PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

-          turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūves darbu veikšana;

-          veikta SIA “BM-projekts” izstrādātā būvprojekta “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālais korpuss un āra sporta laukumu labiekārtošana” ekspertīze un saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums;

-          26.03.2019. Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā izsludināts atklāts konkurss PIKC ”Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālā korpusa jaunbūve un āra sporta laukumu labiekārtošana”, id.Nr.VIAA 2019/15 ERAF RVT;

-          veiktā atklāta konkursa “Komunikāciju, sanitāro mezglu, kāpņu telpu un gaiteņu vienkāršotas atjaunošanas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde RVT ēkām Kronvalda bulvārī 1A, Noliktavas 2 un Kr.Valdemāra 1c, Rīgā”, id.Nr.VIAA 2019/04 ERAF RVT, rezultātā noslēgts līgums ar projektētāju SIA “REM PRO”, notiek darbs pie apliecinājuma karšu izstrādes.

Paralēli veicamajiem būvdarbiem un projektēšanas darbiem turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” prioritāro izglītības programmu “Ķīmijas tehnoloģija” un “Dzelzceļa pakalpojumi” aprīkošana.

Ievietošanas datumu: 04.04.2019.

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

-          turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūves iekšdarbi;

-          izstrādāts būvprojekts “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālais korpuss un āra sporta laukumu labiekārtošana” pilnā sastāvā un notiek tā ekspertīze.

Paralēli veicamajiem būvdarbiem un projektēšanas darbiem pabeigta Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” prioritāro izglītības programmu “Programmēšana”, “Datorsistēmas”, “Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana” un “Kokizstrādājumu izgatavošana” aprīkošana ar nepieciešamo aprīkojumu, kā arī turpinās izglītības programmu “Ķīmijas tehnoloģija” un “Dzelzceļa pakalpojumi” aprīkošana.

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

-         - turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūves darbi – notiek dienesta viesnīcas fasādes siltinājuma armēšanas darbi, kā arī dienesta viesnīcas iekšdarbi;

-         - turpinās darbs pie būvprojekta “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālais korpuss un āra sporta laukumu labiekārtošana” pilnā sastāvā izstrādes.

Paralēli veicamajiem būvdarbiem un projektēšanas darbiem turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” prioritāro izglītības programmu aprīkošana ar nepieciešamo aprīkojumu izglītības programmu “Ķīmijas tehnoloģija”, “Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana”, “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Dzelzceļa pakalpojumi”, “Programmēšana” un “Datorsistēmas” vajadzībām.

Publikācijas datums: 04.10.2018.

Publicēšanas datums: 04.07.2018.

SAM

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā:

-          turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūves darbi;

-          16.01.2018. starp Profesionālās izglītības kompetences centru “Rīgas Valsts tehnikums” un SIA “BM-projekts” noslēgtā projektēšanas līguma ietvaros 15.06.2018. Rīgas pilsētas būvvalde izsniedza būvatļauju Nr.BV-18-515-abv/L izstrādātam būvprojektam minimālā sastāvā “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālais korpuss un āra sporta laukumu labiekārtošana”, notiek regulāras projektēšanas sanāksmes un turpinās darbs pie būvprojekta pilnā sastāvā izstrādes.

Paralēli veicamajiem būvdarbiem un projektēšanas darbiem turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” prioritāro izglītības programmu aprīkošana ar nepieciešamo aprīkojumu izglītības programmu “Ķīmijas tehnoloģija”, “Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana”, “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Dzelzceļa pakalpojumi”, “Programmēšana” un “Datorsistēmas” vajadzībām.

Publicēšanas datums: 04.04.2018.

Projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” īstenošanas laikā turpinās paredzēto darbību īstenošana:

-          turpinās Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūves darbi un 2018.gada 15.martā jaunbūvē svinīgi tika iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm;

-          atklāta konkursa “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālās zāles jaunbūves un āra sporta laukumu būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana” (id.Nr.VIAA 2017/76 ERAF RVT) rezultātā 16.01.2018. starp PIKC “Rīgas Valsts tehnikums” un SIA “BM-projekts” noslēgts projektēšanas līgums un notiek projektēšanas darbi

Lai nodrošinātu Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” prioritāro izglītības programmu aprīkošanu ar nepieciešamām iekārtām un aprīkojumu, turpinās izglītības programmu aprīkošana ar nepieciešamo aprīkojumu.

Publicēšanas datums: 05.01.2018.

projekts2018

Turpinot projekta Nr.8.1.3.0/16/I/015 “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” modernizēšana specifiskā atbalsta mērķa 8.1.3. “Palielināt modernizēto profesionālās izglītības iestāžu skaitu” ietvaros” paredzēto darbību īstenošanu:

-          ir uzsākti Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas jaunbūves un metodiskā korpusa/biznesa inkubatora pārbūves darbi, būvdarbus veic SIA “LC būve”, būvuzraudzību nodrošina SIA “Fabrum” un autoruzraudzību nodrošina SIA “NAMS”. Būvdarbu ilgums – 16 mēneši;

-          atklāta konkursa “Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” multifunkcionālās zāles jaunbūves un āra sporta laukumu būvniecības būvprojekta izstrāde un autoruzraudzības veikšana”, id.Nr.VIAA 2017/76 ERAF RVT, rezultātā par uzvarētāju atzīta SIA “BM-projekts”, ar kuru pēc nogaidīšanas termiņa beigām tiks slēgti projektēšanas un autoruzraudzības līgumi.

Lai nodrošinātu Profesionālās izglītības kompetences centra “Rīgas Valsts tehnikums” prioritāro izglītības programmu aprīkošanu ar nepieciešamām iekārtām un aprīkojumu, SIA “Doma” piegādāja aprīkojumu izglītības programmas “Enerģētika un elektrotehnika” vajadzībām, savukārt SIA “Saint-Tech” piegādāja daļu no projektā paredzētā aprīkojuma izglītības programmas “Ķīmijas tehnoloģija” vajadzībām.

Paralēli turpinās darbs pie atlikušā aprīkojuma iegādes un saņemti piedāvājumi no pretendentiem aprīkojuma piegādēm izglītības programmu “Kokapstrādes tehnoloģijas un izstrādājumu izgatavošana”, “Kokizstrādājumu izgatavošana”, “Autotransports” un “Ķīmijas tehnoloģija” vajadzībām.

Latvijas Reitingi