PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Nomas piedāvājumi

Iznomā
Rīga, Kundziņsalas 7. šķērslīnija 1 1
Zemes gabala platība - 6440 m2
0,30 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 03.04.2019


Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 096 0172
Būvju/telpu platība - 1847.9 m2
Zemes gabala platība - 6440 m2
Telpu grupas apzīmējums - 001 - 005
Maksimālais nomas termiņš - 12.04.2034
Stāvs: 1 - 2 no 2
Cena - 0,30 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
554,37 EUR (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
913,12 EUR gadā (bez PVN)
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 10.04.2019
Laiks: 10:00
Kr.Valdemara iela 1c, Rīga, LV-1010, 221 kab.(kanceleja)
Piedāvajumu iesniegt aizlīmētā un apzīmogotā konvertā.
Atkārtotā izsole
Izsoles veids: rakstiska


Citi iznomāšanas nosacījumi
Nī nodoklis par zemi un ēkām tiek maksāts papildus nomas maksai pēc piestādītā rēķina.
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
Rīgas Valsts tehnikums
Juris Gurčenoks
20370670
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lietošanas mērķis
Citas ēkas un būves
Cena
Cena - 0,30 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 554,37 EUR (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 913,12 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 10.04.2019

 

Lēmums:

Slēgt līgumu ar Nodibinājumu "Tautas palīdzības fonds"

Nomas maksa par objektu 560 EUR mēnesī
Nomas maksa par zemi 920 EUR gadā

Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
0,30 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 01.03.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 096 0172
Būvju/telpu platība - 1570.3 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 11.03.2034
Stāvs: 1 - 2 no 2
Cena - 0,30 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
471,09 EUR (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
0,01 EUR gadā (bez PVN)
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 08.03.2019
Laiks: 10:00
Kr.Valdemāra iela 1c, Rīga, 221 kab.
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu
Kontakti
Rīgas Valsts tehnikums
Juris Gurčenoks
20370670
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lietošanas mērķis
Citas ēkas un būves
Cena
Cena - 0,30 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 471,09 EUR (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 0,01 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 08.03.2019

Bez rezultāta)

Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
0,30 EUR/m2
mēn (bez PVN)
Publicēts 01.03.2019
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 0100 096 0172
Būvju/telpu platība - 259.1 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 11.03.2034
Stāvs: 1 no 1
Cena - 0,30 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
77,73 EUR (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā
0,01 EUR gadā (bez PVN)
Informācija par izsoli/konkursu
Datums: 08.03.2019
Laiks: 10:00
Kr.Valdemāra iela 1c, Rīga, 221 kab.
Pirmā izsole
Izsoles veids: rakstiska
Citi iznomāšanas nosacījumi
Objekta apskates vieta un laiks
Iepriekš vienojoties ar zemāk norādīto kontaktpersonu


Kontakti
Rīgas Valsts tehnikums
Juris Gurčenoks
20370670
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Lietošanas mērķis
Citas ēkas un būves
Cena
Cena - 0,30 EUR /m2, mēn. (bez PVN)
------
Nosacītā nomas maksa mēnesī par objektu kopā 77,73 EUR (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par zemi gadā 0,01 EUR (bez PVN)
Pieteikties izsolei līdz 08.03.2019

Bez rezultāta)

Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Publicēts 03.04.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 8868 007 0124
Būvju/telpu platība - 221.70 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 31.12.2019
Stāvs: 1 no 1
Cena - 0,31 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
68,73 EUR (bez PVN)

Plašāku informāciju skatīt šeit.

Publicēts 07.03.2018
Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 8868 007 0124
Būvju/telpu platība - 248.2 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 30.06.2019
Stāvs: 2 - 4 no 4
Cena - 1,93 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā - 
479,03 EUR (bez PVN)

Publicēts 15.02.2018.

Nekustamā īpašuma kadastra numurs - 8868 007 0124

Būvju/telpu platība - 221.70 m2
Zemes gabala platība - proporcionāli telpu platībai
Maksimālais nomas termiņš - 31.12.2019
Stāvs: 1 no 1
Cena - 0,31 EUR/m2 mēn (bez PVN)
Nosacītā nomas maksa par objektu kopā -
68,73 EUR (bez PVN)

Plašāku informāciju skatīt šeit.

 

Bez rezultāta.