PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2019. novembrī Rīgas Valsts tehnikuma Dzelzceļa nodaļā paralēli jauno profesionāļu meistarības konkursam nominācijās: “Dzelzceļa transports” un “Dzelzceļa pakalpojumi”, praktisko mācību centrā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros “DZELZCEĻA DIENA 2020”, kura mērķis bija 1. un 2. kursu Dzelzceļa nodaļas audzēkņiem veicināt interesi par izvēlēto       profesiju un veicināt pozitīvu priekšstatu par nākotnes darba iespējam nozarē, ka arī stiprināt savu piederību tehnikumam.

AS "Pasažieru vilciens" Personāla projektu vadītāja Iveta Freimane ar tēmu “Mūsdienīgie pasažieru pārvadājumi” iepazīstināja jauniešus ar prakses un darba iespējām uzņēmumā. Stāstīja par darbinieka atbildību, motivāciju un vērtībām kā arī informēja, kādi dzelzceļa profesiju pārstāvji mūsdienās ir pieprasītākie jeb “topā”. Tāpat audzēkņi uzzināja par mūsdienu tendencēm, izaicinājumiem pasažieru pārvadājumos un jauno jeb “nākotnes” vilcienu iegādi. Iedvesmojošo stāstījumu papildināja AS "Pasažieru vilciens" vadošie tehniskie darbinieki, atbildot uz praktiskiem jautājumiem par viņu darba ikdienu.

VAS „Latvijas dzelzceļš” pārstāvēja divi speciālisti Ārijs Tuņķelis, Tehniskās vadības direkcijas Tehniskās daļas kvalitātes un standartizācijas vadītājs un Artjoms Karčevskis, Automātikas daļas Elektromehānisko iekārtu galvenais speciālists. Darba devēju pārstāvji iepazīstināja “topošos dzelzceļniekus” ar grozījumiem Dzelzceļa likumā un ES prasībām vilces līdzekļu ekspluatācijai. Tikšanās laikā speciālisti sniedza atbildes interesentiem par jaunākajām tehnoloģijām dzelzceļa vadībās sistēmās.

Lai savlaicīgi rosinātu audzēkņus domāt par studiju iespējām pēc tehnikuma absolvēšanas pasākumā uzstājās arī augstskolas pārstāve, RTU Transporta institūta doktorante Anastasija Pinčuka.

Pasākuma otrajā daļā audzēkņi kopā ar nozares pārstāvjiem un profesionālo priekšmetu skolotājiem devās ekskursijā uz Dzelzceļa staciju “Šķirotava”, kur klātienē iepazina darba vidi un apstākļus.

Paralēli Dzelzceļa nodaļas audzēkņiem piedāvātajām karjeras atbalsta aktivitātēm, “Dzelzceļa dienas” ietvaros, arī pamatskolas skolēni varēja saņemt informāciju par tehnikumā piedāvātajām dzelzceļa specialitātēm un darboties praktiski meistardarbnīcās:

  • Pārvadājumu organizācijas aizkulises (skolotāja J. Griņevska);
  • Brauciena simulācija maršrutā Rīgas – Daugavpils (skolotājs A. Melderis);
  • Dzelzceļa transporta daudzveidība (skolotāja I. Grivane un L2 grupas audzēkņi);
  • Automātisko sistēmu labirinti (skolotāja N. Lukjaņenoka).

Paldies Pļaviņu novada ģimnāzijas un Rīgas Pārdaugavas pamatskolas pedagogiem karjeras konsultantiem par skolēnu profesionālās ievirzes veicināšanu.

Projekta 8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, piedaloties Pedagogiem karjeras konsultantiem Anitai Umbraško un Inetai Maļinovskai, RVT TP-4, O-4 un PT-3 grupas audzēkņiem un viņu pedagogiem Velgai Niedrei un Antonam Timofejevam, 2019.gada 28. novembrī norisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums “Drukas un mediju karjeras iespējas Jelgavā”. Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi apmeklēja Jelgavā SIA "Jelgavas tipogrāfija" ražotni un Latvijas Lauksaimniecības universitātes Pārtikas tehnoloģijas fakultāti.

LLU Pārtikas tehnoloģijas katedrā mūs laipni sagaidīja pētniece Sanita Sazonova, kas iepazīstināja ar katedras darba specifiku, laboratorijām, iekārtu un tehnoloģiju iespējām, kvalitātes kritērijiem un kontroli, par pārtikas produktu ražošanas laikā notiekošajiem fizikālajiem, bioķīmiskajiem un mikrobiālajiem procesiem, kas jāņem vērā, lai ražotu pārtikas produktiem atbilstošu un nekaitīgu iepakojumu.

Tehnoloģiju un zināšanu pārneses nodaļas vadītāja un Pārtikas tehnoloģijas katedras profesore un vadošā pētniece Sandra Muižniece-Brasava RVT audzēkņus informēja par iepakojuma materiāliem, to dizainu un funkcionalitāti, lietošanas ērtumu, iepakojuma materiālu saderību ar dažādiem produktiem, kā arī. dizaina un iepakojumu konstrukciju un materiālu nozīmību produkta ieviešanai tirgū. Tikšanās rezultātā iegūtas zināšanas par iepakojuma materiāliem (konvencionālajiem un biodegradējamiem) un progresīvajām iepakošanas tehnoloģijām (tradicionālajām un inovatīvajām), kas bieži limitē iepakojuma formu izveidi. Iepakojuma ražotājiem jāspēj radoši un patstāvīgi veikt izpēti produktu iepakojuma ideju attīstīšanai, izpētot gala lietotāja vajadzības un tirgu. Jāspēj radīt jaunu, funkcionālu, racionāli lētāk izgatavojamu, viegli un ērti lietojamu, estētiski augstvērtīgu iepakojumu.

Atziņa: mūsdienu modernajā laikmetā pārtikas iepakojumam jābūt ne tikai atbilstošam un  nekaitīgam, kā arī ekoloģiskam, bet arī kreatīvam, kas varētu iekarot vietu tirgū ar savu dizainu vai iespējām izmantot atkārtoti citādā nolūkā. Piemēram, kosmētikas produktu kaste pēc izlietošanas kļūst par putnu barotavu.

AS “Jelgavas tipogrāfija” ražotnē Jelgavā par RVT audzēkņiem parūpējās vairāki tās darbinieki: neaizmirstot par darba drošību, pārdošanas direktors Ģirts Karlsons izrādīja visu ražotni un parādīja katras iekārtas darbības procesu, izstāstīja tehnoloģijas un ražošanas procesa nianses.Motivējošo noskaņu par karjeras un darba iespējām audzēkņiem sniedza AS “Jelgavas tipogrāfija” personāla direktore Tatjana Zuke, par uzņēmuma klimata kontroles jautājumiem - mārketinga projektu vadītāja un dizainere Liene Pčolka.

26. novembrī Laidzes teritoriālās struktūrvienības audzēkņiem bija iespēja tikties ar Swedbank pārstāvi praktisko mācībstundu programmas ietvaros “Dzīvei gatavs”. Lekcijas tēma bija “Budžeta veidošana, ekonomiskās izvēles”. Jaunieši iejutās personīgo finanšu konsultanta lomā, apguva tematu par sava budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu. Stundas gaitā audzēkņi iepazinās ar vairākiem reāliem atgadījumiem, ar kuriem klienti vēršas pie bankas konsultantiem, lai kopīgi ar bankas ekspertu gūtu risinājumu veiksmīgai finanšu plānošnai. Veiksmīgi izprata kādas ir 21. gadsimta kompetences. Audzēkņi uzzināja kā veidojas izdevumi, saprot, kāpēc ir jāveic uzkrājumi.

Pedagogs karjeras konsultants Arita Andendorfa

Vispārizglītojošās skolas arvien vairāk ir ieinteresētas skolēniem parādīt profesionālās izglītības iespējas, piedāvājot iespēju apmeklēt PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Praktisko mācību centru. Šādi 13. novembrī Friča Brīvzemnieka pamatskolas 9. klases skolēni apmeklēja tehnikumu. Karjeras konsultante Solveiga Keistere viesiem prezentēja Rīgas Valsts tehnikumā apgūstamās profesijas. Pēc prezentācijas sekoja Praktisko mācību centra iepazīšana un divas meistardarbnīcas: meitenēm Drukas un mediju nodaļā, zēniem Kokapstrādes nodaļā.

 

PIKC RVT Pedagogs karjeras konsultants Ineta Maļinovska 26.novembrī devās uz Iecavas vidusskolu, kur 9.klases skolēniem notika informatīvs pasākums par iespējām Rīgas valsts tehnikumā apgūt profesionālo izglītību. Vizuālam priekštatam par tehnikumā apgūstamām profesijām, to noderīgumu darba vidē Latvijā, skolēniem tika parādīts videoklipiņš par RVT. Skolēni tika aicināti apmeklēt RVT mājas lapu, kur iepazīties ar jaunāko informāciju (piem. stundu sarakstu), kā arī iespējām apmeklēt tehnikuma rīkotos pasākumus (piem. Jauniešu dienas maijā), kā arī aplūkoti Drukas un mediju nodaļā tapušie materiāli. Iecavas vidusskolas 9.klases skolēni parādīja sevi no labākās puses, kā zinoši un erudīti un iespējams, nākamie tehnikuma audzēkņi.

 

21.novembrī PIKC Rīgas valsts tehnikuma Datorikas nodaļas D3-1, D3-3 un D3-5 kursa audzēkņiem (43 dalībnieki) pirms došanās praksē notika informatīva tikšanās, kurā Karjeras izglītības speciāliste Solveiga Keistere informēja izglītojamos par prakses laikā nepieciešamajiem dokumentiem un veicamajiem pienākumiem. Interneta un TV provaidera AS "Balticom" pārstāves Irina Boisina un Anastasija Muižniece pastāstīja par prakses un darba vietas iespējām viņu uzņēmumā. AS "Balticom" nodrošina telekomunikāciju, interneta un televīzijas pakalpojumus Rīgā un Rīgas rajonā. Uzņēmumā strādā vairāki RVT absolventi, kas uzsākuši savas darba gaitas, izvēloties "Balticom" kā savu prakses darba vietu. "Balticom" aicina praksē un darbā - klientu apkalpošanas speciālistus, programmētājus, telekomunikāciju tehniķus, tīkla administratorus, grāmatvežus u.cc. Par prakses un darba iespējām AS "Balticom" var interesēties arī pie RVT karjeras konsultantiem (Kr. Valdemāra ielā 1c - 316 telpā; Dārzciema ielā 70 Biznesa inkubatorā). RVT Izglītības psiholoģe Zaiga Kriķe savā prezentācijā "Pirms kāpt kalnā!" atgādināja par iespējām izmantot prātu, emocijas un uzvedību, lai mudinātu audzēkņus uz rīcību, kas jādara, lai sakārtotu savus mācību parādus.

Latvijas Reitingi