PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Rīgas Valsts tehnikuma pārstāvji 20. - 21. jūnijā viesojās Lietuvas pilsētā Alītā, lai apmeklētu starptautisko konferenci Erasmus+ KA2 aktivitātes stratēģisko partnerību projekta ,,Synergy of NEETs and apprenticeship“ ietvaros. Konferences laikā tika diskutēts par izglītības un apmācības procesā neiesaistīto jauniešu  integrēšanu darba tirgū un izglītības iestāžu lomu šajā procesā.

Vizītes laikā RVT direktore D. Vanaga un Alītas Profesionālās izglītības centra direktors Vytautas Zubras pārrunāja līdzšinējo sadarbību Erasmus+ programmas mobilitāšu projektu ietvaros, kas jau tiek realizēta divus gadus. Rīgas Valsts tehnikumā mobilitātēs ir viesojušies jaunieši poligrāfijas un autotransporta specialitātēs. Šobrīd ir uzsākts sadarbības līguma sagatavošanas process, lai kopā ar Alītas Profesionālo skolu varētu tikt realizēti arī citi projekti, kā arī lai turpinātu līdzšinējo sadarbību Erasmus+ KA1 projektos (mobilitātes audzēkņiem un pedagogiem) un veicinātu sadarbību Erasmus+ KA2 stratēģiskās partnerības projektos.

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Reitingi