PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

PIKC Rīgas Valsts tehnikums  2017. gada oktobrī ir noslēdzis sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

projektsizaugsme

Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2017./2018. mācību gadam skatīt šeit


Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāns 2018./2019. mācību gadam skatīt šeit.

Latvijas Reitingi