PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 16. oktobrī Valsts izglītības satura centrā (VISC) Strūgu ielā 4 norisinājās pirmais ievadseminārs Eiropas Savienības Erasmus+ KA2 aktivitātes 2015./2017.m.g. projekta This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. dalībskolu pedagogiem, kurā ir iesaistījies PIKC „Rīgas Valsts tehnikums”. Tehnikumu pārstāvēja Projektu nodaļas vadītāja Sandra Bidzāne kā arī pasniedzēji Aiva Dambīte un Sandis Breiers. Projekta galvenais mērķis ir iepazīstināt ar zaļo ekonomiku saistītiem mācību resursiem un saskaņā ar jauniem profesiju profiliem sniegt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem zināšanas par ilgtspējīgu enerģijas pārvaldību. Saskaņā ar pieeju „mācīšanās darot”, jaunieši, enerģijas sektora ekspertu vadībā pētīs savas skolas ēku energoefektivitāti, izveidos rīcības plānu tās uzlabošanai un piedalīsies dažādās neformālās izglītības aktivitātēs. Tehnikuma četru ēku energoefektivitāti kopumā pētīs četri audzēkņu kursi, katrs sava pasniedzēja vadībā.

Informācija par projektu skatīt šeit.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. īstenošanā">

Ar Eiropas Savienības (ES) atbalstu 2013. gadā tika uzsākts projekts „Goerudio - mācīšanās procesa vadība pedagoģijas zinātnē” (projekta nr. 543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4- KA4MP). Tā ir Eiropas skolotāju un skolēnu mācīšanās apvienība, kas mēģina risināt Eiropas izglītības sistēmas problēmjautājumus. Projektā piedalās 7 valstis.

Projektu vada PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” un to finansē Eiropas Savienības Mūžizglītības – transversālās programmas - daudzpartneru aktivitātes 4 ietvaros. Projekta uzraudzību veic Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (EACEA).

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci mobilitātes projekta Nr. 2013-1-LV1-LEO01-05310 ietvaros aicina pieteikties izglītības programmas „Ķīmijas tehnoloģija” 3. kursa audzēkņus kvalifikācijas praksei Vācijā, Drēzdenē, laika posmā no 12.10.–09.11.2014.

 Kritēriji pretendentiem:

• sekmes vispārējos un profesionālajos mācību priekšmetos;

• uzvedība;

• komunikabilitāte un atvērtība pret

Šogad augustā jau apritēs gads, kopš Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments sadarbībā ar partneriem īsteno Eiropas Savienības Mūžizglītības programmā Comenius apakšprogrammas aktivitātē „Reģionālās partnerības” projektu „Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā: skolas neapmeklētības prevencija”.

Skolu neapmeklētībai ir nozīmīga ietekme uz skolēnu turpmāko iekļaušanos darba tirgū un savas dzīves

 

Pārrobežu projekts- apmācība sauszemes transporta tīklā un loģistikā

"Zilās apkaklītes"

ELRII – 465  - LogOnTrain -

Īss projekta kopsavilkums

Vairākums uzņēmumu pierobežas apgabalos ražo preces un piedāvā pakalpojumus vietējam tirgum. Pārrobežu saiknes starp uzņēmumiem ir nepietiekami attīstītas, lai gan pieejami ir vairāki ceļu un dzelzceļa savienojumi projekta teritorijā. Galvenais iemesls zināmai atpalicībai pārrobežu tirdzniecībā ir tas, ka jūtams  kvalificēta

Latvijas Reitingi