+371 67324146

KARJERAS NEDĒĻA ENERĢĒTIKAS NODAĻĀ

2022. gada oktobra pēdējā nedēļā, lai stiprinātu Enerģētikas nodaļas jauniešu piederību izvēlētajai profesijai, tika organizēts karjeras izglītības pasākumu kopums.

24.oktobrī AS “Sadales tīkli” personāla speciāliste Linda Bernharde attālināti uzrunāja EA1, EA2, ET2 grupu audzēkņus, iepazīstinot ar uzņēmumu, tā vērtībām un prakses/darba iespējām nākotnē. Otrajā daļā savā karjeras veiksmes stāstā dalījās 2019. gada tehnikuma absolvents Guntis Puriņš, kurš šobrīd strādā uzņēmumā kā elektroietaišu ekspluatācijas inženieris. Guntis paralēli darbam studē RTU. Pēc tikšanās Guntis raksta: “Liels paldies par doto iespēju pastāstīt par savu karjeras pieredzi un iedrošināt jauniešus vairāk pievērsties mācībām un skolas organizētajai ārpus stundu dzīvei, lai spētu sasniegt savus karjeras mērķus”.

25. oktobrī mācību ekskursijā uz SIA “Polipaks” devās trešā kursa elektrotehniķi, kurus uzņēma personāla vadītāja Jekaterina Danenberga. Ekskursijas laikā audzēkņi redzēja ražošanas procesu, iekārtas, uzzināja par ēkas sistēmām un iepazinās ar tehniskā departamenta ekspertiem, uzzinot vairāk darba specifiku un karjeras iespējām šajā firmā.  

26. oktobrī, paralēli karjeras nedēļas aktivitātēm Enerģētikas nodaļā, tehnikumā viesojās sadarbības partneri no Polijas un Lietuvas projekta Erasmus+ Project “Ecofriendly worker 1.0” ietvaros. Projekta darba grupa prezentēja mājas darbus par ekoloģijas izpratni, pieeju darba vietā un izglītības iestādē. RVT projekta dalībnieki-eksperti prezentēja izstrādāto ceļvedi, kurā tika apkopta vērtīga informācija un kontakti audzēkņiem, meklējot prakses vietu nozarē. Bukletā iekļauti arī 3. kursa aptaujas rezultāti. Aptaujā piedalījās 67 respondenti. Aptaujas uzdevums bija noskaidrot jauniešu attieksmi par ekoloģisku jeb videi draudzīgu darba vietu.  Ar videi draudzīgu darba vidi ir domāts, ka darba devējs darba izpildē izmanto atbilstoši sertificētas energotaupīgās iekārtas un instrumentus. Darbu izpildē tiek izmantoti otrreizēji pārstrādājamie materiāli. Izmantotie materiāli tiek atbilstoši utilizēti. Atbildot uz  jautājumu “Vai,  izvēloties prakses vietu,  ir svarīgi, lai izvēlētais uzņēmums strādā videi draudzīgi?” 77.6% aptaujāto apstiprināja ar “Jā”. Savukārt, izvēloties 3 svarīgākos videi draudzīga darbinieka principus, jaunieši izceļ atkārtotas izmantošanas vai pārstrādes principu, bezatkritumu principu un ilgtspējas principu, kas sasaucas ar PIKC RVT Attīstības un investīciju stratēģijā 2021 – 2027 izvirzīto prioritāti par zaļās domāšanas popularizēšanu un ieviešanu praksē.

Dienas otrajā pusē Erasmus+ Project “Ecofriendly worker 1.0” darba grupa kopā ar 3.kursa topošajiem atjaunojamās enerģētikas speciālistiem devās ekskursijā uz SCHNEIDER SIA “Lexel fabriku”, lai redzētu videi draudzīgas darba vietas labās prakses piemēru.

EcoFriendly buklets

Ecofriendly plakāts

Dalīties

Jaunākās publikācijas

Noark Electric mācību stends

3. jūlijā Rīgas Valsts tehnikuma Enerģētikas nodaļas mācību klasē tika uzstādīts globālā elektroiekārtu ražošanas uzņēmuma Noark Elektric dāvinātais mācību stends. Stendā ir uzstādīta jaunākā uzņēmuma

Traktordiena 2024

Rīgas Valsts tehnikums aicina apmeklēt pasākumu “Traktordiena 2024”, kas norisināsies 29. jūnijā Tērvetē! Šogad pasākumā pirmo reizi piedalīsies arī Rīgas Valsts tehnikuma Auto nodaļas pārstāvji