PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

hes

Saskaņā ar Eiropas projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001, “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” apstiprinātā pasākuma plāna ‘’Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./2018. mācību gadam’’ 5. punktu “Iepazīsti enerģētiķa profesiju!”, iepazīt Ķeguma HES darba vidi 29. janvārī devās Enerģētikas nodaļas E1-1 grupa (audzinātājs Uldis Heidingers un pedagogs – karjeras konsultants Diāna Kaušele-Miezīte. 1. februārī uz Ķeguma HES devās Enerģētikas nodaļas E1-2 grupa (audzinātāja Ilze Holste, skolotājs Uldis Heidingers).
Pasākuma mērķis bija iepazīt nepieciešamās strādājošo darbinieku profesijas, kā arī darba pienākumu saturu.
Ķeguma HES būvēja vēl pirmajā Latvijas neatkarības periodā, un 1939.gads, kad iedarbināja tā pirmo hidroagregātu, ir uzskatāms par Latvijas enerģētikas aizsākumu, ar ko sākās arī Latvenergo koncerna attīstības vēsture.
Ķegumā atbraukušajām audzēkņu grupām notika tikšanās ar Ķeguma HES atbildīgo ražošanas iekārtu dienesta ražošanas tehniķi Rolandu Ozoliņu. Viņš vadīja Ķeguma HES apskati, iepazīstinot jauniešus ar darbiniekiem nepieciešamo zināšanu apjomu, kā arī izstāstot veicamos darba pienākumus.
Tikšanās laikā tika pārrunātas arī perspektīvās karjeras iespējas hidroelektrostacijā. Kopā ar ražošanas iekārtu dienesta ražošanas tehniķi Rolandu Ozoliņu un dispečeriem radās iespēja pārrunāt darbam HES nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi, ko un kā būtu vēlams mācīties šodien, lai potenciālais darbinieks būtu ieguvis nepieciešamo izglītību. Kopā ar HES dispečeriem tika veiktas ne tikai pārrunas par veicamajiem darba pienākumiem, darbiniekiem nepieciešamajām prasmēm, tika apskatīta arī “nākotnes” darba vieta.
Vizītes noslēgumā sekoja Ķeguma HES muzeja apskate. Audzēkņi iepazinās ar Ķeguma HES tapšanas vēsturi, aplūkoja elektrības vadāmās iekārtas. Interesi raisīja arī muzeja ekspozīcijas apskate.
Pēc muzeja apmeklējuma, rīdzinieki devās mājup ar vilcienu, izmantojot Latvenergo AS kopprojekta ar VAS „Latvijas dzelzceļš” "Ar vilcienu uz muzeju!" dotās iespējas. Minēto projektu ietvaros ir plānots, ka līdz š.g. aprīļa beigām Ķegumā viesosies visi Enerģētikas nodaļas audzēkņi.

Publikāciju sagatavoja pedagogs – karjeras konsultants Diāna Kaušele-Miezīte.

Fotogrāfijas no pasākuma skatīt šeit.

tn karjera2018

Pateicoties Swedbank iniciatīvai “Dzīvei gatavs”, 30. janvārī PIKC RVT Limbažu struktūrvienībā daļai audzēkņu stundas notika ne tik ierasti kā vienmēr, jo skolotāja lomu šoreiz uzņēmās Swedbank Finanšu institūta vadītājs Reinis Jansons, lai audzēkņiem sniegtu ieskatu dažādās finanšu nozares profesijās.

             Ekonomikas stundas ietvaros 2. kursa audzēkņi iejutās bankas kredītkomitejas speciālistu lomā, kā rezultātā iepazinās ar vairākiem reāliem gadījumiem, kuros bankas klienti lūdz aizņēmumu, veica aprēķinus, izvērtēja situācijas, lai pieņemtu un pamatotu lēmumu par aizņēmuma piešķiršanu. Savukārt, klases stundā nācās kļūt par personīgo finanšu konsultantu un apgūt tematu par sava budžeta plānošanu un uzkrājumu veidošanu.

             Papildus mācībstundām “Dzīvei gatavs”, Reinis Jansons labprāt atsaucās uz lūgumu iesaistīties diskusijā ar grāmatvežu specialitātes meitenēm par nodokļu reformu, par tās ietekmi gan uz mājsaimniecībām, gan ekonomiku kopumā, gan arī uz grāmatveža profesiju.

             Mācībstundas "Dzīvei gatavs" audzēkņiem sniedz ieskatu dažādās finanšu nozares profesijās un ļauj iejusties bankas speciālista lomā. Apgūstot šo programmu, jaunieši attīsta dažādas

  • pielāgošanās spējas;
  • skaitļošanas;
  • finanšu pratības;
  • kritiskās domāšanas;
  • problēmrisināšanas;
  • komunikācijas;
  • sadarbības;
  • līderības;
  • sociālā apzināšanās u.c. 21. gs. prasmes, kas nepieciešamas veiksmīgas karjeras veidošanā.

             Jaunieši atzina, ka nodarbības bija interesantas un noderīgas, īpaši augstu novērtēja, ka tās tika balstītas uz reāliem piemēriem, kas ļāva izprast teorētisko zināšanu pielietojumu praksē. Visi uzrunātie labprāt līdzīgās stundās piedalītos atkārtoti.

Pedagogs karjeras konsultants Laimrota Surska

            PIKC RVT Limbažu teritoriālajā struktūrvienībā  karjeras izglītības programmas ietvaros ir uzsākta sadarbība ar Nodarbinātības valsts aģentūras Limbažu filiāles karjeras konsultanti Ramonu Kočāni. Sadarbība plānota visa  mācību gada garumā, īstenojot dažādas nodarbības skolas audzēkņiem, kas ietver karjeras vadības prasmju apguvi un attīstīšanu, savu interešu un spēju apzināšanos, konkurētspējas paaugstināšanu darba tirgū.

            Pirmajās nodarbībās 16. un 23. janvārī piedalījās GV1-2 grupas meitenes, kuras apgūst grāmatvedības programmu un kurām daļai jau ir gan darba pieredze, gan savi uzņēmumi, līdz ar to varēja veidoties laba un radoša  sadarbība, izmantojot savu esošo pieredzi un zināšanas.  Pateicoties karjeras konsultantes R. Kočānes profesionalitātei un prasmēm, kā arī audzēkņu ieinteresētībai, nodarbības bija ļoti piesātinātas un produktīvas. Pirmā reize vairāk tika orientēta uz sevis apzināšanās aktivitātēm,  piemērotāko profesiju atrašanu ar karjeras testu palīdzību, bet otrajā tika analizēta situācija  darba tirgū,  noskaidrotas šī brīža pieprasītākās un izzūdošās profesijas un sniegta informācija par pieejamo informāciju NVA mājas lapā.  Esam jau vienojušies par nākošo nodarbību, kas  būs orientēta uz darba meklēšanas procesu, kurā tiks apgūtas CV un motivācijas vēstules rakstīšanas metodes.

Tuvākā tikšanās gaidāma jau 6. februārī, kad karjeras plānošanas prasmes apgūs arī  1. kursa audzēkņi.

            Izvērtējot nodarbībās iegūto, meitenes atzīst, ka šādas nodarbības ir ļoti nepieciešamas, jo ļauj atklāt gan sev piemērotākās profesijas, gan darba tirgus tendences pasaulē un Latvijā, kā arī uzzināt par tālākizglītības iespējām arī pēc 25 gadu vecuma sasniegšanas.

 Aira Rudzīte atzīst: “Man šķiet, ka  šīs karjeras konsultācijas bija noderīgas, jo tas vēlreiz deva pārliecību, ka pašreiz mācos tieši to, kas pēc profesionālā testa bija  man arī visatbilstošākais.”

Ieva Ungure: “Karjeras izglītības stundas ir bijušas ļoti noderīgas. Iepazinām interesantu veidu, kā noteikt savu personības tipu, kādas būtu tās profesijas, ko labāk izvēlēties.”

Laura Bosakova:” Karjeras izglītības stundas man ļoti patika, tās bija svarīgas un nozīmīgas. Ieguvu  vērtīgu informāciju izpildīto testu rezultātā. Šādas nodarbības ir ļoti vērtīgas, ko vērts apmeklēt.

Paldies Ramonai Kočānei un ar nepacietību gaidām turpmākās tikšanās reizes!

tn laimrota

Pedagogs karjeras konsultants Laimrota Surska

 

Šonedēļ PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” Komercdarbības nodaļas audzēkņiem projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros notika vairāki karjeras attīstības atbalsta pasākumi.

23. janvārī jauniešiem, kas apgūst profesiju Loģistikas darbinieks, bija iespēja piedalīties Google.com aplikācijas meistarklasē “ESI PIEEJAMS VISUR!”. radot audzēkņiem izpratni  par attālinātas komunikācijas iespējām vadot uzņēmumu. Pasākuma mērķis bija izzināt kā digitālās tehnoloģijas ietekmē uzņēmuma  konkurētspēju, kā arī noskaidrot, kādas digitālās prasmes svarīgi apgūt katram jaunajam profesionālim, lai veiksmīgi startētu darba tirgū. GL2-1 grupas audzēkne Alise Pole pēc nodarbības atzīst: „Pasākums ļāva apgūt daudzas noderīgas un laiku ekonomējošas prasmes, kuras pavisam noteikti nākotnē nevar nepielietot ikdienā!”.

Šajā dienā Biznesa augstskolā TURĪBA jauniešiem, kas apgūst klientu apkalpošanas speciālista profesiju, notika praktisks seminārs “ES – TOPOŠAIS KLIENTU APKALPOŠANAS SPECIĀLISTS”.  Semināra mērķis bija noskaidrot, kādas profesionālās zināšanas un prasmes būs īpaši svarīgas, uzsākot darbu  šajā profesijā. Jaunieši pilnveidoja zināšanas par biroja darba organizēšanu un prasmi veidot pozitīvu komunikāciju ar klientiem un kolēģiem.          

Savukārt 25. janvārī arī sadarbībā ar Biznesa augstskolu TURĪBA notika meistarklase audzēkņiem, kas apgūst komercpakalpojumu darbinieka profesiju, “UZŅĒMUMA VADĪTĀJS – KOUČS”, lai iepazītu vadītāja profesiju, tās saturu un uzdevumus. Īpaša vērība tika pievērsta koučingam kā vadītāja darba instrumentam. Audzēkņi uzzināja koučinga būtību un lomu organizācijas mērķu sasniegšanā. Meistarklase atklāja koučinga nozīmi sevis izzināšanā, cilvēka pašattīstībā un veiksmīgas karjeras veidošanā.

tn KOMERCDARBIBA KARJERA

Pedagogs – karjeras konsultants Solveiga Keistere

 2017. gada 6. aprīlī no plkst. 16.00 līdz 17.20 būs Karjeras pēcpusdiena Transporta un sakaru institūtā. Tā būs iepazīšanās ar augstskolas izglītības programmām, aprīkojumu, būs iespēja noklausīties J. Priedes stāstu par karjeras izglītību (skat. pielikumā programma). Aicināti piedalīties tie jaunieši, kurus tas interesē. Pieteikšanās termiņš līdz 04.04.2017 pie RVT psiholoģes Zaigas Kriķes.

Braukšana uz pasākumu no Rīgas Valsts tehnikuma notiks ar sabiedrisko transportu (tramvajs Nr.7 plkst. 15.17 vai 15.26) vai katrs individuāli.

kdienas

 

Latvijas Reitingi