PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Praktisko mācību centra kompleksā Dārzciema ielā 70 2019. gada 31. oktobrī plkst. 15.00 tiks svinīgi atklāta jaunā dienesta viesnīca.

presesrelize

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 „Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros” ietvaros īstenoja:

1) metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūves darbus;

2) dienesta viesnīcas jaunbūves celtniecības darbus.

Vēl projekta ietvaros laika posmā līdz 2020.gada 31.decembrim tehnikuma mācību kompleksā Dārzciema ielā ir plānots veikt multifunkcionālas zāles jaunbūves celtniecības darbus, āra sporta laukumu būvniecības darbus, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbus, tādējādi nodrošinot profesionālās izglītības kompetences centra

"Rīgas Valsts tehnikums" infrastruktūras pilnveidošanu un mācību vides modernizēšanu.

Izvēle būvēt jaunu dienestu viesnīcu mācību kompleksā Dārzciema ielā 70, Rīgā, RVT tika pieņemta kā efektīvākais infrastruktūras uzlabošanas veids. Tādējādi tehnikums ir ieguvis ne tikai mūsdienu prasībām atbilstošu viesnīcu audzēkņu izmitināšanai, bet arī maksimāli optimizējis mācību procesam nepieciešamos objektus, ļaujot racionāli un lietderīgi tos izmantot turpmākajā darbībā.

Dienesta viesnīcā būs 300 vietas un tā būs savienota ar Praktisko mācību centra ēku, tādējādi audzēkņiem nokļūšana no mājām līdz mācību vietai būs ļoti ērta un neprasīs daudz laika. Viesnīcas istabiņas paredzētas diviem jauniešiem, bet sanitārais mezgls ir kopējs ar blakus esošo istabiņu.

Rīgas Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas pamatos 2018. gada 15. martā tika iemūrēta laika kapsula, tagad viesnīca ir gatava pirmo audzēkņu uzņemšanai.


Pieteikšanās Ķīmijas olimpiādei skatīt šeit.


Pieteikšanās Fizikas olimpiādei skatīt šeit.

2019. gada 23. oktobrī PIKC ’’Rīgas Valsts tehnikums” Enerģētikas nodaļas grupu E3-1 un E3-2 audzēkņiem notika mācību ekskursija uz TEC-2. Gids Jānis Mertens pastāstīja par Rīgas TEC–2 vēsturi. Rīgas TEC–2 ir lielākā Latvijas siltumelektrostacija. Savu darbību tā sāka 1973. gadā.  2006.–2013. gadā veikta divu energobloku rekonstrukcija. Šobrīd Rīgas TEC–2 ir modernākā un efektīvākā kombinētā cikla termoelektrostacija Baltijā.
Stacijā tiek ekspluatēti divi kombinētā cikla gāzes turbīnas bloki un pieci ūdenssildāmie katli. Jaunieši uzzināja detalizētāku informāciju par elektrostacijas darbības režīmiem, siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanas tehnoloģiskajiem procesiem, energoiekārtu darbu, to vadīšanu. Ekskursijas laikā  bija aplūkojams Rīgas TEC–2 makets, kas parādīja, cik lielu teritoriju aizņem Rīgas TEC–2, cik tajā ir dažādas sarežģītas elektrostacijas un darba nodrošināšanai nepieciešamās iekārtas. Audzēkņi apskatīja vadības un energoiekārtu telpas, iepazīstot darbības principus un īpatnības un apzinot to nozīmi Latvijas energosistēmā.
Paldies Jānim Mertenam par intresanto mācību ekskursijas vadīšanu un skolotājām Revekkai Heimanei un Madarai Pētersonei!

Latvijas Reitingi