PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Klientu apkalpošanas speciālists

Klientu apkalpošanas speciālists

Izglītības programmā tiek gatavoti kvalificēti klientu apkalpošanas speciālisti, kas strādā dažādu nozaru uzņēmumos, informē esošos un potenciālos klientus par uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem, piedalās mārketinga pasākumos, lieto specializētās datorprogrammas un elektroniskus sakaru līdzekļus klientu apkalpošanas procesa nodrošināšanā un dokumentēšanā, veic sniegto pakalpojumu finanšu operācijas, aizpilda finanšu dokumentus un izstrādā dažāda veida pārvaldes dokumentus.