PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 Jau piekto nedēļu PIKC RVT jauniešiem tiek piedāvātas vienotas audzināšanas stundu tēmas, kuras ir aktuālas un nozīmīgas attālinātā mācību procesa laikā.Lai mazinātu jauniešu attālinātā procesa noslodzi, sadarbībā ar mācību priekšmeta Sports skolotājiem laika posmā no 20.04.20202. -24.04.2020. audzināšanas stundas tēma bija “Fiziskās aktivitātes un veselība”. Ekspress aptaujā (2 jautājumi)jauniešiem tika piedāvāts īpaši padomāt par to,vaimazkustīgums ir aktuāla problēma attālinātas mācīšanās laikā. Aptaujā piedalījās 394 audzēkņi. Atbildot uz 1.jautājumu (1.attēls) 40,9% jaunieši atbildējuši, ka regulāri nodarbojas ar sportiskām aktivitātēm, savukārt 48,5 % izvēlējušies atbildi: reizēm nodarbojos.

sports1

Izvērtējot atbildes kopumā, secināms, ka vairums jaunieši uzskata par svarīgu attālinātā procesa laikā nodarboties ar fiziskajām aktivitātēm.
Atbildot uz 2 jautājumu (2.attēls), 47% atbildējuši, ka klātienes mācību laikā vairāk pievērsušies sportam nekā tagad. Tomēr arī attālināto mācību laikā daļa audzēkņu (46%)  ir atraduši par iespēju turpināt aktīvi un sportiski pavadīt laiku, saglabājot savu fizisko labsajūtu.

sports2

Audzināšanas stundu “Fiziskās aktivitātes un veselība” var nosaukt arī par starpdisciplināru pasākumu, jo audzēkņiem kā papilduzdevums bija dots fiksēt savas ikdienas (septiņu dienu) aktivitātes, iesūtot sporta skolotājiem savu fizisko aktivitāšu plānu (FAP). Sporta skolotājiem kopumā tika iesūtīti 837 jauniešu fizisko aktivitāšu plāni. Caurlūkojot audzēkņu iesūtīto veikumu, sporta pedagogi jauniešus mudinājuši vairāk uzmanības pievērst savu fizisko aktivitāšu un uztura līdzsvarošanai.

saktivitates

gv20201

Rīgas Valsts tehnikumā katru gadu labākajam Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas audzēknim par izciliem sasniegumiem mācību darbā tiek piešķirta izcilā Latvijas ķīmiķa, akadēmiķa Gustava Vanaga stipendija. Līdz šim šo stipendiju ir saņēmuši RVT izcilnieki – Ivo Kupins, Igors Sivačovs, Anna Rebezova, Kristina Puzane Raivo Ališausks un Dajana Radominova.
Lai gan valstī ir izsludināts ārkārtas stāvoklis, tradīcija netika pārtraukta. Šogad, 2020.gada 29. aprīlī Gustava Vanaga stipendija tika piešķirta S3 grupas audzēknim Lorenzo Terlizzi par teicamiem un izciliem sasniegumiem mācību darbā. PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” direktore Dagnija Vanaga, kura ir šīs balvas aizsācēja un iniciatore, pasākuma dalībniekam pastāstīja par Gustava Vanaga stipendijas rašanās vēsturi, kā arī sniedza īsu ieskatu Gustava Vanaga biogrāfijā. Ievērojot visus drošības pasākumus, Dagnija Vanaga balvu pasniedza Lorenzo Terlizzi individuāli.
Paldies direktorei Dagnijai Vanagai par šīs stipendijas aizsākšanu un uzturēšanu, kā arī Guntaram Bernātam par balvas pasniegšanas mirkļu iemūžināšanu.

gv2020

Ir aizvadīts pirmais pilnais mēnesis, kopš Latvijā ieviesta attālināta mācīšanās. 140 Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi no  2020. gada 14. līdz 19. aprīlim atsaucās aicinājumam padomāt un rakstiskā formā izteikt pateicības pedagogiem, kuri, audzēkņuprāt, snieguši vislielāko atbalstu šajā neierastajā un gana sarežģītajā mācību laikā. Audzēkņi labos vārdus izteikuši gan par saprotamu un efektīvu mācību darba organizēšanu un operatīvu atgriezeniskās saites sniegšanu, gan uzmundrinājumu, motivēšanu un laipnu komunikāciju saspringtajā laikā.
Pateicības izteiktas 54 Rīgas Valsts tehnikuma pedagogiem. Līderi saņemto pateicību skaita ziņā ir skolotāji Dana Kirmuška, Lāsma Balceraite un Sandis Breiers, bet aiz viņiem -  Gene Ķere un Liene Elizabete Podkalne. Vairāku audzēkņu pateicību saņēmuši arī Tamāra Rukmane, Nataļja Paramonova, Liene Sastapa, Laila Vītola, Rūdolfs Pāvulēns, Olga Geislere, Tatjana Sivačova, Ina Jāvalde, Diāna Rogoļeva, Irēna Baltiņa, Laila Ozoliņa un Rasma Homatova.
7 audzēkņi atzīst, ka nevar izcelt kādu vienu pedagogu, bet vēlas pateikties ikvienam no viņiem, rakstot  "Es šai grūtajā laikā vēlētos pateikties katram pedagogam, kas strādā mūsu dēļ!”
Visiem nākas pielāgoties situācijai, pieņemt izaicinājumus, varbūt pat darīt to, kas līdz šim nav darīts. Mēneša laikā mums ir gājis dažādi: lietišķi un jautri mācīšanās mirkļi mijušies ar neizpratni un brīžiem pat dusmām. Mums visiem pietrūkst klātienes tikšanās, izrunāšanās, diskusiju, smiešanās – kopā būšanas. Būsim pacietīgi un iecietīgi, atbalstīsim viens otru, teiksim labus vārdus, paslavēsim, iedvesmosim viens otru, lai mācīšanās attālināti izdotos veiksmīga!
Rīgas Valsts tehnikuma Virtuālā labo vārdu tāfele.

Tikai tad, kad Tu savas idejas un domas palaid caur savu prātu, pieredzi un aktīvu rīcību, Tu spēj patiesi novērtēt iegūto rezultātu. Tālmācība! Daudziem jauniešiem pirms attālinātu mācību uzsākšanas tā bija ,,sapņu zeme’’. Kāpēc tā? Atbildes skanēja visdažādākās - pats sev saimnieks, varēšu darīt, kad un cik daudz vēlēšos, neviens ,,nekomandē’’, nav jāpavada lieks laiks skolas solā un tā joprojām.

Lai noskaidrotu, ko domā tehnikuma jaunieši par attālinātām mācībām, tehnikums audzēkņiem izveidoja izsvērtu aptauju “Attālinātas mācīšanās monitorings”. Tika sagatavoti 38 atvērti un slēgti jautājumi, kuri aptvēra daudzus iespējamos aspektus, kas ietekmē jauniešu mācīšanos, piemēram – pašsajūta; mācību procesa norise; sadarbība ar pedagogiem, grupas audzinātāju, vienaudžiem; fiziskā un emocionālā veselība; tehniskais nodrošinājums mācībām. Aptaujas mērķis bijis noskaidrot, kā attālinātas mācības ir ietekmējušas jaunieša dzīvi, tās kvalitāti, citiem vārdiem sakot, kāds ir izglītības procesa kvalitatīvais nodrošinājums. Laika periodā no 08.04.2020. līdz pat 20.04.2020. pētījumā piedalījās 485 visu kursu jaunieši.

Katrs pētījums vienmēr sniedz atziņas, kuras mudina izdarīt secinājumus, veikt izmaiņas ne tikai personīgajos priekšstatos, bet arī konkrētās darbībās, lai jauniešu dzīves kvalitāte attālinātas mācīšanās laikā būtu ar pluss zīmi. Mūsu mērķis ir visiem kā vienam atgriezties ikdienas klātienes mācīšanās procesā ar ,,pēcgaršu’’, ka man tas izdevās, ka es esmu ieguvis noderīgu dzīves pieredzi.

Aptaujas rezultāti būs pamats tālākai attālinātu mācību organizācijas pilnveidei. Paldies atbalsta komandai par aptaujas izveidi un apkopotajiem rezultātiem, kā arī skolotājam N. Pauderam par IT nodrošinājumu.

Latvijas Reitingi