+371 67324146

Enerģētikas nodaļas audzēkņu tikšanās ar RVT absolventu Miku Miķelsonu

2022. gada 9. septembrī 4. kursa audzēkņi no EA4 un ET4 grupām RVT Tehnoloģiju un inovāciju centrā tikās ar RVT absolventu Miku Miķelsonu, kurš mācības tehnikumā pabeidza pirms trīs gadiem un pēc teicamas absolvēšanas nodibināja elektromontāžas uzņēmumu SIA “MEL”, kuru šobrīd gan vada, gan arī pats veic elektromontāžas darbus.  Viņš audzēkņiem tieši pirms kvalifikācijas prakses stāstīja par uzņēmuma izveides procesu, kāda ir uzņēmuma elektromontāžas darbu specifika, kādas ir prakses iespējas un, iespējams, arī nākotnē darba iespējas. Mikus pastāstīja to, kādas ir laba praktikanta īpašības. Pēc šīs tikšanās audzēkņi labāk saprata, cik darbietilpīgs process ir pat maza uzņēmuma vadīšana. Audzēkņi arī uzzināja, ko darba devējs sagaida no topošajiem praktikantiem. Viens audzēknis pēc tikšanās ar šo uzņēmumu noslēdza prakses līgumu un šobrīd arī iet praksē. 

Dalīties

Jaunākās publikācijas