PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

 Uzsākts „Goerudio projekts”, kura mērķis ir veicināt skolotāju un skolēnu sadarbību, lai, izmantojot asociatīvos tēlus – modeļus - veidotu mācīšanos atraktīvitāti, kā arī paaugstinātu skolēnu iesaistīšanos mācīšanās procesā. Informācija par šo metodi publicēta Goerudio portālā - www.goerudio.com

Goerudio projektu (543223-LLP-1-2013-1-LV-KA4-KA4MP) vada PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” un to finansē Eiropas Savienība Mūžizglītības

PIKC Rīgas Valsts tehnikums kā partneris piedalās Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes „Reģionālās partnerības” projektā „Veiksmīgas skolu darbības sekmēšana Leipcigā un Rīgā: skolas neapmeklētības prevencija” (PVS ID 3178), līguma Nr. 2013-1-DE3-COM13-35872 2 ietvaros.

Mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas līmenis Leipcigā ir apm. 15% virs vidējā līmeņa visā valstī un Saksijā. Rīgā mācības

PIKC „Rīgas Valsts tehnikums” kā partneris piedalās ES Mūžizglītības programmas LEONARDO DA VINCI apakšprogrammas projektā „Transfer von Erfahrungen bei der Gestaltung beruflicher Bildung für eine nachhaltige Entwicklung-EURO-Nach II”.

Projekta Nr.: DE/11/LLP-LdV/TOI/147466

Projekts tika īstenots laika periodā no 01.10.2011. līdz 30.09.2013.

Projekta ietvaros izglītības iestādes no septiņām Eiropas valstīm izstrādā un izmēģina metodiski-didaktisku

Latvijas Reitingi