PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

2016. gada 26. februārī izstādes „SKOLA 2016” ietvarosRīgas Valsts tehnikums sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, Latvijas Universitāti un Rīgas Tehnisko universitāti organizēja konferenci jauniešiem „Mana personīgā izaugsme izglītības iestādē un praksē”, kurā jauniešiem bija  iespēja tikties ar darba devējiem un saņemt atbildes uz interesējošiem jautājumiem par veiksmīgas karjeras veidošanu un mērķtiecīgu profesionālo izglītību.

Konferenci apmeklēja gandrīz 120 klausītāji, viņu vidū bija skolēni, audzēkņi, studenti un karjeras konsultanti. Pasākuma vadītājas Rebekas Sīles aicināti, sanākuši bija arī vairāki darba devēju pārstāvji, kuri konferences noslēgumā jauniešiem sarīkoja “ātros randiņus” – īsumā iepazīstināja ar sevis pārstāvētajiem uzņēmumiem un profesijām, kuras darba tirgū ir pieprasītas. Šīs izstādes un konkrēti konferences „Mana personīgā izaugsme izglītības iestādē un praksē” laikā notika “Pupu maisa konkurss”. Spēcīgā konkurencē pupu maisa direktors izvēlējās konkursa uzvarētāju – un pupu  maisu savā īpašumā iegūst Armands Eglītis!Paldies visiem, kas aktīvi piedalījās “Pupu maisa konkursā”! Paldies arī pupu maisam par atbalstu konferencē "Mana personīgā izaugsme izglītības iestādē un praksē". 

Video. - https://failiem.lv/g/d6mptp9u#aa/pupumaiss.lv+reklama.mp4