PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

- Grāmatvedis

Grāmatvedis

Apgūstot izglītības programmas „Grāmatvedība” teorētiskās zināšanas, var strādāt par bilancspējīgu grāmatvedi, ekonomistu, tirgvedības speciālistu (menedžeri) uzņēmumos, iestādēs un organizācijās, izmantot progresīvu pieredzi un darba metodes savā profesionālajā darbībā. Grāmatvedis veic finansu operāciju pilnu uzskaiti, gatavo finansu pārskatus, apkopo, analizē statistikas un uzņēmuma finansiālās darbības rādītājus, seko LR likumu un citu normatīvo aktu ievērošanai un piemērošanai grāmatvedības jomā.