PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Turpinot ierobežot straujo Covid-19 izplatības pieaugumu Latvijā, valdība 27. oktobrī pieņēma lēmumu, ka no piektdienas, 30. oktobra, būs stingrāki pulcēšanās ierobežojumi gan privātos, gan publiskos pasākumos. Tāpat pagarināts laiks, līdz kuram notiek attālinātas mācības bērniem no 7. klases. Profesionālās izglītības iestādes jau kopš mācību gada sākuma pārsvarā īsteno B modeli (mācības daļēji attālināti) un arī novembrī turpinās strādāt daļēji attālināti, izņemot gadījumus, kad profesionālās izglītības iestādē noteikti pretepidēmiskie pasākumi vai reģionā, kur atrodas skola, stājas spēkā stingrāki ierobežojumi. 

Pieaugušo neformālās izglītības nodarbības drīkst īstenot līdz 30 personu lielām grupām. Lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību, arī pieaugušo neformālās izglītības nodarbību organizēšanā ir jāievēro informēšanas, distancēšanās, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzības pamatprincipi.

Šobrīd Latvijā sejas masku lietošana skolā nav obligāta prasība, bet ir spēkā ieteikums to darīt. PVO iesaka, ka vietās, kur ir augsta saslimstība ar Covid-19, un vietās, kur nav iespējams nodrošināt distancēšanos, tostarp arī skolās, ieteicams veikt šādus drošības pasākumus:

- Bērniem un pusaudžiem no 13 gadu vecuma jāievēro masku lietošanas vadlīnijas pieaugušajiem;
- Skolotāji un skolas personāls var valkāt maskas, ja viņi nevar garantēt distancēšanos no citiem vai ja apkārtnē ir augsti saslimstības rādītāji.

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) saņem daudzu iedzīvotāju jautājumus par mācību procesa turpmāko nodrošināšanu, ja Covid-19 inficēšanās gadījumu skaits turpinās pieaugt. IZM atgādina, ka jebkādi jauni lēmumi par izglītības procesa norisi tiks pieņemti ciešā sadarbībā ar Veselības ministriju un, ņemot vērā epidemioloģiskos situāciju. Tas, ko visi varam darīt šobrīd, ir maksimāli ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus un būt atbildīgiem pret sevi, saviem bērniem un līdzcilvēkiem.

 

Cienījamie vecāki!

Ņemot vēra profesionālās izglītības mācību satura apguves specifiku (teorētiskās un praktiskās mācības) no 2020.gada 26.oktobra tehnikums ir pārgājis uz mācību organizēšanu pēc, tā saucamā, B modeļa, kas nozīmē, ka konkrētās grupas audzēkņiem 2-3 dienas nedēļa mācības notiek attālināti un attiecīgi 3-2 dienas klātienē.

Šajā sarežģītajā laikā ļoti lūdzam un aicinām audzēkņus, kā arī, ja nepieciešams vecākus, regulāri sekot līdzi informācijai stundu sarakstā RVT mājas lapā vai Mykoob.lv

No tehnikuma puses regulāri monitorējam situāciju, lai nodrošinātu iespējami pilnvērtīgu mācību procesu ikkatrai grupai un audzēknim. Tāpat nekavējoties reaģējam uz jebkādu faktoru izraisītām izmaiņām. Izmaiņas, ja tādas mācību procesa plānošanā tiek paredzētas, ir atrodamas mācību stundu sarakstā, kur iespējams uzzināt arī to, vai mācības konkrētajā dienā paredzētas klātienē vai attālināti.

Tāpat lūdzam audzēkņus būt atbildīgiem par skolotāju doto mācību uzdevumu savlaicīgu izpildi un par klātesamību attālināto mācību stundu tiešsaistes nodarbībās, nepieļaujot neattaisnotus kavējumus vai neiesniegtus darbus, kas rezultējas ar ierakstu “nav vērtējuma” un ilgtermiņā var atstāt ietekmi uz semestra vērtējumu. Informācija par darba uzdevumiem, to izpildes termiņu katram audzēknim ir pieejama Outlook kalendārā.

Savukārt, detalizēta informācija par to, kā tehnikumā tiek organizēts mācību process, ir pieejama arī tehnikuma iekšējos noteikumos “Mācību procesa organizēšanas kārtība COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanas laikā. Noteikumus var atrast Mykoob.lv/ Skolas ziņojumi.

Par izmaiņām, ja tās skars pilnībā pāreju uz mācībām attālināti, audzēkņi un vecāki tiks informēti.

Aicinām ievērot valstī noteiktos drošības pasākumus un būt atbildīgiem pret savu un citu veselību.

IZM mājas lapā ir pieejamas atbildes uz daudziem biežāk uzdotajiem jautājumiem.

Vairāk informācijas skatīt šeit.

Sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, Rīgas Valsts tehnikuma Praktisko mācību centra telpās 8. un 9. oktobrī norisinājās EuroSkills 2020konkursa elektrisko instalāciju sfēras kandidātu atlases pasākums. Atlasē piedalījās Rīgas Valsts tehnikuma absolvents Matīss Gailis, kurš šobrīd jau otro gadu veiksmīgi strādā savā nozarē – uzņēmumā AS “Augstsprieguma tīkls”. Otrs atlases dalībnieks bija Kandavas Lauksaimniecības tehnikuma absolvents Edvards Edžus Pabērzs. Puiši izcīnīja savu vietu piedalīties šajā EuroSkills atlases pasākumā, pateicoties izcilajam sniegumam Latvijas līmeņa jauno profesionāļu konkursā SkillsLatvia.  

Sīvā cīņā labāku rezultātu un līdz ar to iespēju piedalītiesEuroSkills 2020konkursa elektrisko instalāciju kategorijā izcīnīja mūsu Matīss Gailis. Novēlam viņam produktīvu sagatavošanās procesu un izcilus rezultātus janvārī gaidāmajā Eiropas līmeņa konkursā! 

Atlases pasākuma telpas, darba vietas, materiālus un instrumentus labā līmenī sagatavoja tehnikuma Enerģētikas nodaļas pasniedzējs Sandis Breiers. Pasniedzējs pirms šīs atlases arī nopietni gatavoja Matīsu gan elektrisko shēmu montāžā, gan dažādos elektromontāžas teorētiskajos uzdevumos.

Gatavošanās EuroSkills 2020 konkursam notiek  Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa „Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

 

2020.gada 7.oktobrī Rīgas Valsts tehnikumā notika angļu valodas olimpiādes 1. posms. Šogad olimpiādē pirmo reizi piedalījās arī audzēkņi no Limbažu teritoriālās struktūrvienības. Kopumā olimpiādē piedalījās 42 jaunieši no 1. līdz 3. kursam, pārstāvot visas nodaļas.

2020. gada 28. oktobrī Angļu valodas 50.olimpiādes 2.posmā Rīgā pārstāvēt PIKC “RVT” tiek virzīti 3 audzēkņi:

Roberts Orleans (DP1-1) - 1.vieta

Māris Ingus Kļava (DP2-1) - 2.vieta

Arnis Egle (D3-3) – 3.vieta

Apsveicam uzvarētājus un novēlam veiksmi nākamajā posmā!

Paldies visiem, kuri piedalījās olimpiādē!

Paldies par olimpiādes sagatavošanu un organizēšanu angļu valodas skolotājām Svetlanai Baturai, Nadeždai

Rīgas Valsts tehnikumā no 11. līdz 30. septembrim Latvijas Dzejas dienu ietvaros notika literārās jaunrades konkurss ,,Skani mana dziesmiņa, skani, dzejolīti”, kuru organizēja tehnikuma latviešu valodas un literatūras skolotāji. Tajā piedalīties bija aicināts ikviens mūsu tehnikuma audzēknis no 1. līdz 3. kursam, konkursa rīkotājiem iesūtot nelielu videoklipu, kurā paša autora lasījumā skan oriģināls sacerējums – dzejolis vai miniatūra dzimtajā vai angļu valodā.

Apsveicam konkursa uzvarētājus:

Santa Bērtiņa (GL2-1)

Arlita Kalniņa (GK1)

Krista Voita (Gk1)

Laine Aleksejeva (Gk1)

Daniela Hermanovska (Gk1)

Megija Pastare (GL1-1)

Emīlija Žabina (D3-1)

Elizabete Lapicka (D3-2)

Elīzabete Lapicka (Gk3-2)

Īpašs paldies D3-1 radošajai grupai, kas savu sacerējumu prezentēja JAVA/C# programmēšanas valodā Edžus Kivilanda izpildījumā.

Mūsu valstī pēdējo 10 gadu laikā ir pieaudzis to jauniešu īpatsvars, kuri pēc pamatizglītības vai vispārējās vidējās izglītības iegūšanas turpina mācības profesionālās izglītības iestādēs. Tajā pat laikā tiek attīstītas arī īsā cikla profesionālās izglītības programmas un veiktas mērķtiecīgas investīcijas pieaugušo izglītības attīstībā. Tas ir veicinājis vidējas kvalifikācijas speciālistu ienākšanu darba tirgū un kopumā ļāvis mazināt prognozēto darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma neatbilstību.
Balstoties uz apjomīgiem ERAF un ESF ieguldījumiem, ir izveidota moderna infrastruktūra, mācību vide un mūsdienīgs mācību satura piedāvājums. Latvijas profesionālajā izglītībā tika pilotētas un ieviestas vērienīgas pārmaiņas un ir ievērojami pieaudzis profesionālās izglītības prestižs. Par to liecina ne vien audzēkņu pozitīvais novērtējums aptaujās, bet arī konkurence vairākās programmu grupās.

 skillsl

Vairāk informācijas skatīt šeit.

Latvijas Reitingi