PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Latvijas skolēni un studenti vecumā no 18 līdz 24 gadiem aicināti piedalīties eseju konkursā “Mans ieguldījums drošai un vienotai Eiropai”. Konkursu rīko Saeimas Eiropas lietu komisija.
Konkurss tiek rīkots, lai motivētu jauniešus aktīvi līdzdarboties Latvijas un Eiropas politiskajos procesos, veicinātu izpratni par Eiropas Savienību un tās nozīmi ikviena cilvēka dzīvē, kā arī attīstītu interesi par drošības, migrācijas un ekonomiskajiem jautājumiem, valstu sadarbību un kopīgajām vērtībām.
“Mēs katrs atsevišķi un visi kopā veidojam telpu, kurā dzīvojam. Mūsu attieksme un rīcība nosaka to, kāda ir tā vieta, kuru saucam par mājām. Mēs tās iekārtojam pēc savas sapratnes un patikas, uzturam kārtībā, un, ja nepieciešams, remontējam. Bet māju sajūtai piemīt mainīgs mērogs. Mūsu mājas var būt noteiktā ielā, noteiktā pilsētā vai novadā - Latvijā. Tāpat mūsu mājas ir Eiropā, tādēļ mūsu attieksme veido arī Eiropu,” uzsver Saeimas Eiropas lietu komisijas priekšsēdētāja Lolita Čigāne un aicina jauniešus, piedaloties eseju konkursā, izmantot iespēju paust viedokli un dalīties pārdomās par aktuālajām norisēm Eiropas Savienībā un to ietekmi uz Latvijas attīstību.
Konkursa dalībnieki tiks aicināti uz Saeimu 9.maijā – Eiropas dienā. Konkursa trīs labāko darbu autoriem būs iespēja viesoties Eiropas Parlamentā Beļģijas galvaspilsētā Briselē.
Jaunieši esejas konkursam “Mans ieguldījums drošai un vienotai Eiropai” aicināti iesūtīt līdz šī gada 21.aprīlim. Esejas jāsūta Saeimas Eiropas lietu komisijai uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.." style="color: #000000;">This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Darbus vērtēs Saeimas Eiropas lietu komisijas pārstāvji un Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas profesore Žaneta Ozoliņa. Darbu vērtēšanā tiks ņemts vērā radošums, argumentu oriģinalitāte un spēja tos pamatot, kā arī esejas atbilstība tematam un prasībām.
Rezultāti tiks paziņoti šī gada 6.maijā Saeimas mājaslapā www.saeima.lv, kā arī uzvarētāji tiks informēti personīgi.
Ar konkursa nolikumu un Eiropas lietu komisijas priekšsēdētājas aicinājumu var iepazīties http://www.saeima.lv/prese/2016/konkurss.

Avots: http://saeima.lv/lv/aktualitates/saeimas-zinas/24552-aicina-jauniesus-piedalities-eiropas-vienotibai-un-drosibai-veltita-eseju-konkursa