PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Karjeras konsultantiem jūnija mēnesis ir iespaidiem pilns, gan aktīvi iesaistoties vispārizglītojošo priekšmetu centralizēto eksāmenu vadīšanā RVT audzēkņiem, gan darbojoties uzņemšanā, strādājot pie dokumentu pieņemšanas un pie reizes arī sniedzot mikro konsultācijas jauniešiem, kuri vēlas vairāk uzzināt par savām nākotnes karjeras izvēles iespējām. Kopš 16. jūnija tika sniegts karjeras konsultanta atbalsts jau 40 jauniešiem. Līdz 30. jūnijam vēl var paspēt satikt karjeras konsultantus uzņemšanā 245.telpā un aprunāties par savām šaubām karjeras izvēlē, vienoties par karjeras konsultāciju tiešsaistē.

Pašu RVT Pedagogu karjeras konsultantu karjerā ir noticis nozīmīgs notikums – 19.jūnijā absolvēta Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Solveiga Keistere, Ineta Maļinovska un Anita Umbraško ir ieguvušas Profesionālo Maģistra grādu izglītības zinātnē un karjeras konsultanta kvalifikāciju. Šī grāda iegūšana ļauj sniegt individuālās konsultācijas, tāpēc audzēkņi tiek aicināti mest kautrību pie malas un pieteikties profesionālai konsultācijai. Tehnikumā karjeras atbalsts tiek sniegts bez maksas. “Es nevaru nevienu mācīt, es varu tikai likt viņiem padomāt”. (Sokrāts)

 

Arī parējās kolēģes jūnijā neslinkoja, bet attālināti un intensīvi apguva zināšanas Daugavpils universitātes profesionālās izaugsmes centrā. Pedagogs karjeras konsultants Žanna Drozdovska un Inese Vārslavāne saņēma sertifikātus, iegūstot tiesības veikt pedagoga karjeras konsultanta pienākumus un vadīt individuālo konsultēšanu vispārējā un profesionālajā izglītībā.

 

Veicot dokumentu pieņemšanu klātienē no 16. jūnija 245. kab. no 9.00 - 16.00, ir iespēja arī saņemt konsultāciju par karjeras izvēles jautājumiem pie tehnikuma karjeras konsultantiem. Kontaktinformācija: spied šeit.

27.maijā notika Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētais tiešsaistes pasākums “Uzņēmumu sadarbība ar profesionālās izglītības iestādēm. Iespējas un izaicinājumi”, kurā tehnikumu pārstāvēja pedagogs karjeras konsultants Solveiga Keistere un M4 grupas audzēknis Rolands Stepanovičs.

Pasākuma  mērķauditorija bija  uzņēmumi, kuri nodrošina prakses vietas profesionālo skolu audzēkņiem, profesionālo skolu vadības pārstāvji, profesionālo skolu audzēkņi, kuriem ir bijusi prakse uzņēmumos.

Pasākumā laikā dalībniekiem bija iespēja iepazīstināt ar pārstāvēto skolu vai uzņēmumu, ar mērķi veicināt profesionālo izglītības iestāžu un uzņēmumu sadarbību audzēkņu praktiskajā apmācībā. Darba devēju rstāvji informēja par prakses iespējām pārstāvētajā uzņēmumā, savukārt, profesionālās izglītības iestādes iepazīstināja ar apmācāmo profesiju klāstu.

Jautājumu-atbilžu sesijas laikā tika rastas atbildes uz abām pusēm interesējušiem jautājumiem. M4 grupas audzēknis Rolands Stepanovičs sniedza komentāru, ka noteicošais prakses vietas izvēlē bija ne tikai tās tuva atrašanās dzīvesvietai, bet arī iespēja izzināt padziļināti metālapstrādes profesiju: “Mani interesēja cik plašu klāstu no specialitātes var piedāvāt uzņēmums. Nevēlējos visu praksi pavadīt pie viena darba galda, bet censties vairāk apzināt visu savā jomā, jo plānoju turpināt studijas augstskolā”.

Pasākums tika organizēts Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “ESTLAT-WBL” ( proj.nr. Est-Lat63) ietvaros.

Jauniešiem, kuri interesējas par prakses vai darba vietām, aicināti iepazīties ar LIAA atbalstu organizēto tiešsaistes karjeras dienas “Latvija strādā”
https://www.facebook.com/LatvijaStrada/videos/2655245281465535/
14 uzņēmumu darba piedāvājumiem. Visas pasākumā prezentētās vakances vienkopus pieejamas platformā https://velosstradat.latvijastrada.lv.

2020. gada 6. martā Ķīpsalas izstāžu centrā notika Rīgas Tehniskās universitātes organizēts pasākums “Karjeras diena 2020”, kurā piedalījās vairāk nekā 116 uzņēmumi no 40 dažādām nozarēm. Ar katru no darba devējiem varēja aprunāties par prakses un darba iespējām, kā arī par citām aktuālām lietām. Darba devēju kontakti, kas RVT audzēkņiem varētu būt aktuāli skatīt šeit.

Tiem, kuri vēlas uzzināt vairāk par notikušo pasākumu vai prakses iespējām un kontaktiem, laipni gaidīti pie karjeras konsultanta 316.telpā. Sagatavoja: PIKC RVT Pedagogs karjeras konsultants   Ineta Maļinovska.

Rīgas Celtniecības koledžas arhitektūras diena skatīt šeit.

Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) aicina visus, kurus interesē studijas Latvijā vienīgajā daudznozaru tehniskajā universitāte, no 20. līdz 30. aprīlim plkst. 17 piedalīties pasākumā «Pieslēdzies RTU!», kur tiešsaistē būs iespējams skatīties intervijas ar fakultāšu pārstāvjiem un studentiem, kā arī pašiem uzdot savus jautājumus. Šis pasākums šogad vidusskolēniem un viņu vecākiem tiek piedāvāts tradicionālās Atvērto durvju dienas vietā, jo fakultāšu apmeklēšana klātienē patlaban nav iespējama. Tiešsaistes intervijas būs skatāmas RTU Facebook notikuma lapā: skatīt šeit.
katra diena būs veltīta vienai no deviņām RTU fakultātēm. Tiešraide notiks no plkst. 17 līdz 18, un tajā moderators Kristaps Tālbergs izjautās fakultāšu vadības pārstāvjus, aicinot izstāstīt par studiju, pētniecības iespējām Rīgā un rpus tās, budžeta vietām, prakses un studiju apmaiņas programmām un daudz ko citu. Sarunas otrajā daļā fakultāšu pašpārvalžu pārstāvji dalīsies savā studiju pieredzē, pastāstīs par iespējām pilnveidot savas zināšanas fakultāšu laboratorijās un interešu klubos, kā arī par citiem tematiem. Ikvienam tiešsaistē būs iespēja uzdot arī savus jautājumus. Tiešsaistes interviju plāns atrodams: skatīt šeit.

Latvijas Reitingi