izvēlēta sadarbībā ar klases audzinātāju.
Paldies par atsaucību tām klašu audzinātājām, kuras jau ir izrādījušas interesi: Lāsmai Balceraitei, Rebekai Grīnfeldei, Ingai Mateusai-Krūklei, Rasmai Homatovai, Nellijai Kifai, kuru klasēs karjeras ievirzes stundas tika veiksmīgi novadītas. Aicinām arī citus klašu audzinātājus ieplānot karjeras stundas saviem audzēkņiem, sazinoties ar karjeras konsultantēm:

Sindija Dziedātāja (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +371 28336019);

Anita Umbraško (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. +371 29886369).

Latvijas Reitingi