PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2021. gada 16. aprīlī Rīgas Valsts tehnikuma pedagogi piedalījās lekcijā "Emocionālā inteliģence: kā labāk dzīvot?". Lekcijā tika skaidrots, kādi ir emocionālās inteliģences līmeņi, no kā tie sastāv un kā tos lietot. Katrs klausītājs atrada kaut ko izmantojamu - zināšanas, prasmes vai kādu ideju par emocionālās inteliģences paņēmienu pielietojumu. Lekcija notika attālināti, Zoom platformā un to vadīja RTU Humanitārā institūta asociētā profesore Airisa Šteinberga.

Paldies Audzināšanas nodaļas izglītības metodiķei Ievai Dorilai par pasākuma organizēšanu.

 

2021. gada 21. aprīlī norisinājās angļu valodas konkurss” Matemātika” Moodle vidē.

Konkursā piedalījās 12 izglītojamie no DP1-1, DP1-2 un S2 grupām.

Vislabāk veicās DP1-1  grupai, kuras  pārstāvji ieguva pirmās trīs vietas.

1.vieta   Ivars Žeibe

2.vieta   Edgars Bērziņš

3.vieta   Emīls Strēlis

Paldies dalībniekiem,  konkursa organizētājiem Mairitai Lazdiņai, Nadeždai Ņižibickai un Normundam Pauderam.

Angļu valodas konkurss tiek organizēts 1.,2. kursu izglītojamajiem, lai audzēkņi pārliecinātos par savām zināšanām  angļu valodā  un matemātikā, izmantojot tēmu “ Matemātika”. Paredzēti 4 uzdevumi: viktorīna par algebras teorēmām (autori, gadi), ģeometriskās figūras (nosaukumi), kvadrātvienādojumi ( pareizrakstības kļūdas), vārdu ievietošanas uzdevums.

Konkurss notiks 2021. gada 21.aprīlī Moodle vidē no plkst. 16-tiem līdz plkst. 17-tiem.

Pieteikšanās konkursam līdz 19.04.2021. Pieteikšanās anketu atvērt šeit.

Marta mēnesī PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” audzēkņiem tikai organizētas attālinātās sacensības "Veiklās kājas 2021". Sacensību mērķis bija mudināt audzēkņus pavadīt iespējami daudz brīvā laika ārpus telpām. Uzdevums bija reģistrēt veiktos kilometrus aplikācijā. Kā aktivitāti drīkstēja izmantot soļošanu, skriešanu, iešanu un nūjošanu. Sacensībās piedalījās 67 audzēkņi kopā sakrājot vairāk nekā 11 000 veiktos kilometrus. Liels paldies audzēkņiem par dalību un aktivitāti sacensībās.

TOP 6 rezultāti:

1.vieta - Roberts Kleščinksis AV2 722,2 km
2.vieta - Laine Aleksejeva GK1 710,0 km
3.vieta - Diāna Ļūļāka B1 625,0 km
4.vieta - Klinta Almane S2 496,7 km
5.vieta - Katrīna Gandzjuka DP1-1 491,1 km
6.vieta - Arvīds Kārkliņš GL3-1 487,0 km

Dalībnieku sarakstu skatīt šeit.

 2021. gada 6. aprīlī PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” norisinājās profesionālās meistarības konkurss „Labākais pārdevējs”.

Konkursa mērķis ir mācību procesā iegūto teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu nostiprināšana praksē, veicināt interesi par apgūstamo profesiju, noskaidrot labākos starp topošajiem komercdarbiniekiem un klientu apkalpošans speciālistiem, kā arī novērtēt viņu prasmes un iemaņas izvēlētajā profesijā.

Konkurss norisinājās, izmantojot Microsoft Teams platformu. Konkursa ilgums bija 6 stundas, kuru laikā konkursa dalībnieki pildīja uzdevumus gan RVT e-studijās, gan Miro veidlapā.

Konkursā bija 5 uzdevumi, tādi kā reklāmas maketa izveide, reklāmas kanālu izvēle un pamatojums, reklāmas kanāla izmaksu aprēķins, video reklāmas izstrāde un reklāmas piedāvājuma prezentācijas izstrāde.

Konkursa žūrija:

Anastasija Soloveičika – profesionālo mācību priekšmetu pedagogs;

Laimrota Surska – profesionālo mācību priekšmetu pedagogs;

Brigita Bržeska – profesionālo mācību priekšmetu pedagogs;

Baiba Purlica – profesionālo mācību priekšmetu pedagogs.

Konkursa uzdevums bija atlasīt tehnikuma audzēkņus, kas varēs pārstāvēt PIKC RVT nacionālajā jauno profesionāļu meistarības konkursā SkillsLatvia 2021, kas norisināsies šī gada 27. - 28. maijā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikumā.

Konkursā piedalījās septiņi RVT izglītojamie no GK2-1, GK2-2, GK3-2 un B3 grupām.

Konkursanti ir ierindojušies sekojošās pozīcijās:

1. - Krista Macola GK3-2, ar 320 punktiem;

2. - Sandija Sergejeva B3, ar 285 punktiem;

3. - Amanda Medvedeva GK3-2, ar 271 punktu;

4. - Dāvids Burmistrovs GK2-1, ar 265 punktiem;

5. - Viktorija Teterovska B3, ar 247 punktiem;

6. - Jana Makarova GK2-2, ar 243 punktiem;

7. - Veronika Cvetkova B3, ar 233 punktiem.

Konkursa rezultātā tālāk uz nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu SkillsLatvia 2021 tiks gatavotas Krista Macola un Sandija Sergejeva.

Liels paldies par konkursa sagatavošanu un organizēšanu profesionālo mācību priekšmetu skolotājai Anastasijai Soloveičikai.

 

Latvijas Reitingi