PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 2021. gada 6. aprīlī PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” norisinājās profesionālās meistarības konkurss „Labākais pārdevējs”.

Konkursa mērķis ir mācību procesā iegūto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu nostiprināšana praksē, veicināt interesi par apgūstamo profesiju, noskaidrot labākos starp topošajiem komercdarbiniekiem un klientu apkalpošans speciālistiem, kā arī novērtēt viņu prasmes un iemaņas izvēlētajā profesijā.

Konkurss norisinājās, izmantojot Microsoft Teams platformu. Konkursa ilgums bija 6 stundas, kuru laikā konkursa dalībnieki pildīja uzdevumus gan RVT e-studijās, gan Miro veidlapā.

Konkursā bija 5 uzdevumi, tādi kā reklāmas maketa izveide, reklāmas kanālu izvēle un pamatojums, reklāmas kanāla izmaksu aprēķins, video reklāmas izstrāde un reklāmas piedāvājuma prezentācijas izstrāde.

Konkursa žūrija:

Anastasija Soloveičika – profesionālo mācību priekšmetu pedagogs;

Laimrota Surska – profesionālo mācību priekšmetu pedagogs;

Brigita Bržeska – profesionālo mācību priekšmetu pedagogs;

Baiba Purlica – profesionālo mācību priekšmetu pedagogs.

Konkursa uzdevums bija atlasīt tehnikuma audzēkņus, kas varēs pārstāvēt PIKC RVT nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2021, kas norisināsies šī gada 27. - 28. maijā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā.

Konkursā piedalījās septiņi RVT izglītojamie no GK2-1, GK2-2, GK3-2 un B3 grupām.

Konkursanti ir ierindojušies sekojošās pozīcijās:

1. - Krista Macola GK3-2, ar 320 punktiem;

2. - Sandija Sergejeva B3, ar 285 punktiem;

3. - Amanda Medvedeva GK3-2, ar 271 punktu;

4. - Dāvids Burmistrovs GK2-1, ar 265 punktiem;

5. - Viktorija Teterovska B3, ar 247 punktiem;

6. - Jana Makarova GK2-2, ar 243 punktiem;

7. - Veronika Cvetkova B3, ar 233 punktiem.

Konkursa rezultātā tālāk uz nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu SkillsLatvia 2021 tiks gatavotas Krista Macola un Sandija Sergejeva.

Liels paldies par konkursa sagatavošanu un organizēšanu profesionālo mācību priekšmetu skolotājai Anastasijai Soloveičikai.

 

Neskatoties uz to, ka mācības notiek attālināti, 2021.gada 25. martā ar prezentācijām Microsoft Teams platformā ir noslēdzies tradicionālais Komercdarbības nodaļas organizētais Biznesa plānu konkurss. Konkursa mērķi:

- aktivizēt audzēkņu interesi par komercdarbības uzsākšanu;
- mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas nostiprināt un pielietot praksē; 
- iegūt pieredzi biznesa plānu izstrādē;
- izkopt prezentēšanas un viedokļa aizstāvēšanas prasmes.

Atšķirībā no citiem gadiem, šogad atrast motivāciju piedalīties konkursā laikam bija daudz grūtāk un tas laikam arī izskaidro nelielo konkursantu skaitu. Tieši tas, ka mācības notiek emocionāli sarežģītos apstākļos, liek pateikt īpašu paldies audzēkņiem, kas pieņēma izaicinājumu un izturēja līdz galam. Konkursā piedalījās 5 audzēkņi, kas pārstāvēja Datorikas nodaļu un Komercdarbības nodaļu. Lūk rezultāti:

 

Liels paldies skolotājiem Atim Papinam, Andim Zavadskim, Brigitai Bržeskai, kas iedvesmoja audzēkņus piedalīties konkursā, kā arī Anastasijai Soloveičikai un Laimrotai Surskai, kas piedalījās biznesa plānu vērtēšanā.

Paldies dalībniekiem un sveicam uzvarētājus!
1.vieta  Miks Mednis DP2-21
2.vieta  Dāvids Burmistrovs GK2-1
3.vieta  Kristiāns Leonovičs DP2-21

Komercdarbības nodaļas izglītības metodiķe Inese Tiona

2021. gada 10. martā PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” tika uzsākta jauna mācību priekšmeta programmas “Progresīvās tehnoloģijas – bezpilota gaisa kuģu pilotēšana” aprobācija, kura tika piedāvāta projekta “Autonomian Erasmus+: A digital package for autonomous systems and self-driving vehicles” ietvaros.

Šogad konkurss "Meteņi/Masļeņica" Rīgas Valsts tehnikumā notika attālināti. Konkursu organizēja krievu valodas skolotāja Irina Pētersone. Konkursā varēja piedalīties ikviens 1. - 3. kursa tehnikuma izglītojamais.

Audzēkņi iepazinās ar tautas tradīcijām, kas ir līdzīgas gan latviešu, gan krievu folklorā. Latviešu folklorā ir Meteņi, bet krievu  – Masļeņica. Meteņi un Masļeņica iezīmē ziemas beigu un pavasara sākuma tuvošanos. Pasākuma ietvaros notika konkursi par audzēkņu ceptajām pankūkām un jaunieši demonstrēja savas zināšanas par Meteņiem (Masļeņicu) PowerPoint prezentācijās. 

Labākie dalībnieki tika noteikti, balstoties uz žūrijas locekļu vērtējumiem. Liels paldies visiem dalībniekam, krievu valodas skolotājiem, Zaigai Kriķei un Ievai Dorilai.

Konkursa “Meteņi”(Masļeņica) uzvarētāji:

Prezentācijas:

1.vieta – Viktors Žeikars EA-2 un Artjoms Voroncovs D3-5;
2.vieta – Pavels Mamentovičs PT3;
3.vieta – Kirils Kožemjakins DP1-1.

Apsveicam!

Sagatavoja Nadežda Ņižibicka

 

Pankūku konkursa uzvarētāji:

1.vieta -Katrīna Gandzjuka DP1-1

2.vieta -Jūlija Zašibajeva TP3

3.vieta-Rodions Šuļupovs A3-2

Popularizējot tehnikuma piedāvātos izglītības pakalpojumus un veicinot sadarbību ar vispārējās izglītības iestādēm, tehnikuma pedagogs karjeras konsultants Solveiga Keistere arī 2021.gadā turpina nodarbību ciklu vispārizglītojošo skolu skolēniem.

Tiešsaistes tikšanās laikā skolēni saņem informāciju par mācību iespējām tehnikumā, profesionālās izglītības priekšrocībām, iestāšanās prasībām, interešu izglītību un sabiedriskajām aktivitātēm . Kā arī tehnikuma virtuālā tūre piedāvā interaktīvu Tehnoloģiju un inovāciju centra apskates veidu, nodrošinot lielisku klātbūtnes efektu.

2020./2021. mācību gada 2.semestra pirmajā pusē jau notikušas tikšanās ar Rīgas Angļu ģimnāzijas, pamatskolas "Rīdze", Daugavgrīvas vidusskolas, Jaunmārupes pamatskolas, Bauskas novada un Tukuma novada 9.klašu skolēniem.

Sīkāku informāciju var saņemt, sazinoties ar tehnikuma karjeras konsultantiem:  https://www.rvt.lv/karjeras-konsultanti

Latvijas Reitingi