PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

esfK2

Projekta “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” mērķis ir profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana, nodrošinot mācību vides atbilstību tautsaimniecības nozaru attīstībai un uzlabojot profesionālās izglītības pieejamību.

Projekta ietvaros plānotās darbības ir tieši vērstas uz šī mērķa izpildi, modernizējot izglītības procesam nepieciešamo materiāli tehnisko bāzi atbalstāmajās prioritārajās izglītības programmās un uzlabojot izglītības iestādes infrastruktūru.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Rīgas Valsts tehnikums” kopā ar sadarbības partneri – Valsts izglītības attīstības aģentūru - plāno veikt šādas darbības:

  • metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūves darbus;
  • dienesta viesnīcas jaunbūves celtniecības darbus;
  • multifunkcionālas zāles jaunbūves celtniecības darbus, āra sporta laukumu būvniecības darbus, kā arī teritorijas labiekārtošanu;
  • mācību korpusu Noliktavas ielā 2, Rīgā, Krišjāņa Valdemāra ielā 1C, Rīgā un Kronvalda bulvārī 1A, Rīgā atjaunošanas darbus;
  • nepieciešamo iekārtu un aprīkojuma iegādi prioritāro izglītības programmu – “Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana”, “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Dzelzceļa pakalpojumi”, “Enerģētika un elektrotehnika”, “Autotransports”, “Ķīmijas tehnoloģija”, “Datorsistēmas” un “Programmēšana” - īstenošanai.
  • Projekts tiks īstenots Rīgā, projekta īstenošanas ilgums - no 2017.gada 01.marta līdz 2020.gada 31.jūlijam (kopā 41 mēnesis), ar projekta īstenošanu saistītās darbības uzsāktas 2016.gada 01.augustā.

Projekta kopējās izmaksas – EUR 10 550 983, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – EUR 8 968 335,55 un valsts budžeta līdzfinansējums – EUR 1 582 647,45.

Balstoties uz projektā paredzētajām darbībām, projekta īstenošana nodrošinās profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” infrastruktūras pilnveidošanu un darba tirgus prasībām atbilstoši kvalificētu speciālistu sagatavošanu, sekmējot Latvijas tautsaimniecības konkurētspējas pieaugumu un eksportspējas palielināšanos. 

Projekta numurs: Nr.8.1.3.0/16/I/015

 

Publicēts:  07.04.2017.

 

Latvijas Reitingi