+371 67324146

SoftMob projekta rezultātu izplatīšanas pasākums

Rīgas Valsts tehnikums projekta SoftMob Nr. 2019-1-ES01-KA202-064119  ietvaros rīkoja projekta izplatīšanas pasākumus Liepājas Valsts tehnikumā, Ventspils tehnikumā, Jelgavas tehnikumā, Daugavpils Būvniecības tehnikumā un Daugavpils tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā.

Kopā tika rīkoti pieci pasākumi, kuru mērķis bija pastāstīt par projektu, tā aktivitātēm un, protams, par projekta rezultātu jeb platformu, kas atvieglo mobilitātes organizēšanas un vadīšanas procesu.

Pirmā vizīte norisinājās 2022. gada 19. jūnijā, kad Rīgas Valsts tehnikuma projektu nodaļas vadītāja Sandra Bidzāne, projektu galvenā speciāliste Arita Ošiņa un projektu speciāliste Anastasija Soloveičika pastāstīja gan par projektu, tā mērķiem, uzdevumiem, mērķa grupām, gan par platformu, kas palīdz projektu vadītājiem, kas nodarbojas ar mobilitātes braucieniem.

Otrā vizīte bija 2022. gada 20. jūnijā, kur projektu nodaļas pārstāvji viesojās Ventspils tehnikumā. Pasākuma laikā ne tikai bija iespējams uzzināt visu par projektu, bet arī praktiski iemācīties kā strādāt ar platformu un ievadīt visus nepieciešamos datus.

Trešā vizīte notika 2022. gada 7. jūnijā Jelgavas tehnikumā. Tehnikuma projektu speciālisti un darbinieki tika iepazīstināti ar projektu, kā arī praktiski veica platformas izpēti un datu ievadi. Pasākuma dalībnieki atzina, ka pirmajā brīdī šķiet, ka jāpatērē daudz laika, lai ievadītu visu nepieciešamo informāciju, taču vēlāk atzina, ka daudzas lietas platforma saglabā un otrreiz to ievadīt nav nepieciešams. Pasākuma dalībnieki arī atzīmēja, ka labprāt mēģinātu izmantot šo platformu kopā ar saviem ārzemju partneriem.

Ceturtā vizīte norisinājās 2022. gada 30. jūnijā Daugavpils Būvniecības tehnikumā. Projektu nodaļas vadītāja Sandra Bidzāne izstāstīja par īstenotajiem projektiem, tajā skaitā par projektu SoftMob, savukārt, projektu nodaļas speciāliste Anastasija Soloveičika praktiski darbojās ar pasākuma dalībniekiem. Katram dalībniekam bija izveidota piekļuve projekta platformai un katrs varēja ievadīt visu nepieciešamo informāciju un datus. Noslēgumā bija diskusijas par platformas izmantošanas priekšrocībām un iespējām to izmantot kopā ar ārzemju partneriem

Noslēdzošā vizīte norisinājās 2022. gada 1. jūlijā Daugavpils tehnoloģiju un tūrisma tehnikumā. Pasākuma mērķis bija pastāstīt par projektu, tā aktivitātēm un, protams, par projekta rezultātu jeb platformu, kas atvieglo mobilitātes organizēšanas un vadīšanas procesu. Projektu nodaļas vadītāja Sandra Bidzāne izstāstīja par īstenotajiem projektiem, tajā skaitā par projektu SoftMob, savukārt projektu nodaļas speciāliste Anastasija Soloveičika  darbojās praktiski ar pasākuma dalībniekiem, kuriem tika dota iespēja iemācīties strādāt ar platformu un ievadīt visus nepieciešamos datus, kā arī saprast, cik lielā mērā platforma atvieglo projektu vadītāju darbu.

Dalīties

Jaunākās publikācijas