PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Jauniešiem, kuri interesējas par prakses vai darba vietām, aicināti iepazīties ar LIAA atbalstu organizēto tiešsaistes karjeras dienas “Latvija strādā”
https://www.facebook.com/LatvijaStrada/videos/2655245281465535/
14 uzņēmumu darba piedāvājumiem. Visas pasākumā prezentētās vakances vienkopus pieejamas platformā https://velosstradat.latvijastrada.lv.

2020. gada 6. martā Ķīpsalas izstāžu centrā notika Rīgas Tehniskās universitātes organizēts pasākums “Karjeras diena 2020”, kurā piedalījās vairāk nekā 116 uzņēmumi no 40 dažādām nozarēm. Ar katru no darba devējiem varēja aprunāties par prakses un darba iespējām, kā arī par citām aktuālām lietām. Darba devēju kontakti, kas RVT audzēkņiem varētu būt aktuāli skatīt šeit.

Tiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par notikušo pasākumu vai prakses iespējām un kontaktiem, laipni gaidīti pie karjeras konsultanta 316.telpā. Sagatavoja: PIKC RVT Pedagogs karjeras konsultants   Ineta Maļinovska.

Rīgas Celtniecības koledžas arhitektūras diena skatīt šeit.

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) aicina visus, kurus interesē studijas Latvijā vienīgajā daudznozaru tehniskajā universitāte, no 20. līdz 30. aprīlim plkst. 17 piedalīties pasākumā «Pieslēdzies RTU!», kur tiešsaistē būs iespējams skatīties intervijas ar fakultāšu pārstāvjiem un studentiem, kā arī pašiem uzdot savus jautājumus. Šis pasākums šogad vidusskolēniem un viņu vecākiem tiek piedāvāts tradicionālās Atvērto durvju dienas vietā, jo fakultāšu apmeklēšana klātienē patlaban nav iespējama. Tiešsaistes intervijas būs skatāmas RTU Facebook notikuma lapā: skatīt šeit.
katra diena būs veltīta vienai no deviņām RTU fakultātēm. Tiešraide notiks no plkst. 17 līdz 18, un tajā moderators Kristaps Tālbergs izjautās fakultāšu vadības pārstāvjus, aicinot izstāstīt par studiju, pētniecības iespējām Rīgā un rpus tās, budžeta vietām, prakses un studiju apmaiņas programmām un daudz ko citu. Sarunas otrajā daļā fakultāšu pašpārvalžu pārstāvji dalīsies savā studiju pieredzē, pastāstīs par iespējām pilnveidot savas zināšanas fakultāšu laboratorijās un interešu klubos, kā arī par citiem tematiem. Ikvienam tiešsaistē būs iespēja uzdot arī savus jautājumus. Tiešsaistes interviju plāns atrodams: skatīt šeit.

esfk1

No 2020.gada 28.februāra līdz 1.martam Ķīpsalas izstāžu centrānorisinājās izglītības izstāde “Skola 2020”. Lai iegūtu visaptverošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs, Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” karjeras attīstības atbalsta pasākuma ietvaros, izstādi apmeklēja vairāk nekā 500 PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” visu kursu audzēkņi.

Izglītības izstādes “Skola 2020” Rīgas Valsts tehnikuma stendā tika atvēlēta vieta Karjerasstūrītim, kur pedagogi karjeras konsultanti Anita Umbraško, Ineta Maļinovska un Inese Vārslavāne trīs izstādes dienu laikā sniedza gandrīz 100 individuālās karjeras konsultācijas; gan informatīvās par RVT programmām, iespējām, pasākumiem, gan profesionālās piemērotības noteikšanā. Katram interesentam, tika piemērota atbilstošākā karjeras konsultēšanas metode: veicinot saskarsmi un ieinteresētību ar sajūtu testa palīdzību, motivējot, iedrošinot un improvizējot ar asociāciju kārtīm, veicinot pašizziņu ar profesionālās piemērotības testiem.

Pirmajā izstādes dienā lielākā interesentu grupa bija devīto klašu izglītojamie (gan no tuvējām Rīgas skolām, gan no tālākām - Saldus, Lēdurgas, Bauskas, Cēsīm u.c.), tika sniegta atbalsta palīdzība, iedrošinot un izskaidrojot, lai būtu vieglāk orientēties nākamās profesijas izvēlē un neapjukt daudzveidīgajos skolu piedāvājumos. Otrās un trešās izstādes dienas galvenie karjeras stūrīša apmeklētāji bija ieinteresētie vecāki, kuri domā par savu bērnu karjeras izvēli, un tas noteikti atmaksāsies nākotnē! Tikai darot kopā šo karjeras izglītības un atbalsta darbu, var cerēt, ka jaunieši atradīs savu ceļu dzīvē!

Liels paldies par atsaucību un dalību darba devēju pārstāvjiem, kuri atbalstīja Rīgas Valsts tehnikumu - sniedza intervijas, iedvesmoja, atbildēja uz interesentu jautājumiem: VAS “Latvijas dzelzceļš” – Ā. Tuņķelis; Latvijas Dzelzceļnieku biedrība – M. Riekstiņš; AS “Sadales tīkli” – L. Bernharde; SIA “Dayton” – A. Linkevičs; SIA “Accenture Latvia” – G. Dekena; AS “Olainfarm” – S. Senka-Sevistova; SIA “Livonia Print” – L. Vidze; SIA “Jelgavas Tipogrāfija” – T. Zuke; “Inchape Motors Latvia” – R.Vanags-Daugavvanags”; “Prakse LV” – K. Bērziņš.

RVT pasākums izdevās lielisks! Un lielisks tas bija tāpēc, ka iesaistījās visi un darbojās kā vienota komanda! Lielu atbalstu izstādes laikā sniedza RVT nodaļu vadītāji, pedagogi un audzēkņi. Paldies arī IT puišiem par tehnisko atbalstu!

           Īpaša pateicība par karjeras stūrīša organizēšanu un iekārtošanu, darba devēju piesaistīšanu, lieliskas karjeras atbalsta komandas izveidošanu – Solveigai Keisterei!

Sagatavoja:

Pedagogi karjeras konsultanti Ineta Maļinovska, Inese Vārslavāne, Anita Umbraško

 

2020. gada 3. martā PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” aktu zālē Rīgā, Kr.Valdemāra ielā 1cnorisinājās karjeras attīstības atbalsta pasākums – “Elektroinženiera karjera”, kurā dalību ņēma Enerģētikas nodaļas otro un trešo kursu audzēkņi.

Pasākumā piedalījās Enerģētikas nozares darba devēju pārstāvji: A/S “Sadales tīkli”, SIA “Reck”, AS “Augstsprieguma tīkls”, “EnergoRemonts RĪGA”, AS Energofirma “Jauda”, kas jauniešus iepazīstināja ar savu uzņēmumu, ar uzņēmuma specifiku, profesijām, darba un karjeras attīstības iespējām, pabeigtiem objektiem un objektiem, kuros noris aktīva darbība, par praksē pieteikšanās nosacījumiem, prakses norisi, informēja par drošības pasākumiem, nepieciešamo aprīkojumu.

Lai gan visi darba devēji pārstāv vienu nozari, tomēr katram ir sava specifika: vieni darbojas tikai Rīgā un Rīgas rajonā, citos var strādāt gandrīz pa visu Latviju, vieni ņem praksē no pilniem 18 gadiem, citur var strādāt arī no 17. Profesionālo izglītības priekšmetu pedagogs Sandis Breiers aicināja audzēkņus ieklausīties darba devēju sniegtajā informācijā un apsverot savas iespējas un vēlmes, izvērtējot savas sekmes un motivāciju, atrast piemērotāko prakses vietu.

 

 

LDDK nozares konsultants Māris Valdis Kalniņš audzēkņiem skaidroja par ESF projektu «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos”. Projektā ir iesaistījušies vairāki darba devēji: AS Sadales tīkls, SIA Ditra Networks, SIA Reck, SIA Eltex, SIA Elteks, SIA Rewiss, SIA EK Sistēmas, AS Jauda, SIA Dayton, SIA Lexel fabrika, SIA Rīgas satiksme, SIA Pirtel, SIA RISE JE, SIA Liepājas energomontāža, SIA Elnetworks, SIA AE Partner, SIA Mītavas Elektra, SIA Fortum Latvia, AS Olainfarm, SIA Rehill, SIA Latvijas energoceltnieks, SIA Empower, SIA Energoremonts Rīga, SIA Elsana, AS Latvenergo, SIA Intra EL, AS Latvijas finieris, RPA Rīgas gaisma. Par minēto uzņēmumu darbaudzinātāju kontaktiem var interesēties pie S. Breiera, vai pie I. Maļinovskas 316.telpā.

Sagatavoja:

Pedagogs karjeras konsultants Ineta Maļinovska

2020. gada 6. februārī Komercdarbības nodaļas GK3-1 grupai notika mācību procesā integrētas karjeras atbalsta nodarbības, kurās lektori ar klausītājiem bija viena vecuma, toties jau ar vērā ņemamu komerciālo pieredzi.

Lektori, divi 12. klases izglītojamie – Dāvids Gailītis no Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas un Oskars Grava no Rīgas Valsts 2. ģimnāzijas. Abus jauniešus vieno kopīga un mērķtiecīga darbošanās biznesa jomā ar vairāku gadu pieredzi nopietnu Skolēnu mācību uzņēmumu (SMU) izveidošanā.

Jaunie lektori RVT audzēkņus iepazīstināja ar tīkla mārketingu, izklāstot par sava izveidotā uzņēmuma pirmsākumiem un šā brīža darbošanos, par savu aizraušanos, iesaistoties organizācijā “MyWorld”, par aktivitātēm un ieguvumiem pasākumos JAL Līderu Skola, JAL Unlocked 2019.

Lektori atzina, ka viņu izaugsmē liela nozīme bija regulāriem un mērķtiecīgiem “Ēnu dienu” apmeklējumiem, tiekoties un komunicējot ar personībām, mentoriem un koučiem, kas palīdz dzīvē attīstīt un sasniegt karjeras mērķus. Jaunieši iesaka sportot, lasīt Robina S. Šarmas iedvesmojošās grāmatas, viņi atzina, ka galvenais, lai ir vēlme katram pašam būt aktīvam, izvirzīt mērķus, izmantot katru iespēju, lai piepildītu tos un virzītos tālāk.

 

 

Sagatavoja:

PIKC RVT Pedagogs karjeras konsultants

Ineta Maļinovska

Latvijas Reitingi