PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Publicēts 14.06.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs -
Adrese: Talsu novads, Laidzes pagasts, Laidze
Ražošanas (izlaiduma) gads - 1985
Cita objektu raksturojoša informācija
Kustamo mantu var apskatīt sazinoties ar struktūrvienības vadītāju Baibu Purlicu 27808440.
Krāsa-balta, degviela - dīzeļdegviela, sliktā tehniskā stāvoklī.
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 28.06.2019
Laiks: 10:00
Izsole notiek Rīgas Valsts tehnikumā (reģistrācijas Nr.90000281996) Rīgā, Kr.Valdemara ielā 1c. Iesniegt pieteikumu izsolei, kā arī saskaņot objekta apskates laiku var sazinoties pa telefonu: 20370670.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: mutiska
Citi nosacījumi
Par nosolīto objektu jānorēķinās divu nedēļu laikā, maksājumus veicot pilnā apmērā euro. 
Valsts kase
Rīgas Norēķinu centrs
Kods: TRELLV22
Konta Nr.
LV70TREL2150223009000
Pēdējā dalībnieku reģistrācijas diena: 28.06.2019 9:00
Objekta apskates vieta un laiks
Talsu novads, Laidzes pag., Laidze, PIKC RVT struktūrvienība.
Kontakti
Rīgas Valsts tehnikums
Juris Gurčenoks
20370670
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Cena
Cena - 981,00 EUR