PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Mums ir tas prieks un lepnums paziņot, ka pateicoties  piesaistītajam Kultūras pieminekļu konservācijas un restaurācijas programmas finansējumam, Rīgas Latviešu biedrības nams  nu var lepoties ar 4 pilnībā restaurētiem logiem!

Restaurācijas projekta ietvaros  Rīgas Valsts tehnikuma Kokapstrādes nodaļas audzēkņiem bija dota iespēja piedalīties restaurācijas darbos, apmeklēt kokapstrādes darbnīcas un iegūt papildus zināšanas par restaurācijas procesu, kā arī iepazīties ar mūsu skaisto Rīgas Latviešu biedrības namu un tā vēstures faktiem.

Paldies par veiksmīgo sadarbību Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldei, kā arī restaurācijas darbu veicējiem  - Fasāde PRO un Valteram Veinbergam, autoruzraudzības nodrošinātājiem  -  Lejnieku arhitektūras birojam, Rīgas Valsts tehnikuma kokapstrādes darbnīcu vadītājam Valdim Kvilim, Pilsoniskās sabiedrības attīstības fondam un, protams, restaurācijas projekta vadītājai Marijai Heislerei Celmai!

Rīgas Valsts tehnikuma Pieaugušo izglītības centra metodiķis Guntars Loba vairāk nekā 15 gadus ir vadījis uzņēmumus un sapratis, ka vadīšana un pedagoģija iet roku rokā, jo saikne starp profesijām ir ļoti cieša un mūsdienās novilkt striktas robežas ir neiespējami. Guntars Loba uzskata, ka izglītības sistēmā jāiesaistās tiem cilvēkiem, kuri ir nobrieduši, motivēti un kuri saprot to, ka viņi vēlas ar savām zināšanām dalīties. No šī viedokļa pozīcijām raugoties, tehnikums ir izcila vieta, kurā veikt izpēti par to, kā un kāpēc pieaugušie mācās, identificēt galvenās problēmas, kas saistītas ar pieaugušo izglītību un rast šo problēmu risinājumu. 

Par izglītības nozīmi gan savā dzīvē, gan vispār, iespējams lasīt vairāk te:  

https://www.llu.lv/lv/studentu-un-absolventu-stasti/llu-magistrs-pedagogija-studijas-palidzeja-salikt-punktus-uz-i

Izglītības portāls Uzdevumi.lv izsaka atzinību Rīgas Valsts tehnikumam par aktīvu portāla iespēju izmantošanu un mācību procesa modernizēšanu. Mums kā profesionālās izglītības iestādei ir liels pagodinājums saņemt šo atzinību, jo neskatoties uz pandēmijas radītajiem ierobežojumiem, skolotāji un audzēkņi ir raduši risinājumus ne tikai mācību procesa nodrošināšanai, bet audzēkņi, blakus uzdevumu risināšanai portālā, ir arī sekmīgi piedalījušies matemātikas, latviešu valodas un literatūras, fizikas, vēstures, ķīmijas un ekonomikas olimpiādēs. 2020./2021. mācību gada I semestrī portālā Uzdevumi.lv Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi atrisinājuši 419053 uzdevumus un skolotāji

Tehnikuma virtuālā tūre piedāvā interaktīvu Tehnoloģiju un inovāciju centra apskates veidu, nodrošinot lielisku klātbūtnes efektu. Virtuālās ekskursijas laikā ikvienam interesentam ir iespēja apskatīties praktisko mācību telpas, dienesta viesnīcu, biznesa inkubatoru un teritoriju kopumā tā, it kā atrastos Dārzciema ielā 70.

360 grādu panorāmas skats palīdz iegūt labāku priekšstatu par tehnikumā pieejamo materiāltehnisko bāzi un virtuālā pastaiga nodrošina plašāku un reālāku ieskatu telpu plānojumā.

Paldies tehnikuma IT nodaļas vadītāja vietniekam Normundam Pauderam par ideju, Datorikas nodaļas 4. kursa audzēknim Kasparam Baldiņam par tehnoloģisko risinājumu, kas tika veikts kvalifikācijas prakses ietvaros, kā arī karjeras konsultantei Solveigai Keisterei par projekta realizāciju.

Virtuālo ekskursiju skatīt šeit.

Latvijas Reitingi