+371 67324146

Iespējas un ieguvumi, iesaistoties pieaugušo izglītībā

Līdz 24. februārim atvērta 7. pieteikšanās kārta Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).
Lai informētu tehnikuma vecākus par iespējām, kuras sniedz iesaistīšanās pieaugušo izglītībā, karjeras konsultante Solveiga Keistere sadarbībā ar Pieaugušo izglītības centra Izglītības metodiķi Guntaru Lobu š.g. 16.februārī organizēja tiešsaistes informatīvu tikšanos. Sarunas laikā vecākiem bija iespēja saskatīt pieaugušo izglītības priekšrocības un personisko nozīmi, ieguvumus no tās sev un citiem, noskaidrot ārējos šķēršļus un barjeras, kas varētu apgrūtināt iesaistīšanos pieaugušo izglītībā. Izglītības metodiķis informēja tehnikuma vecākus par konkrētiem pieaugušo izglītības virzieniem un procesa priekšrocībām. Savukārt, karjeras konsultante aicināja vecākus būt par piemēru saviem bērniem, mācoties pašiem, radīt motivāciju jauniešos novērtēt mūžizglītības nozīmi.

Dalīties

Jaunākās publikācijas