PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Pedagogs karjeras konsultants Anita Umbraško veica PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” audzēkņu motivācijas izpēti. Izpētes mērķis bija noteikt motivāciju, mērķtiecību un gatavību virzīties uz panākumiem. Anketēšanā piedalījās tehnikuma visu nodaļu audzēkņi, atbildot uz vairākiem jautājumiem un no iegūtajiem datiem bija iespējams veikt refleksiju un secinājumus.

Savu nākotni ilgtermiņā plāno 32% no visiem respondentiem. Neskatoties uz to, ka audzēkņi ir izvēlējušies savu profesiju, ir nepieciešams atbalsts karjeras plānošanā, lai sasniegtu vēlamo mērķi.

90% no respondentiem neveiksmes gadījumā parasti neatsakās no uzstādītā mērķa, tehnikuma karjeras konsultantu komanda novērtē šo rādītāju kā pozitīvu. Tas parāda, ka lielākā daļa tehnikuma audzēkņu ir neatlaidīgi un mērķtiecīgi, kas ļauj prognozēt, ka saņemot nepieciešamo atbalstu, panākumu būs vairāk.

 

Diemžēl var secināt, ka gandrīz pusei no respondentiem ir vāja motivācija, kas traucē apgūt mācību vielu un sasniegt vēlamo mērķi. Karjeras konsultanta palīdzība šajā gadījumā: audzēkņa pašizpēte (vājo un stipro pušu analīze), karjeras plāna izstrāde, atbilstoša prakses vieta, tikšanās ar darba devējiem, nozares speciālistiem un iedvesmojoši semināri. Situācija kopumā parāda, ka lielākoties audzēkņi ir lieliski motivēti lietām, kas viņus interesē un aizrauj.

Apgalvojumu “cerības uz panākumiem” var interpretēt kā sasniegumus mācībās. 43% respondentu vēlas redzēt savus sasniegumus atzīmju izteiksmē.

5 % respondentu jeb tehnikuma audzēkņu, kuri uzskata, ka viņiem ir zema motivācija, šajā gadījumā būtu nepieciešams vērsties pēc palīdzības pie tehnikuma psihologa vai sociālā pedagoga. Gadījumos, ja zemais motivācijas rādītājs ir saistīts ar karjeras virziena izpratni un pašpētījumu, var palīdzēt Karjeras konsultants.

Paldies tehnikuma audzēkņiem par piedalīšanos aptaujā, un paldies Pedagogam karjeras konsultantam Inetai Maļinovskai par atbalstu!

Audzēkņi laipni aicināti pieteikties uz grupu vai individuālo karjeras konsultāciju, kuras laikā kopā varam izrunāt vairākas tēmas:

- Karjeras mērķu izvirzīšana, personīgais karjeras plāns;
- Personības iezīmes, vērtības, stiprās un vājās puses;
- Komunikācijas prasmes, radošā domāšana un sadarbība komandā;
- Karjeras lēmumu pieņemšana;
- CV un motivācijas vēstules sagatavošana;
- Informatīvais atbalsts par karjeras iespējām;
- Prakses un darba iespējas uzņēmumos.

Pieteikties uz konsultāciju var RVT mājas lapā karjeras izglītības sadaļā: https://www.rvt.lv/karjeras-konsultanti .

Sagatavoja: Pedagogs karjeras konsultants Anita Umbraško.

Rīgas Valsts tehnikums un Accenture Latvia Universitāte uzsāka sadarbību par 8 lekciju un nodarbību ciklu audzēkņiem. 2020.gada 16.decembrī TEAMS platformā norisinājās pirmā lekcija Komercdarbības nodaļas B3, GK3-1, GK3-2 grupu audzēkņiem par biznesa analīzes kompetencēm. Lekcijā “Data Analytics and Visualization”, kuru vadīja Accenture Microsoft biznesa lietojumu izstrādes nodaļas vadītāja Līga Anacko, piedalījās 31 audzēknis. Audzēkņi atzina, ka iegūtās zināšanas noderēs un var tikt izmantotas prezentāciju gatavošanā. Paldies grupu audzinātājai Ilzei Rudakai par ieinteresētību audzēkņu kompetenču attīstībā.

Nākamās Accenture nodarbības norisināsies 1. un 3. februārī Datorikas nodaļas D3-1, D3-2, un D3-3 grupām par datu bāžu vadības sistēmu – SQL pamati.

Sagatavoja: PKK Ineta Maļinovska.

Pedagogs karjeras konsultants Ineta Maļinovska tiešsaistē Microsoft TEAM platformā klases audzināšanas stundās tikās ar 1. kursa audzēkņiem, lai noskaidrotu, cik daudz audzēkņi zina par sevi, kāpēc veica izvēli par labu profesionālajai izglītībai, konkrētai profesijai un tehnikumam, kādi ir nākotnes karjeras plāni pēc tehnikuma beigšanas. Virtuālā intervijā tika noskaidrotas jauniešu trīs stiprās un trīs vājās puses.

Datorikas nodaļas ( DP1-1, DP1-2, DP1-3, DP1-4, DT1-1, DT1-2) un Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas (S1) grupas audzēkņi atklāja, ka liela nozīme profesionālās karjeras izvēlē ir profesijas pieprasījumam tirgū, ne mazāk svarīga ir stipendija un attālums līdz dzīvesvietai. Vairums jauniešu izvēlējās profesiju mērķtiecīgi, jo interesējās gan par datorsistēmām, gan par savas spēļu programmas izveidi, gan par datoru uzbūvi, vai interesē darbs medicīnā, kosmetoloģijā. Lielākā daļa audzēkņu plāno turpināt studijas – Rīgas Tehniskajā universitātē vai Latvijas Universitātē, ir jaunieši, kas domā par studijām ārzemēs, biežāk tika minētas Skandināvijas valstis, Vācija un Krievija.

Jaunieši sevi raksturoja kā mērķtiecīgus, komunikablus, draudzīgus, pacietīgus, sportiskus. Vājo pušu līdera pozīciju ieņēma slinkums, to minēja gandrīz visi audzēkņi. Šīs domas varēja mainīt tikai aizrādījums, ka, dzirdot šo pieminam darba intervijā, samazinās izredzes tikt pieņemtam darbā. Pie vājajām pusēm biežāk tika minēts – garlaikots, neuzmanīgs, nepārliecināts, egoistisks, stresa nenoturīgs. Pēc atbildēm varēja secināt, ka jaunieši ir nedaudz iedziļinājušies sevis izpētē, lielākā daļa apzinās sevi kā intravertus, kas ir diezgan izteikta programmētāja vai ķīmiķa profesijas raksturīgākā īpašība.

Grūtības apgūt zināšanas tehnikumā audzēkņiem sagādā nepietiekamās latviešu valodas prasmes, bieži tās ir bailes par savu izrunu vai pareizību. Jaunieši atzina, ka cieš no pandēmijas noguruma, ir piekusuši no attālinātajām mācībām, pietrūkst tiešās komunikācijas ar grupas biedriem. Nākamajās tikšanās reizēs karjeras nodarbībās vairāk uzmanība tiks pievērsta pusaudžuemocionālās puses pašizziņai.

Straujajā digitalizācijas laikā tērējam vairāk dabas resursu nekā planēta Zeme spēj atjaunot, neprātīgi patērējam ne tikai pasaules, bet arī savus resursus. Piesārņojas ne tikai apkārtējā vide, bet arī mūsu ikdienas dzīve. Zero Waste jeb bezatkritumu dzīvesveids nav tikai par to, kā samazināt savus fiziskos atkritumus, tas palīdz paskatīties, kur un cik daudz lieki tērējam savu laiku, enerģiju un naudu. 2020. gada decembrī tehnikuma DT1-1, S1, DD1 un GL1-1 grupu audzēkņi, izmantojot platformu ZOOM, piedalījās tiešsaistes dabaszinību nodarbībā par tēmu “Aprites ekonomika”, kas īstenota ar skolu programmas “Dzīvei gatavs” atbalstu. Pirmās daļas nodarbībā, kas norisinājās 10. decembrī, Zero Waste Latvija pārstāve Maija Krastiņa jauniešiem stāstīja par Zero Waste pieejas mērķi - samazināt radīto atkritumu daudzumu, izmantojot dažādu līmeņu stratēģijas, lai produktu, materiālu un resursu vērtību uzturētu iespējami ilgāk. Maija izstāstīja par galvenajiem aprites ekonomikas principiem: izstrādāt inovatīvi preces un materiālus, kas neradītu atkritumus un piesārņojumu, pagarināt preču un materiālu lietošanas ilgumu, atjaunot dabas ekosistēmas. Pirmās daļas nodarbībā, kurā piedalījās 73 audzēkņi, diemžēl, atsevišķi tehnikuma audzēkņi izcēlās ar savu spēju izrādīšanu, zīmējumiem uz ekrāna, rupjiem komentāriem, traucējot uztvert nodarbību citiem audzēkņiem.

Otrās daļas nodarbībā, kas norisinājās 18.decembrī, jaunieši prezentēja savas biznesa idejas par videi draudzīgāku atkritumu samazināšanas/pārstrādes risinājuma piedāvājumu. Piedalījās 60 audzēkņi, un lielākā daļa paspēja nodarbības laikā noprezentēt savas lieliskās eko idejas, piemēram, DT1-1 (Viktors, Mikus, Renāts) biznesa ideja savam uzņēmumam “Eco Plastic”, GL1-1 jaunietes (Megija, Veronika, Diāna) par atkritumu šķirošanas priekšrocībām. Lektore iedrošināja un aicināja jauniešus ar savām idejām piedalīties ideju konkursā, hakatonā un radīt jaunus tehnoloģiskos risinājumus.    

Paldies dabaszinību pedagoģei Sanitai Seredai par iesaisti audzēkņu zināšanu papildināšanā un veiksmīgai karjeras kompetenču attīstībai. Sagatavoja: PKK Ineta Maļinovska

2020. gadā no 14. līdz 17. decembrim projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros tika organizēta vecāku aptauja ar mērķi noskaidrot viņu viedokli un izpratni par bērna karjeras vadības prasmēm un līdzdarbību karjeras veidošanā.

Aptaujā piedalījās tikai ap 10% 1. kursa audzēkņu vecāku. Aptaujas rezultāti norāda, ka 52% respondentu centās aktīvi interesēties par sava bērna profesijas izvēli un sniegt

Rīgas Valsts tehnikuma visu kursu audzēkņi tiek aicināti piedalīties “CV un Motivācijas vēstuļu” konkursā, kas norisināsies līdz 2021.gada 17.janvārim.

2020.gada 17.decembrī MS TEAM platformā no plkst.15:00 audzēkņi aicināti pieteikties uz sarunām par mobilitātes iespējām, par programmētāja karjeru, par CV veidošanu un konkursu.

Latvijas Reitingi