PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

- Transporta pārvadājumu komercdarbinieks
- Komercpakalpojumu darbinieks

Transporta pārvadājumu komercdarbinieks

Apgūstot izglītības programmas „Komerczinības” terētiskās un praktiskās zināšanas var strādāt par transporta pārvadājumu komercdarbinieku, vadīt nelielu transporta pārvadājumu uzņēmumu, veikt uzņēmumos darba organizācijas, realizācijas tiesiskos, finansiālos, muitas darījumus, grāmatvedības uzskaiti, nodarboties ar komercdarījumiem, veikt dokumentu sagatavošanu un noformēšanu.

Komercpakalpojumu darbinieks

Komercpakalpojumu  darbinieks var strādāt  uzņēmumu struktūrnodaļās, kas nodarbojas ar pircēju apkalpošanu, tirgus izpēti, reklāmu,  sagādi,  projektu  izstrādi un vadību. Viņa tiešie pienākumi ir darbs ar pircējiem un piegādātājiem, tirgus analīze, lietvedības dokumentu un grāmatvedības pirmdokumentu sastādīšana.