PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

 

Atbalsts skolotāju pielāgošanās spējām nodrošināt kvalitatīvas tiešsaistes mācības(Supporting teachers to face the challenge of distance teachingNr. Nr.2020-1-LV01-KA226-SCH-094599

Viduvējs skolotājs stāsta. Labs skolotājs izskaidro. Ļoti labs skolotājs demonstrē. Izcils skolotājs iedvesmo....

Viljams Artūrs Vords

Ir daudz skaistu vārdu par izglītības lielo vērtību, ietekmi uz nākamās paaudzes attīstību un to, cik nozīmīga ir skolotāja loma šajā procesā.

Katrs no mums atceras no skolas vai studiju gadiem kādu skolotāju, kurš ir pelnījis visdziļākos cieņas un pateicības vārdus. Jau pagājis gads kopš dzīvojam citādā ,,režīmā”, cits teiks- nu ir labāki laiki, cits teiks - nu ir sliktāki. Un visi kā viens apgalvojam – mēs maināmies. Sabiedrībai ļoti patīk kritizēt: valdību, medicīnu, policiju un, protams, izglītību. Tikai neliela daļa spēj iedomāties, ar kādām grūtībām šajā laikā saskaras skolotājs. Tik īsā laika sprīdī cilvēks mācās un pilnveidojas tikai bērnībā. Ja mēs vēlamies sagaidīt/ veidot vitālu, gudru, laimīgu jauno paaudzi, mums ir būtiski atbalstīt skolotājus.

Rīgas Valsts tehnikums domā par skolotāju stiprināšanu, atbalstīšanu un iedvesmošanu, jo sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti ir iesaistījies Erasmus+ projektā “ Atbalsts skolotāju pielāgošanās spējām nodrošināt kvalitatīvas tiešsaistes mācības” (Nr.2020-1-LV01-KA226-SCH-094599) .

Kopā darbošanās mērķis ir izstrādāt praktisku vingrinājumu kopumu (digitālā platformā), kas palīdzēs skolotājiem ne tikai Latvijā, bet arī pasaulē grūtā brīdī smelties stiprinājumu un spēku, lai gūtu prieku iedvesmot jauniešus un darba procesā nepazaudēt sevi.

Projekta ilgums ir no 2021. gada 1. aprīļa līdz 2023. gada 31. martam. Šobrīd notiek aktīvas visu iesaistīto pušu pārrunas, domu un ideju apmaiņa.

 

Fotogrāfijā ir redzama tikai daļa no projekta dalībniekiem (G.Svence, I. Briška, A.Berga, B. Kalnciema,  I. Pakse, A. Plaude, I. Bērziņa, L.Lauberga- Nikolova, N. Gudakovska, Z Kriķe), taču mūs visus kopā vieno patiesa ticība, ka tā ir liela atbildība sniegt skolotājiem iespējami kvalitatīvāku atbalstu. RVT pedagogu kolektīvam, izrādot savu ieinteresētību un atbalstu projekta veiksmīgai realizācijai, ir iespēja piedalīties anketēšanas procesā, kurš turpināsies līdz 25.05.2021.

Dzīvesspēks ir tad, kad mēs visi kopā darām lielas lietas, ticam kopējai izaugsmei, darām visu, lai dzīve ir skaists un interesants piedzīvojums.

Projekta vadītāja: asoc.prof. Ilze Briška (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 29247066)

Vadošā eksperte: prof. Guna Svence (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 29106837)

Projekta pārstāve Rīgas Valsts tehnikumā: psih.mag. Zaiga Kriķe (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 28809475)

 

Šogad Eiropas eksāmenu nokārtojuši 37 611 dalībnieku. Piedalījušās 64% Latvijas skolu, tai skaitā arī PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” audzēkņi. No tehnikuma piedalījās vairāk nekā 70 audzēkņu – no DT1-1, DT1-2, N1, M1 un KD2/KT2 grupām, tāpat piedalījās arī audzēkņi no EA1, MG1, GK1, GK2-1, E3-2, GK4-1, GK4-2 un A2-1 grupām, kopumā iegūstot labus rezultātus.

#Eiropas eksāmena2021 izlozē, balvu vidusskolas dalībnieku grupā ieguva A2-1 audzēknis Vadims Požilihs. Apsveicam!

Vairāk par eksāmenu var uzzināt:

https://esmaja.lv/lv/projekti/eiropas-eksamens/par-eiropas-eksamenu

Dana Kirmuška

 

Account Logo

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” komanda ieguvusi 1.vietu profesionālās izglītības iestāžu grāmatvežu konkursā "Gudrais Grāmatvedis 2021" un individuāla uzvara G3 grupas audzēknei Amandai Lācei!

2021. gada 29. aprīlī PIKC “Valmieras tehnikums” norisinājās konkurss "Gudrais Grāmatvedis 2021". Rīgas Valsts tehnikumu pārstāvēja topošās grāmatvedes G4 grupas audzēknes Līna Šķepaste un Ieva Germova un G3 grupas audzēkne Amanda Lāce.

Konkursa mērķis bija aktivizēt profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo interesi par grāmatveža profesiju, novērtēt izglītojamo zināšanas un praktisko iemaņu apguvi, attīstīt spēju radoši domāt grāmatveža profesijā un sekmēt sadarbību starp profesionālās izglītības iestāžu pedagogiem un izglītojamiem.

Konkursā piedalījās: PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, Jēkabpils Agrobiznesa koledža, PIKC “Valmieras tehnikums”, PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”, PIKC “Ogres tehnikums”.

Konkursa norises vieta bija Zoom tiešsaistes platforma.

Konkursa uzdevumi:

1. Saproti grāmatvedi no pusvārda – jāzin grāmatvedības termini, to definīcijas un grāmatveža ikdienā lietojamie priekšmeti.

2. Izveido savu bilanci – prast izveidot bilanci. Zināt bilances uzbūvi un posteņus.

3. Spēle „Viktorīna” – izmantojot lietotni QUIZIZZ, jāatbild uz jautājumiem par dažādām tēmām priekšmetā „Finanšu grāmatvedība”.

Konkursa rezultāti:

1.vieta - PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” komandai: Amanda Lāce, Līna Šķepaste, Ieva Germova;

2.vieta - Jēkabpils Agrobiznesa koledžai;

3.vieta - PIKC “Valmieras tehnikums”;

4.vieta - PIKC “Liepājas Valsts tehnikums”;

5.vieta - PIKC “Ogres tehnikums”.

Individuālais uzvarētājs - Amanda Lāce.

Liels paldies audzēkņiem par dalību un aktivitāti konkursā.

Paldies skolotājiem, kuri sagatavoja un iedvesmoja mūsu audzēkņus - Nataļjai Paramonovai un Ievai Rebiņai!

Lepojamies!

Kā jau katru gadu, arī šogad notika nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursaSkillsLatvia 2021prasmju konkursi “Grafikas dizains” un “Web tehnoloģijas”, kuri šoreiz notika attālināti tiešsaistē 23. un 24. aprīlī. Katrā no konkursiem piedalījās arī Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi, kuri nodemonstrēja pārliecinošu sniegumu. Prasmju konkursā “Grafikas dizains” otro vietu ieguva PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Drukas un mediju tehnoloģiju nodaļas jaunais topošais speciālists Edgars Ancītis, bet konkursā “Web tehnoloģijas” otro vietu ieguva PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Datorikas nodaļas topošais profesionālis Aleksis Šteinburgs.

Konkursā “Grafikas dizains” jaunieši izstrādāja Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) reklāmas saukli, T-krekla apdruku un bukletu, kas uzrunātu vidusskolēnus izvēlēties karjeras ceļu medicīnas nozarē. Otrās vietas ieguvējs un PIKC Rīgas Valsts tehnikuma audzēknis Edgars Ancītis stāsta: “Uzdevums bija pagodinošs, tas radīja prieku veidot dizainu, lai piesaistītu jauniešus mediķa profesijai, kas ir īpaši nepieciešama šajā laikā.” Konkursā “Web tehnoloģijas” pirmajā dienā bija jāizveido rindu regulēšanas sistēmu, bet otrās dienas uzdevums bija virtuālās spēles Ziemas kaujas izveide.

https://viaa.gov.lv/lat/skillslatvia/skillslatvia/skillslatvia_2021/jaunumi/?text_id=41597

Apsveicam mūsu izcilniekus!

2021. gada 6. maijā PIKC RVT Audzēkņu pašpārvaldes pārstāvji, Dzelzceļa nodaļas jaunieši, pedagogi un projektu nodaļas komanda tikās MS Teams vidē ar Romni skolas Ukrainā ( Роменська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11/ Romni I-III pakāpes vispārizglītojošā skola Nr.11, Romni, Sumskas apgabals) skolēniem, pedagogiem un vadību, lai uzsāktu sadarbību.

Ukraina nav Eiropas Savienības dalībvalsts, tomēr tā arvien ciešāk sadarbojas gan ar pašu Eiropas Savienību, gan tās dalībvalstīm. Mūsu tehnikuma un Romni skolas draudzības uzsākšanas pamatā bija interesants fakts - starp Liepāju un Romni pilsētām ir bijusi dzelzceļa līnija, kas būvēta tālajā 1871. gadā, savienojot Baltijas jūras ostas pilsētu un Ukrainas austrumu daļu.

Atzīmējot Eiropas dienu, un ievērojot, ka šis gads ir pasludināts par Eiropas dzelzceļa gadu, tikšanās laikā tika aktualizēta tēma par dzelzceļu un tā iespējām gan Latvijā, gan Ukrainā. Tikšanās laikā gan Romni skolas skolēni, gan tehnikuma audzēkņi pastāstīja par savu mācību iestādi, mācību un ārpusmācību iespējām jauniešiem mācību laikā. Virtuāli pabijām Tehnoloģiju un inovāciju centrā, īpašu uzmanību pievēršot pastaigai pa Dzelzceļa nodaļas telpām un noskatījāmies video par Romni skolu un tās skolēniem.

Eiropas dienas pasākuma ietvaros stāstījām par Latviju Eiropas Savienībā – kas bija jāizdara, lai iestātos Eiropas Savienībā, kādi bija mūsu izaicinājumi un ieguvumi.

Lai stiprinātu savastarpējo komunikāciju un iepazītu viens otru tuvāk, tehnikuma pedagogi bija sagatavojuši praktisko darbu jauniešiem miro.com vidē, kurā jaunieši sadalījās komandās un veica kopīgu erudīcijas uzdevumu par Eiropas Savienības dalībvalstu vēsturi, nozīmīgākajiem faktiem un norisēm.

Tikšanās beidzās ar kopīgām pārdomām un sapņiem par kādreizēju kopā būšanu, tikšanos klātienē, solījumiem doties vienam pie otra ciemos, iepazīties tuvāk. Lai piepildās!!!

 

Latvijas Reitingi