+371 67324146

“GADA SKOLOTĀJS 2023” Rīgas Valsts tehnikumā 

Lai sveiktu mūsu tehnikuma skolotājus Skolotāju dienā, Rīgas Valsts tehnikuma Audzēkņu pašpārvalde 2023. gada 6. oktobrī organizēja skolotājiem svētku pasākumu.  Arī šogad Rīgas Valsts tehnikuma skolotāji tika izvirzīti “Gada skolotāja” nominācijām, kuras kopumā bija septiņas. 

 1. NOMINĀCIJA “GADA SKOLOTĀJS 

profesionālās izglītības jomā” 

1) Laimrota Surska, profesionālo mācību priekšmetu skolotāja:  

 • Par daudzveidīgu un mūsdienīgu mācību metožu izmantošanu mācību procesā; 
 • Par aktīvu darbu ar audzēkņiem, popularizējot uzņēmējspēju un  skolēnu mācību uzņēmumu kustības veicināšanu tehnikumā un ārpus tā; 
 • Labiem audzēkņu sasniegumiem valsts mēroga konkursos; 

2) Karmena Freimane, profesionālo mācību priekšmetu skolotāja:  

 • Par daudzveidīgu un mūsdienīgu mācību metožu izmantošanu mācību procesā; 
 • Par aktīvu sadarbību ar darba devējiem, absolventiem un valsts iestādēm mācību satura pilnveidošanā; 
 • Par labiem audzēkņu sasniegumiem nacionālajos konkursos. 
 1. NOMINĀCIJA “GADA SKOLOTĀJS  

vispārējās izglītības jomā” 

 Tatjana Sivačova, matemātikas skolotāja:  

 • Par daudzveidīgu un mūsdienīgu mācību metožu izmantošanu mācību procesā un efektīvu mācību satura pilnveidi, mērķtiecīgi virzoties uz augstvērtīgu rezultātu; 
 • Par aktīvu darbu ar audzēkņiem, iedvesmojot un atbalstot katra individuālo izaugsmi; 
 • Par apzinātu audzēkņu mācīšanās kultūras veidošanu tehnikumā. 
 1. NOMINĀCIJA “GADA SKOLOTĀJS 

metodiskā darba vadīšanā” 

APBALVOJUMAM NOMINĒTI: 

1) Ivita Brinteniece, izglītības metodiķe:  

 • Par sistemātisku pieeju metodiskā darba organizēšanā;  
 • Par mērķtiecīgi veidotu sadarbību ar vispārizglītojošo mācību priekšmetu skolotājiem; 

2) Nadežda Ņižibicka, angļu valodas skolotāja un Svešvalodas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja:  

 • Par daudzveidīgu un mūsdienīgu mācību metožu izmantošanu mācību procesā, īpašu uzmanību pievēršot audzēkņu savstarpējās sadarbības un komandu mācīšanās procesa pilnveidei; 
 • Par labiem audzēkņu sasniegumiem centralizētajos eksāmenos; 
 • Par mērķtiecīgu un pārdomātu Svešvalodas skolotāju metodiskās apvienības vadīšanu. 

APBALVOJUMS TIEK PIEŠĶIRTS NADEŽDAI ŅIŽIBICKAI. 

 1. NOMINĀCIJA “GADA SKOLOTĀJS 

pieaugušo izglītības jomā” 

APBALVOJUMAM NOMINĒTI: 

1) Normunds Tiltiņš, izglītības metodiķis:   

 • Par ilggadēju iesaisti  pieaugušo izglītībā; 
 • Par profesionālās kvalifikācijas eksāmena satura izstrādi; 
 • Par daudzveidīgu un mūsdienīgu mācību metožu izmantošanu mācību procesā. 
 1. NOMINĀCIJA “GADA SKOLOTĀJS 

ārpusstundu darbā ar audzēkņiem” 

APBALVOJUMAM NOMINĒTI: 

1) Aīda Vanaga, sociālais pedagogs:    

 • Par audzēkņu vērtību sistēmas un kultūrizglītības gaumes veidošanu, koordinējot programmu “Latvijas skolas soma”; 

2) Ilona Šnikvalde, Audzēkņu pašpārvaldes un skolēnu mācību uzņēmumu vadītāja:    

 • Par audzēkņu iesaisti skolēnu mācību uzņēmumos un to popularizēšanu; 
 • Par pārdomāti organizētu audzēkņu pašpārvaldes darbu, mācot atbildību un pienākumu pret kolēģiem un veicamajiem darbiem;  
 • Par aktīvu iesaisti karjeras izglītības pasākumu organizēšanā;  
 • Par profesionālu pieeju, publicējot sociālajos tīklos tehnikuma aktualitātes. 

APBALVOJUMS TIEK PIEŠĶIRTS ILONAI ŠNIKVALDEI. 

 1. NOMINĀCIJA “GADA SKOLOTĀJS 

profesionālās izglītības jomā – par mūža ieguldījumu” 

APBALVOJUMS TIEK PIEŠĶIRTS: 

 • Par mērķtiecīgu un stratēģiski pārdomāta mācību procesa organizēšanu, vienmēr protot rēķinoties ar kolēģu plāniem un prioritātēm; 
 • Par patiesi ieinteresētu, cieņpilnu un pamudinošu savstarpējās komunikācijas veidošanu ar kolēģiem, iedvesmojot un virzot katru  individuālajai izaugsmei; 
 • Par neizsīkstošu labestību, īstajos brīžos nepieciešamo humora izjūtu un vēlmi ieraudzīt katrā kolēģī labākās rakstura īpašības un vēl neizmantoto potenciālu. 

APBALVOJUMU SAŅEM DACE ROZENBLATE. 

Paldies  jauniešu tautas deju kolektīvam “Pavediens” par aktīvajām dejām un ikvienam, kurš piedalījās Skolotāju dienas pasākuma organizēšanā.  

Dalīties

Jaunākās publikācijas

Noark Electric mācību stends

3. jūlijā Rīgas Valsts tehnikuma Enerģētikas nodaļas mācību klasē tika uzstādīts globālā elektroiekārtu ražošanas uzņēmuma Noark Elektric dāvinātais mācību stends. Stendā ir uzstādīta jaunākā uzņēmuma

Traktordiena 2024

Rīgas Valsts tehnikums aicina apmeklēt pasākumu “Traktordiena 2024”, kas norisināsies 29. jūnijā Tērvetē! Šogad pasākumā pirmo reizi piedalīsies arī Rīgas Valsts tehnikuma Auto nodaļas pārstāvji