+371 67324146

Teacherresilience (SKOLOTSPĒKS)

Viduvējs skolotājs stāsta.

Labs skolotājs izskaidro. Ļoti labs skolotājs demonstrē. Izcils skolotājs iedvesmo…

Viljams Artūrs Vords

Bieži sabiedrībā dzirdam vārdus ‘’skolotāja darbs ir misija’’, tikai tas, kurš ir uzņēmies šo pienākumu, spēj pateikt, cik tas ikdienā ir nopietns izaicinājums. Mēs esam atbildīgi par nākamo paaudzi, par mūsu bērniem, mazbērniem, sabiedrību kopumā.

Nākotne būs drošās rokās, ja šodien stiprināsim skolotājus. Laimīgs, harmonisks, un radošs skolotājs ir tāds, kuram ir iekšējie resursi cita cilvēka pilnveidei, izaugsmei.

Rīgas Valsts tehnikums domā par skolotāju stiprināšanu, atbalstīšanu un iedvesmošanu, jo sadarbībā ar Latvijas Universitātes Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāti ir iesaistījies Erasmus+ projektā “Atbalsts skolotāju pielāgošanās spējām nodrošināt kvalitatīvas tiešsaistes mācības” (Nr.2020-1-LV01-KA226-SCH-094599).

Liels paldies tehnikuma skolotājiem- D.Barkānei, E.Čivkulei- Šņepstei, I.Dūdelei, I.Rudakai, A.Umbraško, E.Loginai, S.Alksnei, E.Sniedziņai, I.Maļinovskai, I.Holstei, L. Surskai, D. Tiesnesei, B.Purlicai, J.Markum, kuri piedalījās programmas aprobācijā. Projekta norises laikā tika sarakstīta elektroniska grāmata ,,Skolotāja dzīvesspēks’’ (autore A.Plaude).

Projekts ilga ir no 2021.gada 01. aprīļa līdz 2023. gada 31. martam, tā darbības laikā digitālajā platformā tika radīts vingrinājumu kopums, kurā iespējams kopā ar profesionāli piedalīties dažādos personības stiprināšanas vingrinājumos- apzinātība, stresa vadība, psihoemocionālā labizjūta, pozitīvā domāšana un septiņi soļi dzīvesspēkam, kopskaitā 20 vingrinājumi un grāmata ir apskatāmi RVT mājas lapas sadaļā ,,Pedagogiem’’.

Dzīvesspēka vingrinājumus iespējams apskatīt tiešsaistes saitē:

https://www.teacherresilience.lu.lv/materiali/apzinatibas-vingrinajumi/

Grāmata ,,Skolotāja Dzīvesspēks’’ ( A.Plaude ) apskatāma saitē:

https://www.rvt.lv/wp-content/uploads/2023/03/Dzivesspeks13.03.pdf

Projekts tuvojas noslēgumam, 27.martā notika sasniegto rezultātu analīze un diskusija par turpmākajiem plāniem. Pienācis laiks domāt, kā šo materiālu popularizēt visas Latvijas pedagogu vidē. Ja Jums ir idejas, lūdzu, rakstiet zaiga.krike@rvt.lv, tikai kopā spējam stiprināt pedagogus un veidot harmonisku sabiedrību!

Dalīties

Jaunākās publikācijas