PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

Lai veicinātu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu izpratni par darba tiesībām un darba drošību, uzsākot darba gaitas, kā arī lai radītu topošo darbinieku interesi par sociālo dialogu, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība 2019. gada 28. oktobrī organizēja reģionālo pusfinālu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem” PROFS 2019”.

Šogad pusfinālā piedalījās septiņas komandas no dažādām profesionālās izglītības iestādēm: PIKC “Rīgas Valsts tehnikums”, Rīgas Celtniecības koledža, Rīgas Tehniskā koledža, Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums, Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola, Rīgas Mākslas un mediju tehnikums (2 komandas).

Rīgas Valsts tehnikumu pārstāvēja Komercdarbības nodaļas GK3-1 grupas audzēkņi: Linards Andersons, Laura Krūzmane, Ieva Luīza Baranova, Viktorija Jeršova, Diāna Anastasija Mahņova un Loreta Šteinberga. Konkursa organizētāji bija sarūpējuši daudz interesantu pārbaudījumu, kuru īstenošanai bija nepieciešamas plašas zināšanas par darba tiesībām, darba drošību un arodbiedrību lomu darba vietā. Konkurss nebija viegls, tas bija īsts izaicinājums ne tikai audzēkņiem, bet arī pedagogiem, kas palīdzēja audzēkņiem sagatavoties šim pasākumam.

Īpaša pateicība par atbalstu un audzēkņu sagatavošanu PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” skolotājām - Lāsmai Balceraitei, Brigitai Bržeskai, Indrai Slokai un Solveigai Keisterei. Sīvā cīņā Rīgas Valsts tehnikuma komanda ieguva 2.vietu, kas, iespējams pavērs durvis konkursa finālam.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” Praktisko mācību centra kompleksā Dārzciema ielā 70 2019. gada 31. oktobrī plkst. 15.00 tiks svinīgi atklāta jaunā dienesta viesnīca.

presesrelize

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 „Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. "Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu" ietvaros” ietvaros īstenoja:

1) metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūves darbus;

2) dienesta viesnīcas jaunbūves celtniecības darbus.

Vēl projekta ietvaros laika posmā līdz 2020.gada 31.decembrim tehnikuma mācību kompleksā Dārzciema ielā ir plānots veikt multifunkcionālas zāles jaunbūves celtniecības darbus, āra sporta laukumu būvniecības darbus, kā arī teritorijas labiekārtošanas darbus, tādējādi nodrošinot profesionālās izglītības kompetences centra

"Rīgas Valsts tehnikums" infrastruktūras pilnveidošanu un mācību vides modernizēšanu.

Izvēle būvēt jaunu dienestu viesnīcu mācību kompleksā Dārzciema ielā 70, Rīgā, RVT tika pieņemta kā efektīvākais infrastruktūras uzlabošanas veids. Tādējādi tehnikums ir ieguvis ne tikai mūsdienu prasībām atbilstošu viesnīcu audzēkņu izmitināšanai, bet arī maksimāli optimizējis mācību procesam nepieciešamos objektus, ļaujot racionāli un lietderīgi tos izmantot turpmākajā darbībā.

Dienesta viesnīcā būs 300 vietas un tā būs savienota ar Praktisko mācību centra ēku, tādējādi audzēkņiem nokļūšana no mājām līdz mācību vietai būs ļoti ērta un neprasīs daudz laika. Viesnīcas istabiņas paredzētas diviem jauniešiem, bet sanitārais mezgls ir kopējs ar blakus esošo istabiņu.

Rīgas Valsts tehnikuma dienesta viesnīcas ēkas pamatos 2018. gada 15. martā tika iemūrēta laika kapsula, tagad viesnīca ir gatava pirmo audzēkņu uzņemšanai.


Pieteikšanās Ķīmijas olimpiādei skatīt šeit.


Pieteikšanās Fizikas olimpiādei skatīt šeit.

Latvijas Reitingi