PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

PuMPuRS šīs sezonas pirmajā raidījumā Klase būs par Rīgas Valsts tehnikumu un audzēkni Nikitu.
Raidījums “Klase”, svētdienās, Latvijas televīzijas 1. kanālā, plkst. 13:30.
Raidījumu atkārtojumā skaties trešdienās, Latvijas televīzijas 1. kanālā, plkst. 22:30
Tātad 2019. gada 1. septembrī esiet laipni aicināti skatīties raidījumu Klase LTV plkst. 13.30!

Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", sabiedrībā vairāk pazīstams ar nosaukumu PuMPuRS, PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” īsteno kopš 2017.gada, noslēdzot līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu, kurš ir projekta galvenais koordinators.

PuMPuRS galvenais uzdevums ir sniegt individuālu atbalstu tiem skolēniem, kuriem tiek identificēts kāds no priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riskiem un mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kuri priekšlaicīgi pārtrauc mācības, neiegūstot izglītību.

Šajā mācību gadā Rīgas Valsts tehnikumā kopumā Individuālā atbalsta pasākumi - mācību darba risku mazināšanai - individuālās konsultācijas mācību priekšmetos, ekonomisko risku mazināšanai - kompensējot sabiedriskā transporta biļetes, nodrošinot pilnvērtīgu uzturu sniegti 10% tehnikuma audzēkņiem.

Rīgas Valsts tehnikuma audzēkņi piedalījās raidījuma “KLASE” veidošanā, turpretim pedagogi apmeklēja supervīziju, kurā tika diskutēts par to, kas apgrūtina projekta īstenošanu izglītības iestādē un meklētas atbildes uz šiem jautājumiem.

PIKC  “Rīgas Valsts tehnikums”

 projekta koordinatore Ieva Dorila,

Audzināšanas  nodaļas izglītības metodiķe.

Tālrunis: 28809496

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pumpurs

Rīgas Valsts tehnikums no 2017. gada 6. septembra ir kļuvis par sadarbības partneri Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai", lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu. Paredzēts iesaistīt vismaz 80 % pašvaldību, aptverot 614 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes. Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem, lai laikus identificētu bērnus un jauniešus ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu. Skolotājiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbam ar jauniešiem, tiks izstrādāti arī metodiskie līdzekļi. Tiks veidota vienota datu bāze, kas nodrošinās regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un skolas līmenī par identificētajiem skolēniem un audzēkņiem ar risku pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas, pirmkārt, sniegs pilnvērtīgu statistiku un, otrkārt, ļaus ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti. Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs.

Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmas diagnostiku, lai novērstu samilzušu situāciju risināšanu, kas prasītu daudz vairāk resursu un varētu būt mazāk efektīva.