PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Projekta „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā”, Nr.4.2.1.2/17/I/021, īstenošanas progress (03.04.2018)

Turpinās projekta Nr.4.2.1.2/17/I/021 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā” ietvaros paredzēto aktivitāšu īstenošana.

Atklāta konkursa “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā”, id.Nr.RVT 2018/9, rezultātā par uzvarētāju atzīta SIA “BūvKORE”, ar kuru š.g. 10.jūlijā tika parakstīts līgums par būvdarbu veikšanu.

Uz šo brīdi ir uzsākti Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkas Kronvalda bulvārī 1A energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, ar paredzamo izpildes termiņu – 6 mēneši. Būvuzraudzību nodrošina SIA “Intergeo Baltic” un autoruzraudzību nodrošina SIA “RBD”.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/021

30.07.2018.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” 2017.gada 28.decembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā.

esf2018

Projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā” mērķis ir profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" mācību korpusa ēkas Zeļļu ielā 9 energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, veicot pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot ēkas nesiltināto fasāžu renovāciju atbilstoši izstrādātajam projektam, ēkas energosertifikātam un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” projekta ietvaros plāno veikt šādas darbības:

 • ēkas sienu un cokola siltināšanu;
 • jumta pārseguma paneļu siltināšanu;
 • veco logu maiņu pret jauniem logu blokiem, visas logu ailas siltinot;
 • veco ārdurvju maiņu pret jauniem alumīnija durvju blokiem, visas durvju ailas siltinot;
 • pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, uzstādot jaunus radiatorus un termoregulatorus;
 • siltummezgla izbūvi.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 1 036 000,00, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 880 600,00 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 155 400,00.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās PIKC "RVT" mācību korpusa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/019

 

03.01.2018.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” 2017.gada 29.decembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu dienesta viesnīcas ēkai Zeļļu ielā 8, Limbažos, Limbažu novadā.

esf2018

Projekta mērķis ir Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" dienesta viesnīcas ēkas Zeļļu ielā 8 energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, veicot pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot ēkas nesiltināto fasāžu renovāciju atbilstoši izstrādātajam projektam, ēkas energosertifikātam un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” projekta ietvaros plāno veikt šādas darbības:

 • ēkas sienu un cokola siltināšanu;
 • jumta pārseguma paneļu siltināšanu;
 • veco logu maiņu pret jauniem logu blokiem, visas logu ailas siltinot;
 • veco ārdurvju maiņu pret jauniem alumīnija durvju blokiem, visas durvju ailas siltinot;
 • pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, uzstādot jaunus radiatorus un termoregulatorus;
 • siltummezgla izbūvi.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 350 000,00, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 297 500,00 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 52 500,00.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās PIKC "RVT" dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/020

03.01.2018.

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra un profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” 2017.gada 29.decembrī parakstīja vienošanos par Eiropas Savienības fondu projekta īstenošanu, paredzot energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu mācību korpusa ēkai Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā.

esf2018

Projekta mērķis ir Profesionālās izglītības kompetences centra "Rīgas Valsts tehnikums" mācību korpusa ēkas Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā energoefektivitātes paaugstināšana, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, veicot pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, veicot ēkas nesiltināto fasāžu renovāciju atbilstoši izstrādātajam projektam, ēkas energosertifikātam un ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” projekta ietvaros plāno veikt šādas darbības:

 • ēkas sienu siltināšanu;
 • jumta pārseguma paneļu siltināšanu;
 • veco logu maiņu pret jauniem logu blokiem, visas logu ailas siltinot;
 • veco ārdurvju maiņu pret jauniem alumīnija durvju blokiem, visas durvju ailas siltinot;
 • pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, uzstādot jaunus radiatorus un termoregulatorus;
 • siltummezgla izbūvi;
 • paceļamo vārtu uzstādīšanu.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 743 000,00, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 631 550,00 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 111 450,00.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās PIKC "RVT" mācību korpusa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanu, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/021

03.01.2018.

Latvijas Reitingi