PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2019. gada 29. oktobrī PIKC ’’Rīgas Valsts tehnikums”, Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas grupas S3 audzēkņiem notika mācību ekskursija uz Rīgas farmaceitisko fabriku. Mācību ekskursijas vadītāja Mainū Strelča pastāstīja par Rīgas farmaceitiskās fabrikas vēsturi un ar ko viņi nodarbojas. Uzņēmums savu darbību sāka 1950. gadā kā zāļu līdzekļu fasēšanas iecirknis. Farmaceitiskās fabrikas statusu uzņēmums ieguva 1957.gadā. 1963. gadā Rīgas farmaceitiskā fabrika tika pārcelta uz telpām Duntes ielā, kur tā atrodas arī šodien. 1966. gadā atvēra Stirnu ielā "Acu pilienu" ražošanas cehu. Acu pilienus izgatavoja rūpnieciski, ar to apgādāja visu Latviju. 1979. gadā Pērnavas ielā tika izveidota acu pilienu ražotne, kuru apvienoja un nosauca par "Drogu un acu pilienu" iecirkni. Valsts Rīgas farmaceitiskā fabrika tika nodota privatizācijai 1997. gadā. Pēc privatizācijas uz Duntes ielu pārnāca arī Drogu iecirknis, kur atrodas arī pašlaik. Jaunieši varēja apskatīt drogu noliktavu, kā arī ražošanas telpas, fasēšanas telpas un laboratoriju, kur veic paraugu pārbaudi. Jauniešus informēja par prakšu iespējām.

Paldies Mainū Strelčai par interesanto mācību ekskursijas vadīšanu un skolotājai Madarai Pētersonei!

2019. gada 29. oktobrī PIKC ’’Rīgas Valsts tehnikums” Ķīmijas tehnoloģijas nodaļas grupas S2 audzēkņiem notika mācību ekskursija uz RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti. Mācību ekskursijas vadītāja Inna Juhņeviča pastāstīja par RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes vēsturi un kādas studiju programmas apgūstamas. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte dibināta 1862. gadā. Jaunieši varēja apskatīt Organiskās ķīmijas tehnoloģijas institūtu, kurš dibināts 2010. gadā un tā direktors ir asoc. prof. Māris Turks. Mācību darbu, kas saistīts ar dažādu organiskās, bioorganiskās ārstniecības vielu un bioķīmijas priekšmetu nodrošināšanu, realizē institūta sastāvā esošā Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra, kuru vada prof. M. Jure. Aktīva zinātniskā darbība notiek Organiskās sintēzes un attīstības laboratorijā un Dabasvielu pētījumu laboratorijā, kuras jaunieši varēja apskatīt un uzdot sev intresējošos jautājumus. Iepazītas tika arī laboratorijas Polimēru materiālu institūtā un Silikātu materiālu institūtā. Daudz jauna jaunieši uzzināja par polimērmateriālu testēšanas metodēm, kādas iekārtas izmanto, kādos priekšmetos izmanto pārstrādāto polimēru, varēja apskatīt priekšmetu piemērus. Jauniešiem bija ļoti intresanti iepazīties un apskatīt RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāti, kā arī uzzināt par iespējam pēc tehnikuma apsolvēšanas turpināt mācīties kādā no RTU ķīmijas nozares studiju programmām.

Paldies Innai Juhņevičai par interesanto mācību ekskursijas vadīšanu un skolotājai Laumai Ruselei!

 

Lai veicinātu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī lai radītu topošo darbinieku interesi par sociālo dialogu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 2019. gada 28. oktobrī organizēja reģionālo pusfinālu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem” PROFS 2019”.

Šogad pusfinālā piedalījās septiņas komandas no dažādām profesionālās izglītības iestādēm: PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, Rīgas Celtniecības koledža, Rīgas Tehniskā koledža, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums (2 komandas).

Rīgas Valsts tehnikumu pārstāvēja Komercdarbības nodaļas GK3-1 grupas audzēkņi: Linards Andersons, Laura Krūzmane, Ieva Luīza Baranova, Viktorija Jeršova, Diāna Anastasija Mahņova un Loreta Šteinberga. Konkursa organizētāji bija sarūpējuši daudz interesantu pārbaudījumu, kuru īstenošanai bija nepieciešamas plašas zināšanas par darba tiesībām, darba drošību un arodbiedrību lomu darba vietā. Konkurss nebija viegls, tas bija īsts izaicinājums ne tikai audzēkņiem, bet arī pedagogiem, kas palīdzēja audzēkņiem sagatavoties šim pasākumam.

Īpaša pateicība par atbalstu un audzēkņu sagatavošanu PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” skolotājām - Lāsmai Balceraitei, Brigitai Bržeskai, Indrai Slokai un Solveigai Keisterei. Sīvā cīņā Rīgas Valsts tehnikuma komanda ieguva 2.vietu, kas, iespējams pavērs durvis konkursa finālam.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

Latvijas Reitingi