+371 67324146

Uzsākts pirmais maza mēroga partnerības projekts

2024. gada 1. februārī tika uzsākts Erasmus+ Maza mēroga partnerības projekts “Tools and techniques for a better choice of profession”, Nr. 2023-2-LV01-KA210-VET-000174014. Projekta ideja ir saistīta ar to, ka lielai daļai jauniešu un īpaši jauniešiem ar mācīšanās grūtībām ir diezgan sarežģīti izvēlēties mācību virzienu un profesiju atbilstoši savām interesēm, spējām un talantiem. Neatbilstoša mācību virziena un profesijas izvēle var negatīvi ietekmēt jauniešu interesi par profesionālajiem priekšmetiem, to apguvi, sekmes, eksāmenu rezultātus, kā arī atsevišķos gadījumos var ietekmēt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Projekta partneru valstīs pārsvarā ir pieejami pa maksu dažādi karjeras pašizpētes testi, kas kavē to plašu izmantošanu. Projekta laikā (15 mēnešos) tiks izstrādāts bezmaksas digitāls karjeras pašizpētes tests, kas būs pieejams Internetā ikvienam interesentam. Tiks izstrādāta arī  galda spēle ar kārtīm kā atbalsta instruments karjeras konsultantiem darbam ar jauniešiem, kuriem ir mācīšanās grūtības, kā arī rokasgrāmata, kas paskaidros, kā to izmantot.

Jāatzīmē, ka atbilstoša un veiksmīga karjeras izvēle ir svarīga, jo tai ir būtiska ietekme uz jauniešu dzīvi, gandarījumu par darbu un labklājību. Tāpēc ir svarīgi atrast karjeru, kas atbilst jauniešu spējām, viņu stiprajām pusēm, esošajām zināšanām, interesēm un vēlmēm. Īstenojot projektu, visi projekta partneri ir motivēti izstrādāt nepieciešamos karjeras un profesijas atbalsta nodrošināšanas rīkus, lai jaunieši varētu noskaidrot atbilstošāko karjeras un profesijas  jomu. Jaunieši paši un kopā ar karjeras konsultantiem, izmantojot izstrādātos karjeras rīkus, izpētīs savas intereses, darba vērtības un mērķus, savas stiprās  un vājās puses, ņemot vērā mācīšanās grūtības, lai noteiktu piemērotākās karjeras un profesijas  jomas. Rezultātā var palielināties interese par profesionālo mācību priekšmetu apguvi, motivācija, iesaistīšanās pakāpe mācību procesā, prasmju un talantu optimāla izmantošana, personības piepildījums un gandarījums par izvēlēto profesionālo izglītību un karjeru. 

Projektā augstāk minētos karjeras un profesijas atbalsta nodrošināšanas rīkus izstrādās partneri no Tartu Vocational College Igaunijā, State secondary school for education and rehabilitation „Partenija Zografski“ Ziemeļmaķedonijā un Rīgas Valsts tehnikums Latvijā. 

Dalīties

Jaunākās publikācijas

Latvijas Meža dienas 2024

Ideja brīvdienām! Piektdien un sestdien kopā ar ģimeni un draugiem dodies uz meža festivālu Latvijas Meža dienas 2024. Piedalies izzinošās un izklaidējošās aktivitātēs – būs