PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 

 

Projekta Nr.4.2.1.2/17/I/020 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas ēkai Zeļļu ielā 8, Limbažos, Limbažu novadā” ietvaros, saskaņā ar 2019.g. 6.decembrī parakstīto būvdarbu līgumu, turpinās darbs pie līgumā paredzētajiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem, veicot:

-          ēkas fasādes siltinājuma armēšanas darbus;

-          jumta seguma izbūves darbus un jumtiņu virs ieejām remonts;

-          durvju un logu bloku nomaiņu;

-          pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, nomainot esošos cauruļvadus un uzstādot jaunus radiatorus ar termoregulatoriem;

-          siltummezgla renovācijas darbus.

Paralēli tiek uzsākts darbs pie fasādes dekoratīvā apmetuma ierīkošanas.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/020

Ievietošanas datums: 17.09.2019.

Projekta Nr.4.2.1.2/17/I/019 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā” ietvaros, saskaņā ar 2019.g. 6.decembrī parakstīto būvdarbu līgumu, turpinās darbs pie līgumā paredzētajiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem, veicot:

-          ēkas fasādes siltinājuma armēšanas darbus;

-          jumta seguma izbūves darbus un jumtiņu virs ieejām remonts;

-          durvju un logu bloku nomaiņu;

-          pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, nomainot esošos cauruļvadus un uzstādot jaunus radiatorus ar termoregulatoriem;

-          siltummezgla renovācijas darbus.

Paralēli tiek uzsākts darbs pie fasādes dekoratīvā apmetuma ierīkošanas.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/019

 

Ievietošanas datums: 31.07.2019.

Projekta Nr.4.2.1.2/17/I/019 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā” ietvaros, saskaņā ar 2019.g. 6.decembrī parakstīto būvdarbu līgumu, turpinās darbs pie līgumā paredzētajiem ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbiem. Objektu paredzēts nodot ekspluatācijā 2019.gada 30.augustā.

 

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/019

Ievietošanas datums: 01.07.2019.

Projekta Nr.4.2.1.2/17/I/020 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” dienesta viesnīcas ēkai Zeļļu ielā 8, Limbažos, Limbažu novadā” ietvaros, saskaņā ar 2019.g. 6.decembrī parakstīto būvdarbu līgumu, ir pabeigti līgumā paredzētie dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, veicot pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Projekta ietvaros tika īstenoti šādi darbi:

-          ēkas sienu siltināšana un apdare ar dekoratīvo apmetumu;

-          cokola siltināšana;

-          jumta pārseguma paneļu siltināšana, ierīkojot jaunu jumta segumu;

-          veco durvju un logu bloku nomaiņa, veicot ailu siltināšanu un apdari;

-          pilna apkures sistēmas rekonstrukcija, nomainot esošos cauruļvadus un uzstādot jaunus radiatorus ar termoregulatoriem;

-          siltummezgla izbūve.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/020

 

Ievietošanas datums: 17.04.2019.

Projekta Nr.4.2.1.2/17/I/019 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā” ietvaros, saskaņā ar 2019.g. 6.decembrī parakstīto būvdarbu līgumu, ir pabeigti līgumā paredzētie mācību korpusa ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbi, nodrošinot ēkas fasāžu siltumtehnisko rādītāju uzlabošanos, samazinot ēkas siltuma zudumus caur tās norobežojošām konstrukcijām, veicot pilnu apkures sistēmas rekonstrukciju, palielinot ēkas nesošo konstrukciju ilgmūžību un ēkas ekspluatācijas laiku, vienlaicīgi uzlabojot ēkas vizuālo izskatu. Projekta ietvaros tika īstenoti šādi darbi:

-          ēkas sienu siltināšana un apdare ar dekoratīvo apmetumu;

-          cokola siltināšana;

-          jumta pārseguma paneļu siltināšana, ierīkojot jaunu jumta segumu;

-          veco durvju un logu bloku nomaiņa, veicot ailu siltināšanu un apdari;

-          pilna apkures sistēmas rekonstrukcija, nomainot esošos cauruļvadus un uzstādot jaunus radiatorus ar termoregulatoriem;

-          siltummezgla izbūve.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/019

 

Ievietošanas datums: 17.04.2019.

Projekta Nr.4.2.1.2/17/I/019 „Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošana Profesionālās izglītības kompetences centra ”Rīgas Valsts tehnikums” mācību korpusa ēkai Zeļļu ielā 9, Limbažos, Limbažu novadā” ietvaros š.g. 28.martā izsludinātais atklātais konkurss uz būvdarbiem tika izbeigts nepietiekama finansējuma dēļ!

Rezultātā, 2018.gada 25.maijā tika izsludināts jauns būvdarbu iepirkums.

Projekta numurs: Nr.4.2.1.2/17/I/019

03.07.2018.

Latvijas Reitingi