PIKC Rigas Valsts tehnikums

Rīgas Valsts tehnikums

Profesionālās izglītības kompetences centrs

Profesionālās izglītības kompetences centrā “Rīgas Valsts tehnikums” 2015. gada 27. novembrī norisinājās projekta “Goerudio – mācīšanās procesa vadība pedagoģijas zinātnē” noslēguma konference “Forward to comprehension room”. Projekts tika uzsākts 2013. gadā un tajā piedalījās 8 partneri no dažādām Eiropas valstīm: Bulgārija, Itālija, Polija, Rumānija, Slovākija, Spānija un Latvija.

 

Konferences atklāšanā ar uzrunu piedalījās pārstāvji no Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas, Valsts izglītības attīstības aģentūras, Valsts izglītības satura centra, kā arī Goerudio projekta koordinatore Rīgas Valsts tehnikuma direktore Dagnija Vanaga.

Projekta mērķis bija izveidot skolēnu un skolotāju aliansi, lai diskutētu par grūtībām, mācoties eksaktos mācību priekšmetus, un pētītu mācību metodes, kas veicina skolēnu motivāciju mācīties sarežģītas tēmas. Kā inovatīva pieeja mācību procesam tika atzīta Goerudio mācību metodika - izpratnes modeļu paņēmiens, kas ļauj atraktīvā veidā apgūt eksaktos mācību priekšmetus, pašiem skolēniem aktīvi iesaistoties mācību procesā. Galvenais projekta rezultāts ir – izstrādāti mācību materiāli – modeļi, kuri ir pieejami arī projekta mājas lapā http://goerudio.pixel-online.org/educational_products.php

Kopumā no visām partnervalstīm projektā tika iesaistītas 50 skolas, 144 skolotāji un 2000 skolēnu. Katra valsts organizēja seminārus projektā iesaistītajiem skolotājiem, lai veiktu projekta aktivitātes – dalītos pieredzē par grūtībām un veiksmēm mācot eksaktos priekšmetus, identificētu jau esošās metodes mācību procesā un izstrādātu jaunus mācību materiālus, strādājot ar Goerudio modeļu metodi. Valstu nacionālajos semināros tika sniegta informācija gan par projektu, gan par Goerudio modeļu metodi, veiktajām projektu aktivitātēm un sasniegtajiem rezultātiem.

Konferencē partnervalstu pārstāvji un skolotāji dalījās pieredzē par projekta laikā paveikto un demonstrēja kopā ar skolēniem izstrādātos izpratnes modeļus. Konferences noslēgumā partnervalstu eksperti diskutēja par atraktīvu metožu izmantošanas nozīmību mācību procesā, lai uzlabotu skolēnu mācīšanās rezultātus. Eksperti atzina, ka nozīmīga loma izglītības kvalitātes celšanā ir izglītības politikas veidotājiem.

Ar projekta noslēguma konferenci ir noslēdzies skaists un intensīvs aktivitāšu periods, taču darbs ar projekta aktivitātēm joprojām turpinās un tiek izstrādāti plāni un izvirzīti jauni mērķi turpmākajām aktivitātēm pēc projekta noslēguma.

Goerudio projekta vadītāja: Lāsma Zaščerinska.

Goreudio konferences materiālus lejupielādēt šeit.

Fotgrāfijas skatīt šeit.

 

Latvijas Reitingi